CPBW2008

Kort verslag CPBW 22 oktober

Bespreking ontwerpverslag 08/09 van 24 september 2008.

 1. Commentaar maandverslag september 2008.
 2. Toelichting steigers ERC koppelingen.
 3. LXS aanpassingen Via’s: asbestwerkzaamheden.
 4. Toelichting Provinciale oefening BANCO op site Lillo Bayer ( 26 september ).
 5. Toelichting analyseresultaten Legionella aan koeltoren Zuid. Stand van zaken JAP 2008.
 6. Toelichting over bezoek CPBW leden aan Mensura.
 7. Info productlek Anon. Info kleine brand Ruc MT aan harstank.

Mededelingen:

 • er werd ceramisch materiaal uitgewisseld bij Anon aan RTO.
 • Bij energie zal men vanaf 13/11/2008 starten met vervangen van golfplaten.

Allerlei:

 • Systeem op punt zetten zodat werknemers die langer dan 4 weken afwezig zijn bij werkhervatting worden opgeroepen voor medisch onderzoek.
 • Vraag om achterstand medische onderzoeken weg te werken voor eind 2008. Tevens wordt er gevraagd voor een eenduidig onderzoek zowel op LO als op RO.
 • Biologische monitoring opnieuw opnemen. aanstelling van vertrouwenspersoon is nog niet aanvaard in CPBW.
 • Vraag om waarnemers van CPBW ook te voorzien van verslagen.
 • Vraag om nieuwe parkingplaats te voorzien voor moto’s regio zuid.
 • Wareningang: gevaarlijke situatie wegens te grote piekbelasting ‘s morgens
 • Vraag om EHBO, tiltechnieken te voorzien.
 • Via 21: hesjes voorzien in brandvertragend materiaal en een eenduidig systeem om te weten wie de taak van veiligheidspost mag uitvoeren.

Volgend CPBW vindt plaats op 26 november 2008 om 10.00u.


Print   Email