Informeel bezoek van Dhr. Van Roessel

Op 25 januari was Dhr. Van Roessel op ons bedrijf aanwezig voor een informeel gesprek met leden van de ondernemingsraad. Een korte samenvatting:

In het begin van 2010 nam het bedrijf een zeer sterke start. Ook de rest van het jaar was er een zeer sterke positieve ontwikkeling merkbaar. Het management had zeker niet verwacht dat de gevolgen van de crisis zouden zo snel verwerkt zouden zijn. Lanxess had het sterkste jaar sinds zijn start.

Onze bedrijven konden profiteren van een sterke vraag van onze producten uit China, Brazilië en India. Deze landen kenden ook een sterke stijging waardoor de resultaten boven het referentiejaar 2008 lagen.

Ook Europa en Amerika kenden een goed jaar en een betere markt. Toch was de stijging niet zo sterk als in de BRIC landen. De omzetstijging ligt nog niet boven het referentiejaar 2008 maar door een sterk verbeterende markt gaan we wel de goede richting uit.

In zijn totaliteit haalde Lanxess betere resultaten als in 2008. De sterke evolutie van de wisselkoersen en de positieve gevolgen van Chalenge 09 waren een meevaller voor het bedrijf. Ook kende Lanxess in 2010 geen grote storingen in zijn bedrijven waardoor de productie maximaal kon lopen.

Verder schonk Dhr Van Roessel ruimschoots aandacht aan de recente overnamen die Lanxess deed en het belang daarvoor voor de leidinggevende positie van het bedrijf.

Ook het belang van veiligheid werd niet overgeslagen en er werd uitleg geven over de doelstelling van Lanxess om 0 ongevallen te kunnen bereiken. Niet overal blijken de ongevallencijfers wat ze zouden moeten zijn.

Lanxess wil vooral een veiliger bedrijf voor zijn werknemers en ongevallen moeten tot een minimum beperkt worden. In 2010 is er al een goede aanzet gegeven met merkbaar betere ongevallencijfers.

Het ligt zeker niet in de bedoeling van het bedrijf om alleen maar betere statistieken te kunnen voorleggen. Het is belangrijk uit ongevallen te kunnen leren om zo herhaling van de feiten te kunnen vermijden in de toekomst. Leren is belangrijk om de doelstelling van 0 ongevallen te kunnen bereiken. Het ligt zeker niet in de bedoeling om het slachtoffers van ongevallen moeilijk te maken of bepaalde zaken te kunnen verdoezelen om de doelstelling te behalen. Natuurlijk is ook de inzet van ieder van ons nodig om de doelstelling te kunnen bereiken

Dhr Van Roessel noemde ook het belang van financiële stabiliteit van het bedrijf en de zekerheid die dit geeft naar hun klanten. Beide zijn nodig om een verdere groei van het bedrijf te vrijwaren.

Verder konden wij ook vragen stellen aan Dhr. Van Roessel, volgende vragen kwamen aan bod:

  • Hoe wil Lanxess de meerwaarde van zijn bedrijven binnen de Antwerpse haven en de Antwerpse chemiecluster optimaal benutten?

Er is al veel geïnvesteerd in Antwerpen. Alles bij elkaar is er voor 250 milj.€ geïnvesteerd. Onze Antwerpse bedrijven hebben goede producten en zijn tevens een goed platform voor toekomstige groei en investeringen. Ook de financiële stabiliteit geeft een meerwaarde voor de klanten.

  • Welk zijn de initiatieven naar onderzoek, ontwikkeling en duurzame innovatie waarbij onze firma´s betrokken zijn?

Lanxess doet onderzoek naar mogelijkheden om energie zo goed mogelijk te gebruiken. Ook naar het milieu toe is dat een belangrijke factor.

Om de CO2 uitstoot te beperken zijn er lopende projecten in Brazilië en Noord Amerika. Men probeert daar energie te halen uit de verbranding van afval van suikerriet.

