Uitbetaling Vakantiegeld

Op de brief van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) die onlangs verstuurd werd, staat vermeld dat het vakantiegeld door middel van een cheque zou worden betaald. Bij navraag bij de RJV blijkt dit een vergissing te zijn.

Men heeft ons verzekerd dat het vakantiegeld wel degelijk op de bankrekening zal gestort worden. Enkel wie geen rekeningnummer heeft doorgegeven aan de RJV of dit expliciet gevraagd heeft, zal nog per cheque betaald worden. 


Print   Email