Staking bij LANXESS Rubber nv (Update)

De staking op LANXESS Rubber duurt al ruim twee weken. De directie van LANXESS Rubber heeft ondertussen éénzijdig enkele CAO’s en interne afspraken uit het verleden opgezegd. Op dinsdag 18 maart stuurde de directie ook nog eens een deurwaarder naar de stakerspost aan de poort en werden zes medewerkers gedagvaard om op donderdag 20 maart in de rechtbank van eerste aanleg te verschijnen. De rechter is op de zitting niet ingegaan op de vraag van de werkgever om ter zitting een uitspraak te doen. De gedagvaarde werknemers krijgen dus de kans om een tegenargumentatie op te bouwen. Bijgevolg zal de zitting met de pleidooien gehouden worden op donderdag 27 maart om 9.15 uur op de rechtbank eerste aanleg te Antwerpen.

Door het opzeggen van enkele CAO’s en interne afspraken uit het verleden heeft de directie de inzet van deze staking enorm verhoogd en, voor een stuk, ook buiten de eigen onderneming gebracht. Als de directie van LANXESS Rubber nv erin zou slagen om dit door te drukken, dan heeft dit mogelijks gevolgen voor andere bedrijven, zowel in de sector chemie als in andere sectoren.

Daarom roepen we al onze leden op om hun solidariteit te betonen op donderdag 27 maart vanaf 07:00 uur aan de poort van LANXESS Rubber in de Canadalaan te Zwijndrecht en/of vanaf 08:30 uur aan het justitiepaleis op de Bolivarplaats te Antwerpen.

Uiteraard kan iedereen die dit wil, dit weekend of volgende week steun komen betuigen aan het piket. Met aandrang vragen we om deze bezoeken vreedzaam te laten verlopen en niet in te gaan op mogelijks verdere provocatie van de werkgever. Hierop ingaan zou het dossier van de gedagvaarde arbeiders enkel verzwaren.

Dank voor uw ondersteuning.


Print   Email