CPBW2010

Kort verslag CPBW van 21 december

 

Bespreking ontwerpverslag 10/11 van 25 november 2010

 • Heftruck met draaibare stoel wordt niet weerhouden, deze zorgt voor problemen met de stapelrekken. Een ander concept met camera wordt onderzocht. De Bedrijfsleiding is van oordeel dat dit niet lang meer op zich mag laten wachten.
 • Taalprobleem : rond dit thema worden ideeën gewisseld. -een verantwoordelijke per verdieping moet de Nederlandse taal machtig zijn. -deze personen moet goed bekend zijn
 • Hcl tankwagens energie afdeling: chauffeurs dienen zich te houden aan afspraken in de procedure.
 • De jaarlijkse fiets keuring zal op dezelfde wijze gebeuren als vorig jaar.

Commentaar op het maandverslag van november 2010

In de maand november was er 1 ongeval met werkverlet en 1 ongeval zonder werkverlet.

Evaluatie NOPLA 2010 noodplanning oefening.

 • er zijn verschillende mankementen naar boven gekomen waaraan dient gewerkt.
 • in de toekomst zal er meer geoefend moeten worden ( 2 maal per jaar).

Overzicht algemene JAP 2011 punten in de bedrijven.

 • alle bedrijven hebben hun plan binnen geleverd.
 • er zal meer gecontroleerd worden op de uitvoering van het plan.

Aanpassing V.AP.08.03 Taakanalyse (Risicoanalyse).

De V.AP. wordt overlopen en aan de hand van een loopschema verduidelijkt. Het is de bedoeling bij werkzaamheden van zowel eigen mensen als externe een goede voorbereiding te maken en de risico’s goed in te schatten.

Aanpassing IDPB maandverslag vanaf 2011 (AO statistiek).

 er wordt een nieuwe versie van ongevallen statistiek voorgesteld die bij het maandverslag wordt toegevoegd.

Stikstof incident melding van AZ (bijna ongeval).

Bij het afdrukken van een kuip is er overdruk ontstaan waardoor er via de protego een stikstof wolk vrij kwam.

Enkele maatregelen:

 • risico’s bij afdrukken met stikstof beter inschatten en onderzoeken in alle bedrijven.
 • indien mogelijk met perslucht afdrukken.

Stress op het werk.

De werknemersvertegenwoordigers brengen een korte presentatie, waarbij zij een oproep doen aan de werkgever om na te denken over een methode om stress te meten. Dit met de bedoeling hier later iets mee te doen. De werkgevers willen hier over nadenken en eventueel met een pilootgroep starten als test.

Mededelingen.

Brief van de inspectie over melding ongeval Glv. Wordt volgende vergadering voorgelezen.

Allerlei.

 • De werknemers brengen een punt over opleiding IP. Zij stellen dat er aan de opleiding van 72 uur niet kan gewijzigd worden. 
 • Afspraken medische dienst zullen in de toekomst via de verpleegster Mensura gebeuren. Het Gsm nr. zal op de uitnodiging vermeld worden.
 • Afscheid woordje van de voorzitter om het werkjaar te beëindigen.

Print   Email