Antidumpingmaatregelen voor invoer Chinese glasvezel

Zoals u al kon lezen op de korte verslagen van de ondernemingsraad legde de Associatie van Europese Glasvezelproducenten (GlassFibreEurope/APFE) klacht neer bij de Europese commissie wegens het verkopen aan dumpingprijzen op de Europese markt door Chinese producenten. Deze laatste worden door de Chinese overheid sterk gesubsidieerd waardoor ze aan lage prijzen kunnen verkopen en op deze manier oneerlijke concurrentie vormen voor de Europese producenten.

Op 16 september besloot de Europese Commissie een voorlopige antidumpingtaks te heffen op de ingevoerde Chinese glasvezel. Voor onze belangrijkste concurrenten bedraagt deze taks 43.6% en is 6 maanden van kracht. Er wordt verder onderzocht of definitieve maatregelen, die meestal voor een periode van 5 gelden, nodig zijn. Meestal volgt deze op de voorlopige maatregelen.

Het spreekt voor zich dat deze maatregel de krachtverhoudingen op de Europese markt sterk zullen doen wijzigen en in hetvoordeel spelen van de Europese producenten. 


Print   Email