Fietsvergoeding

Naar aanleiding van de cao zal vanaf 1 januari 2012 een fietsvergoeding voor de woon- werkverplaatsing ingevoerd worden.

Voor het aanvragen en maandelijks afrekenen ervan kunnen de medewerkers gebruik maken van het excel formulier "fietsvergoeding" dat op intranet ter beschikking staat onder de rubriek HR.
Dit formulier bevat 2 delen :

  • Aanvraag fietsvergoeding dient eenmalig ingevuld te worden bij de eersteaanvraag en bij elke wijziging van adres en route.
  • Afrekening fietsvergoeding dient ingevuld te worden op het einde van elk kalendermaand waarin men met de fiets is gekomen .

Beide formulieren moeten door de werknemers afgedrukt, ondertekend verstuurd worden naar HR Centraal, gebouw 7748/01.

Medewerkers die geen toegang hebben tot intranet kunnen bij HR een papieren versie van het formulier bekomen.
 


Print   Email