Kort verslag CPBW van 25 juni 2009

Bespreking ontwerpverslag Nr. 09/05 van 28 mei 2009.

 • Het uithangen van de bordjes met de gebouwverantwoordelijke voor het sociale gebouw op RO is nog steeds niet in orde.
 • De sociale voorzieningen voor Fabricom personeel zijn nog steeds niet in orde. Met als gevolg wachtrijen aan de douches in sociaal gebouw zuid.
 • Er werd gediscuteerd over werkzaamheden in Glasvezel aan afgasreiniging vwb het vervangen van filters.
 • Voor aankoop van stoelen nieuw type  is het advies van de arbeidsgeneesheer nodig.
 • Kledij voor IP’s en HIP’s is besteld.

Commentaar op het maandverslag van mei 2009.

 • Er waren geen arbeidsongevallen met of zonder werkverlet.
 • Er waren 3 ongevallen van en naar het werk.
 • De werkgroep voor GSM gebruik is nog niet helemaal afgerond.
 • Er waren 5 liftalarmen. Hier is de procedure één maal niet gevolgd.

Bespreking bijna ongeval ZWZ 3: betreding apparaat met onaangepaste verlichting.

Uiteenzetting en toelichting. Er wordt ook een voorstel gedaan om een zichtbare markering aan een 12V verlichting aan te brengen. Dit om duidelijk het verschil aan te tonen met een 220V verlichting. Ook het correct aanbrengen van kabels werd besproken.

Wijziging Biomonitoring voor Tolueen blootstelling.

De bedrijfsgeneesheer geeft uitleg over dit thema. Er zal overgegaan worden naar een andere manier van Tolueen bepaling in het bio monitoren.

Stand van zaken: zuurpakken.

De preventieadviseur geeft een uiteenzetting over onze beschikbare zuurpakken. Wordt vervolgd.

Resultaat onderzoek storing ZWZ 3 d.d. 12.02.2009.

Er zal een verbetering gebeuren aan de installatie om in gelijkaardige situatie sneller te kunnen ingrijpen en te sturen.

Resultaat Testen Radiocommunicatie in volgelaatsmasker.

Deze volledig geïntegreerde communicatieapparatuur in een overdrukmasker wordt als positief ervaren. Er zal worden overgegaan tot aankoop.

Overzicht extra JAP 2009 punten uit actielijst opleiding veiligheidsbewustzijn leidinggevenden.

Tabel wordt getoond.

Mededelingen.

 • Alarmprocedure influenza is sinds 11 juni opgetrokken naar fase VI. ( hoogste fase ) Voor meer info: www.influenza.be 
 • Tank 119, gevuld met ongeveer 1500 ton zeer zware stookolie, zal worden geledigd en nadien gereinigd.

Allerlei:

 • Melding asbestwerkzaamheden in het Capro bedrijf.
 • Vraag of de ARAB - milieuvergunning in orde is tegen 2011. Dit wegens verandering nav Vlaamsemilieuwetgeving.Preventieadviseur kijkt dit na. 
 • Vraag om voor het verladen van kelderglas extern de risicoanalyse toe te lichten. Wordt vervolgd.
 • Bij brandweeroefening op RUC werden IP’s en HIP’s niet betrokken.
 • Er is een duidelijke structuur nodig voor de brandweer. Er zal een werkgroep worden samengesteld met werkgevers en werknemers. Volgend CPBW vindt plaats op 27/08/2009 om 10.00u.

Volgend CPBW vindt plaats op 27/08/2009 om 10.00u.


Print   Email