Info 2012

Bezoek van dhr. van Roessel aan onze site

 

Deze ochtend hadden de ondernemingsraadleden een gesprek met dhr. van Roessel. Een samenvatting van het gesprek:

Dhr. van Roessel start zijn gesprek door een economisch overzicht te geven. 2011 was een absoluut topjaar voor Lanxess. Alle Business Lines In alle landen vertoonde een sterke ontwikkeling. Door enkele kleinere overnames werden sommige Business Lines extra versterkt. 

Ook de vier Antwerpse fabrieken presteerden goed en kende een sterke ontwikkeling aan investeringen. Op het einde van 2011 werd er in totaal 440 miljoen in Antwerpen geïnvesteerd.
 
Dhr. van Roessel is optimistisch over de toekomst van de Business Lines SCP. SCP is het jaar al zeer goed gestart en het ligt in de planning dit verder uit te bouwen. Verder dankt Dhr. van Roessel het personeel voor zijn sterke inzet,  zonder hen was het goede resultaat niet mogelijk geweest. 
 
Wereldwijd investeerde Lanxess in 2010 voor 500 miljoen Euro. Exacte cijfers voor 2011 zijn nog niet gekend maar de investeringen lagen minsten 20% hoger. 
 
2012 staat in het teken van Green Mobility. Belangrijk voor Lanxess is het invoeren van een groen bandenlabel dat door Europa verplicht is. Consumenten, vlootbeheerders en professionele bandenkopers kunnen uit dit label namelijk op drie verschillende niveaus extra informatie putten.
Het betreft meer bepaald informatie over rolweerstand, grip op nat wegdek en externe geluidsproductie.
 
Lanxess denkt hier met zijn producten goed op in te kunnen spelen. 
 
Lanxess blijft optimistisch voor het economische vooruitzicht voor 2012. Veel zal afhangen van economische externe factoren, In China en India is er een dalende groei maar de exportcijfers zijn nog altijd vrij sterk. 
In Amerika lijkt de toestand zich te stabiliseren maar Europa ligt momenteel iets moeilijker door de problemen met de Euro. 
In Duitsland heerst er meer optimisme dan in andere landen.
 
Algemeen wordt aangenomen dat 2012 een goed jaar voor Lanxess zal worden maar geen topjaar. 
 
Er zijn dit jaar ook veel investeringen gepland maar alles zal afhangen van de economische toestand die binnen enkele maanden beter geëvalueerd zal kunnen worden.
 
De werknemers vragen hoe dhr. Van Roessel wil omgaan met de problematiek van langer werken? Hoe gaat Lanxess zijn medewerkers kwaliteitsvolle banen aanbieden wanneer het fysisch moeilijker wordt?
 
Dhr. van Roessel zegt dat deze problematiek in heel Europa speelt. Ook Duitsland begint de effecten van langer werken te voelen. Vroeger werden mensen op vervroegd pensioen gestuurd als oplossing voor dergelijke problemen. De rekening betaalde de maatschappij. De industrie was er zich van bewust dat dergelijke regelingen niet zou kunnen blijven duren. 
De industrie moet eraan werken om een oplossing te vinden voor dit probleem. De chemische sector is sterk geautomatiseerd waardoor langer werken geen probleem kan zijn. Het ligt in de bedoeling van Lanxess ervoor te zorgen dat mensen tot hun pensioen gerechtigde leeftijd te kunnen laten werken. 
 
De werknemers zeggen dat er misschien wel een sterke automatisatie is maar dat de effecten van continushift er ook nog zijn. 
 
Dhr. van Roessel zegt dat de industrie samen met de overheid oplossingen moet zoeken voor dit probleem. Een vorm van tijdkrediet zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. Verder benadrukt hij dat Lanxess het als zijn maatschappelijke plicht ziet om mensen langer aan het werk te kunnen houden.
 
De werknemers vragen of er al beslist is of Polyamide 6 bedrijf naar Antwerpen komt. 
 
Dhr. van Roessel zegt dat Lanxess bereid is om verder in SCP te investeren. Hij noemt als voorbeeld de opening van de nieuwe productiesite in Jhagadia (India). Wat Antwerpen betreft zegt hij te wachten op het volledige business plan van onze SCP afdeling. De voorbereidingen lopen en Engineering werkt er aan. Zodra het volledige plan en al het cijferwerk bekend is zal de Board of  Management een beslissing nemen.Hij zegt zelf optimistisch te zijn voor dit project. Hij herhaald nogmaals dat eerst alle details en voorbereidingen moeten gekend zijn maar dat ze, indien ze er niet in geloofde ze ook geen dure engineering studie zouden laten uitvoeren hebben. De beslissing zal ook afhangen van het verloop van de economische situatie dit jaar.
 
SCP heeft al veel goede projecten en uitvoeringen gekend in Antwerpen. Dit draagt zeker bij tot het positieve beeld dat de Board of Management heeft over de site
De werknemers vragen hoe Lanxess de verlamming tegengaat wanneer een bedrijfsleider een andere functie aangeboden krijgt. In Antwerpen werden we al meermaals geconfronteerd met dit probleem. (RUC)
 
Dhr. van Roessel zegt dat hier ook een voordeel in zit. Nieuwe mensen hebben doorgaans ook nieuwe ideeën of een andere kijk op problemen. Doch moet er natuurlijk voor gezorgd worden dat er geen kennis verloren gaat.
 
De werknemers zeggen dat het voor de medewerkers niet goed overkomt en onzekerheid schept indien het management steeds veranderd. 
 
Dhr. van Roessel zegt dat continuïteit belangrijk is maar onderstreept ook het belang van de samenwerking van het hele team. Dit heeft ervoor gezorgd dat we met RUC staan waar we nu staan. We moeten er alles aan doen om de concurrentie voor te blijven. Hiervoor is stabiliteit nodig maar er zullen altijd veranderingen nodig zijn om de BU draaiende te houden. RUC ligt nu eenmaal moeilijker in de markt dan andere Business Lines. Goede ideeën zijn nodig om competitief te blijven. 
 
De werknemers zeggen dat de HR dienst van Lanxess niet naar behoren werkt door een chronische onderbezetting, een te groot bereik van een HR- officer en de dubbele functie van de HR- directeur. Een goed werkende HR is de ruggengraat van een goed werkende firma. Geldt dat niet voor Lanxess?
 
Dhr. van Roessel vindt het goed dat er één HR organisatie is. Naar volgend jaar toe zijn er enkele veranderingen gepland. Extra mensen op de HR is budgettair niet mogelijk.
 
De werknemers vragen hoe Lanxess zich wil wapenen om de concurrentieslag om personeel te winnen in de chemische sector, wetende dat er de komende jaren een enorme uitstroom aan ervaring zal zijn en er nu al een tekort bestaat aan goed Geschoold personeel? 
 
Dhr. van Roessel zegt dat dit een thema is dat voor heel Europa telt. Lanxess debatteert over dit onderwerp. Momenteel word getracht om scholieren te interesseren en zo meer leerlingen een  chemische studie aan te Laten vatten. Het is wel niet juist te stellen dat Lanxess moeilijker personeel kan rekruteren dan andere bedrijven. Ook is er geïnvesteerd in nieuwe software om informatie van sollicitanten sneller en beter te verwerken. 
 
 

Print   Email