Syndicale premie 2014

Rond deze tijd krijgen alle arbeiders een “attest van tewerkstelling” van het sociaal fonds van de scheikundige nijverheid.
Dit attest dient voor de uitbetaling van de syndicale premie 2014 en moet bij uw vakbond binnen gebracht worden.

De leden van zowel ACV als ABVV, die tewerkgesteld zijn bij LANXESS nv, kunnen deze attesten in de daarvoor speciaal geplaatste bakken in de sociale gebouwen deponeren.
De leden van het ACLVB hebben hier geen vertegenwoordiging en kunnen daardoor enkel terecht in hun plaatselijk kantoor.

Gelieve op deze attesten op beide luiken uw IBAN bankrekeningnummer in te vullen in VAK F en eveneens op luik II in de rand te vermelden bij welke vakbond u bent aangesloten. ZEKER GEEN BOEKJES MEEGEVEN!!

De normale syndicale premie bedraagt 110 EURO voor een volledig jaar tewerkstelling. In oktober 2014 zal er nog een bijkomend forfaitair bedrag van 25 EURO betaald worden.

Zoals u ziet, krijgt een vakbondslid in totaal 135 EURO van het lidgeld terugbetaald door middel van deze premie.


Print   Email