Uniek Demografiefonds investeert in werkbaar werk in de chemie

Sector zet de toon in maatschappelijk debat over duurzame loopbanen

Brussel, 9 februari 2016 – Met de oprichting van een Demografiefonds, een primeur voor ons land, gaat e sector van de chemie, kunststoffen en life sciences concrete projecten financieren om in het kader van de demografische uitdagingen en de gevolgen van het verlengen van de loopbaan, de werkbaarheid in de sector te behouden en te verbeteren. Daartoe zal het fonds een deel van de beschikbare brutoloonmassa besteden aan opleidings- en vormingstrajecten binnen de ondernemingen om werkbaar werk te bevorderen. Daarover hebben sectorfederatie essenscia en de vakbonden ABVV, ACLVB en ACV een principeakkoord bereikt. “Met dit Demografiefonds neemt één van de belangrijkste industriële sectoren van het land het voortouw in het maatschappelijkdebat over werkbare loopbanen en duurzame inzetbaarheid”, zeggen de sociale partners.

Aanpassingen aan de arbeidstijd en -organisatie, peter- en meterschapsprojecten voor coaching en begeleiding of de tijdelijke combinatie van een dagfunctie met een ploegensysteem. Het zijn slechts enkele mogelijkheden uit de waaier aan initiatieven die kunnen gefinancierd worden via het Demografiefonds. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar oudere personeelsleden, medewerkers in ploegenstelsels of werknemers met belastend werk, zonder daarbij de jongeren te vergeten. 

lees hier de volledige folder Demografiefonds


Print   Email