Cao 1968 - 1970 - 1972

1968

 • Lonen: + 3.5%
 • Vakantievergoeding: gelijk aan dubbel vakantiegeld voor 3e week
 • Arbeidsduur: 40 uren per week zonder loonverlies
 • Eindejaarspremie: 13e maand of 173.5 uren (in de 40 uren week)
 • Syndicale premie: invoering op bedrijven waar dit nog niet van toepassing was

1969 - 1970

 • Duur van de overeenkomst: van 01/01/1969 tot 31/12/1970
 • Lonen: + 4% op 1/1/1969+ 4% op 1/1/1970
 • Zon- en feestdagvergoedingen: vroeg + laat: 6% nacht: 25% - totaal: 206% en 225% respectievelijk
 • Ziekte vergoeding: max. 21 kalenderdagen aan 80% van het bruto basisloon, buiten het gewaarborgd weekloon.
 • • Anciënniteitsvergoeding: in loop van 3e jaar: 1 week basisloon Vanaf het 4e t.e.m. 8e jaar +1 dag basisloon/dienstjaar Vanaf het 9e t.e.m. 13e jaar +4 uur basisloon/dienstjaar.
 • Overwerk op zaterdag: betaald aan 200%
 • Speciale hulp: voor bedrijven waar dit nog niet van toepassing was
 • Verplichtingen der partijen en sociale vrede:

1971 - 1972

 • Duur van de overeenkomst: van 01/01/1971 tot 31/12/1972
 • Lonen: + 0.12 euro/uur (4.75 Bef) op 1/1/1971 + 0.12 euro/uur (4.75 Bef) op 1/1/1972
 • Overwerktoeslag; vanaf 1e uur: 50% op brutobasisloon
 • Zaterdagwerk: toekenning ploegenpremies: per firma verschillend
 • Behoud van loon bij functieverlaging.
 • Syndicale premie: mannen: 33.47 euro (1350 Bef) - vrouwen: 28.51 euro (1150 Bef)
 • Ziekte en arbeidsongeval: na 7 dagen gewaarborgd loon: bij ziekte in: 1971: 23 kalenderdagen 85% van normaal loon 1972: 23 kalenderdagen 90% van normaal loon bij arbeidsongeval: 23 kalenderdagen 100% van normaal loon
 • Bestaanszekerheid: vergoeding bij tijdelijke werkloosheid en afdanking wegens economisch of technische reden. 1 uur/dag (max. 30 dagen)
 • Afscheidspremie oppensioenstelling: 1 dag brutobasisloon/dienstjaar (max.30)
 • Vroegere voordelen:
 • Specifieke gevallen:
 • Verplichtingen der partijen:
 • Vervoer der werknemers:

";


Print   Email