Verzoeningspoging bij LANXESS Rubber nv

Gezamenlijke persmededeling ACV en ABVV

Vandaag 14 april werden wij uitgenodigd door de voorzitter van het Paritair Comité voor een verzoeningsvergadering Lanxess Rubber NV om 13.30u
De verzoeningspoging is deze nacht zonder resultaat beëindigd.

Waarom?

De werkgever gaf aan de bemiddelaar van het begin aan tot een oplossing te willen komen. Gedurende de namiddag bleek de wil om het immers gedurende 6 weken stilgelegde bedrijf terug op gang te krijgen echter niet zo sterk. Op één puntje was er een toegeving, de glijtijd , maar dit is slechts een stukje van de puzzel.
De puzzel geraakte niet af!
Vanuit de directie blijft men weigeren om interne afspraken te bestendigen.  Ze houdt vast aan de mogelijkheid tot éénzijdige wijziging van verworvenheden en afspraken.  En willen zo de afbraak van alle sociale verworvenheden verder zetten.
Paritair overleg is dus voor hen uit den boze.
De werkgever blijft dus doof en blind voor de signalen aan de poort.  De kostprijs van de eisen van
de werknemers aan de poort is nihil.

Hoe verder?

Werknemers zullen blijven ijveren om de sociale afbraak een halt toe te roepen!  
Wij zullen de mensen op het terrein informeren over deze houding en de intentie van de werkgever om afspraken uit het verleden verder uit te hollen.

Is het ooit genoeg!?


Print   Email