Persartikel: akkoord werkzekerheid CAO Lanxess

De meesten onder jullie zullen ondertussen wel het artikel in de pers gelezen hebben dat er een voorakkoord bereikt en ondertekend zou zijn betreffende de werkzekerheid CAO voor Lanxess.  

Sommige collega´s stellen zich terechte vragen en uiten hun ongenoegen, gericht aan ons adres, over deze manier van communicatie.Ook wij betreuren deze manier van communiceren. Het was en ligt nog steeds in onze bedoeling om jullie toe te lichten over beide cao´s zodra er een akkoord voor beide cao´s bereikt is. Op dit ogenblik is dit echter niet het geval!

Er is namelijk een afspraak gemaakt dat er pas een akkoord is als er een totaal akkoord is voor zowel werkzekerheid- als reguliere CAO. Het deelontwerp akkoord over de werkzekerheid is dus eigenlijk niets waard zonder een akkoord over de reguliere CAO waarover de gespreken ,zoals eerder aangekondigd, zullen verder gezet worden op 1 maart 10.

Tevens was er een duidelijke afspraak om de gesprekken en communicatie in een constructieve sfeer te laten verlopen.
Zodra er een daadwerkelijk akkoord bereikt is voor beide CAO´s zullen jullie duidelijke info krijgen over de inhoud ervan en zullen jullie deze moeten of kunnen goedkeuren door stemming!  


Print   Email