Kort verslag cpbw van 24 september

Organisatie van de interventie dienst LO

De taken en opleidingsplan van IP’s werden voorgesteld

Lanxess VIA´s aanpassingen

Via 07 laden van tankwagens zal worden aangepast. Bij bestijgingen met lage frequentie zal de bedrijfsleiding een risicoanalyse maken en arbeidstoelating schrijven.

Provinciaal noodplan oefening BANCO op site Bayer lillo

Op 26/09/08 zal er tussen 14.00u en 17.15u een Provenciaal noodplan worden geoefend. Hierbij zullen verscheidene externe diensten betrokken zijn (civiele bescherming, stadsbrandweer ,hulpdiensten, enz.) . circa 40 voertuigen zullen via poort zuid het bedrijfsterrein binnen rijden. Bij het uitgewerkt scenario gaat het om een zwaar ongeval op het Bayer terrein in de Regio Noord met Eox-propox. Hierbij komt de inzet van externe hulpdiensten zoals de stadsbrandweer en onder meer nog de civiele bescherming. Het medisch noodplan wordt gevolgd en de nodige communicatie tussen de bevoegde diensten wordt opgezet.

Problematiek nooddouche daglabo west

Hier is de vraag gesteld alarmering naar de controlekamer te voorzien

Asbest werken aan het AS gebouw

De werkzaamheden langs de zuidzijde van het gebouw zijn gestart. Vermoedelijke duur van de werken 2 weken

Allerlei

verduidelijking aanmelden RUC gebouw zone 1 en zone 2.

  • duidelijke melding voor zone RUC waar vluchtfilter verplicht is.
  • verzuurd koelwater regio zuid ( koeltorens ) na lek in koelslang.

Volgend CPBW op 22/10/08


Print   Email