Werking vakbond

Structuur

Binnen de onderneming zijn er 3 overlegorganen actief. Zij hebben elk hun bevoegdheden.

 • De syndicale delegatie (vakbondsafvaardigingen)
 • De ondernemingsraad
 • Het comité voor preventie en bescherming op het werk (C.P.B.W.)

De syndicale delegatie

Deze vertegenwoordigt de gesyndiceerde van de onderneming en heeft volgende bevoegdheden,

 • de arbeidsverhoudingen;
 • de CAO-onderhandelingen;
 • het recht een werknemer bij te staan bij de indiening van een individuele klacht bij de hiërarchische oversten
 • het recht te worden gehoord naar aanleiding van een individueel geschil dat niet door de indiening van een klacht kon worden opgelost;
 • het recht op voorafgaande informatie over veranderingen in de contractuele en gebruikelijke arbeids- en beloningsvoorwaarden
 • het recht te worden gehoord door het ondernemingshoofd of zijn vertegenwoordiger naar aanleiding van collectieve geschillen.

Kortom liggen haar bevoegdheden bij alles wat het personeel betreft.

De ondernemingsraad

Een ondernemingsraad moet worden opgericht in bedrijven met minsten 100 werknemers. In deze raad zetelen personen uit alle niveaus en worden verkozen tijdens de sociale verkiezingen. In deze raad zetelen afgevaardigde van arbeiders, bedienden, kaderleden en van de jonge werknemers (van minder dan 25 jaar). Zij heeft volgende bevoegdheden:

 • opstelling en de wijziging van het arbeidsreglement;
 • vastleggen van data voor jaarlijkse vakantie, inhaaldagen voor feestdagen en vaste adv dagen;
 • beheer van de sociale werken
 • aanstellen van een bedrijfsrevisor

Daarnaast krijgt hij informatie over de sociale gegevens van de onderneming (tewerkstelling, arbeidsvoorwaarden, enz…), maar ook over alle elementen van de context die deze gegevens kunnen beïnvloeden, onder meer de ‘economische en financiële informatie’ betreffende de structuur en de werking van de onderneming, de economische en sociale vooruitzichten, enz... Deze informatie kan aanleiding geven tot een gedachtewisseling en tot overleg. Ze kan ook nuttig zijn voor het overleg op andere niveaus, o.m. ter gelegenheid van onderhandelingen met de vakbondsafvaardiging.

Het comité voor preventie en bescherming op het werk (C.P.B.W.)

Een Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (Comité PB) moet worden ingesteld in de ondernemingen met minstens 50 werknemers. De samenstelling van het comité gebeurt op dezelfde manier als de ondernemingsraad.

 • veiligheid
 • gezondheid
 • arbeidsongevallen
 • verfraaiing van werkplaatsen.

wat het welzijn op het werk betreft: veiligheid en gezondheid, verfraaiing van de werkplaatsen, enz...


Print   Email