Info 2010

Bespreking klachten over het I-bus project

Deze ochtend vond er een gesprek plaats tussen de vakbonden en de Lanxess  verantwoordelijken van de I-bus (Patrick Van Heyst en Patrick Graré) aangaande de vele klachten die er zijn met de huidige regeling van het I-bus project.

Klachten:

    • Het omrijden via Vopak op het Zuid
    • Gladheid op de HUB
    • Laattijdige aflos
    • Het stipte vertrek van de bussen aan de bedrijven zorgt voor problemen bij laattijdige aflos
    • De vertrektijden van de bussen te Kallo, 10 min. na het uur blijkt veel te kort en in vele gevallen onhaalbaar.

Beide verantwoordelijken zijn er van overtuigd dat er dringende bijsturingen dienen te gebeuren aan de huidige werking van het I-bus project.

Daarom zal er op woensdag 06/01/10 een vergadering binnen Lanxess ( zonder de vakbond ) plaatsvinden om over deze problemen te praten en oplossingen te vinden.

 


Print   Email