CPBW2009

Kort verslag CPBW van 25 november

 

Bespreking ontwerpverslag Nr. 09/10 van 22 oktober 2009.

  • De basisopleiding EHBO voor de ploegmedewerkers op RUC zal starten in januari 2010. 
  • Informeren bij externe firma voor het walsproces op GF is nog lopende.

Commentaar op het maandverslag van oktober 2009.

  • Er waren twee arbeidsongevallen met werkverlet en zes zonder werkverlet.
  • Het vervangen van de ottoplastieken ( gehoorbescherming ) die in gebruik zijn, wordt opgevolgd door de leverancier.

Stand van zaken Crisisteam Pandemie Influenza.

Tot nader order zal het team niet meer samenkomen. Dit omwille van het dalend aantal meldingen van griepgevallen. Wanneer er opnieuw nood is, zal het team bij elkaar komen.

Laskwalificatie van Lanxess lassers.

In de volgende weken / maanden zullen onze lassers opnieuw worden gekeurd voor pijpleiding- of constructielassen.

Overzicht anonieme groepsresultaten biomonitoring (EDPB).

De arbeidsgeneesheer van Mensura geeft ons een voorstelling en uitleg over de gelopen biomonitoring resultaten.

Communicatie mogelijkheden na evacuatie aan poort.

Aan de poorten kan er via het spreekapparaat contact worden opgenomen met de wachtleider in de alarmcentrale. Er wordt tekstueel nog een vermelding aangebracht ter plaatse.

Kleine aanvulling V.A.P 04.02. Verandering in bedrijven.

Een overzichtslijst dient te worden voorzien op elk bedrijf voor wat betreft de veranderingsformulieren.

Rookbeleid binnen Lanxess

De voorzitter meldt dat dit besproken is op het LVO. Men zit binnen dit overlegorgaan niet allen op dezelfde lijn. Er wordt de volgende vergaderingen verder over gesproken. Punt komt op het opvolgingsblad.

Allerlei:

  • Het thema douchen op RUC binnen de arbeidstijd werd aangebracht door de werknemersvertegenwoordigers.
  • Het combineren van twee functies, met name HR officer en vertrouwenspersoon, blijkt niet goed te lopen. Dit is recent gebleken. De voorzitter onderzoekt dit.

 Opvolgingsblad:

Er werden drie nieuwe punten toegevoegd: 

  • Opvolging laskwalificaties
  • Rookbeleid
  • Walsproces ( GF ) overleg met externe firma

Volgend CPBW vindt plaats op donderdag 17/12/2009 om 10.00u.


Print   Email