Ook naar innovatie toe gebeurt er nog veel onderzoek.

SCP heeft een groot onderzoekcentrum in Uerdingen. 2/3 van de verkoop van Caprolactam dient voor eigen gebruik. Dit maakt onderzoek belangrijk voor ons. Betere producten voor de eindverkoop betekent automatisch een hogere afname van Caprolactam.

De aankoop van Flexus levert ook een belangrijke bijdrage naar waterzuivering. Flexus had daar een beter systeem voor als RUC. Deze kennis is nu eigendom van Lanxess en zal zeker benut worden.

Antwerpen heeft als voornaamste doel produceren en onderzoek hoort daar niet bij. Dat gebeurd in Duitsland.

  • Wat gaat men doen om mensen te binden met onze firma?

Dhr. Van Roessel zegt dat hij niet de indruk heeft dat er een groot personeelsverloop is bij de Antwerpse bedrijven. Lanxess vindt betrokkenheid van zijn medewerkers belangrijk. Communicatie speelt hier een belangrijke rol. Het ligt in de bedoeling om persoonlijker getinte informatie te geven aan de medewerkers. Ook willen ze beter toelichten wat Lanxess met Antwerpse producten doet en de einddoelen beter bekend maken met de medewerkers. Informatie in al zijn vormen is voor Lanxess een goede mogelijkheid om de betrokkenheid van de medewerkers te versterken.

  • Wat gaat men doen aan de spanningen tussen de verschillende Business Lines en het niet functioneren van onze organisatie? Daar er verschillende beslissingslijnen zijn wordt de werking van onze firma lam gelegd. Hierdoor wordt er op regelmatige basis schade aan de firma aangericht.
  • Wat gaat Lanxess doen aan de discripantie in behandeling van personeel binnen de verschillende BL.?

Dhr. Van Roesel zegt van deze problematiek geen weet te hebben. Lanxess wil zich aan de lokale wetgevingen houden in alle landen waar het vestigingen heeft. In Duitsland blijkt deze structuur wel goed te werken en hij vraagt zich af hoe er hier dan problemen konden ontstaan.

  •  Hoe wil Lanxess omgaan met werknemers die om medische redenen hun huidige taak niet meer kunnen uitoefenen?

Dhr Van Roessel zegt dat Lanxess al het mogelijke zal doen om deze mensen een andere functie in het bedrijf te geven. Deze functie moet echter wel economisch verantwoord zijn. Er kan geen sprake zijn van Jobcreatie om mensen te helpen. Lanxess wil niet de rol van maatschappelijk werker uitoefenen. De firma betaald genoeg belasting aan de staat die indien nodig zijn verantwoordelijkheden moet opnemen. Het bedrijf vindt dat de staat daar verantwoordelijk voor is, een bedrijf heeft niet de mogelijkheden om sociaal werk te organiseren.

Lanxess doet wel aan ander maatschappelijk werk. Ze investeren in scholen en dergelijke. In de toekomst zal Lanxess veel jonge geschoolde mensen nodig hebben, investeren in een school is dus investeren in de toekomst.

Lanxess doet via het Xcare project ook onderzoek om de gezondheid van zijn werknemers te vrijwaren.

  •  Vermits de firma veel geld geeft aan overnames en de aandelen van Lanxess op 2 jaar tijd vervijfvoudigd zijn vragen we of er ruimte is voor de komende CAO onderhandeling. Volgens ons kunnen ze onder de geven omstandigheden toch niet zeggen dat er geen geld is.

Dhr. Van Roessel zegt dat er wel ruimte is voor de onderhandelingen maar dat de fair value niet mag overschreden worden. Een te sterke loonstijging zou de toekomst en stabiliteit van het bedrijf kunnen hypothekeren.

 

RED: Wij vragen ons af wat de FAIR VLUE is van een medewerker die zich niet gebonden voelt met het bedrijf zoals bv:  Matthias Zachert

  


Print   Email