Kort verslag CPBW van 27 mei

Bespreking ontwerpverslag 11/04 van 24 april 2011

 • Het verslag wordt goedgekeurd mits enkele aanpassingen:
 • De handschoenen die voor werkzaamheden met o-TDA gedragen dienen te worden zijn niet beschikbaar in het bedrijf. De bedrijfsleiding kijkt na of een gelijkaardige handschoen voldoende bescherming biedt.
 • Stofkap van AS bedrijf kan bij RUC niet gebruikt worden door EX. problematiek.
 • Onderhoud van toetsenborden is in onderzoek.

Maandverslag IDPB en EDPB van april 2011

Er waren geen ongevallen met en 4 zonder werkverlet in april.

Q1 rapportering acties JAP 2011.

De preventie adviseur brengt een overzicht van de stand van zaken in alle bedrijven.

Rapportering campagne NUL ongevallen.

De infoschermen worden in juni geplaatst. - De informatie bestaat uit 2 delen een algemeen en bedrijfsspecifiek deel.

Aanpassing Nooddossier Nucleair alarm(en) Doc.2.9.

 • Er zijn verschillende wijzigingen aangebracht:
 • Wijziging verdeling tabletten
 • aantal tabletten ook voor externe medewerkers
 • 2 tabletten per persoon

Lanxess wereldwijd HSEQ Bedrijfsbeleid versie 2011.

. - nieuwe beleidslijn wordt voorgesteld.

Bespreking incident Glasvezel van 16 april 2011.

Lek aan tank met hydrazine oplossing: uit het verloop van de interventie is er vastgesteld dat de noodplannen dienen bijgestuurd.

Bespreking bijna ongeval betreding Anon bedrijf.

Na evaluatie van dit voorval bij werkzaamheden in reactor met adembescherming. Worden Safty units van dit model niet meer toegelaten op onze firma. En dienen in de toekomst nieuwe checklists gebruikt te worden ter controle vooraf aan gebruik. .

VIBNA inventaris: Kritische punten i.v.m. Verkeersveiligheid.

Er is een evaluatie gebeurd van ongevallen van en naar het werk. Dit om gevaarlijke punten beter in kaart te brengen en zo de veiligheid te verhogen.

Aanpassing V.A.P.01.05 bijlagen (WN en WG delegatie).

Er worden aan werknemers kant als werkgeverskant leden van comité vervangen.

Mededelingen.

 • in krachtcentrale RUC worden stenen verwijderd uit oven firma BHP zal de werken uitvoeren.
 • procedure I-BUS: bij onwel worden van passagier moet de bestuurder dispatching verwittigen.

Allerlei.

 • data van rondgangen wijzigen te veel.
 • De werknemersafvaardiging vraagt om uitgenodigd te worden bij nabespreking stilstand zuid.
 • De inzet van gaspakken tijdens de stilstand is niet gelopen zoals afgesproken.
 • Er is een behoorlijk duiven probleem. Graag aanpak.
 • Systematiek in de VAP’s
 •  Aantal Trunking’s op RUC bedrijf verhogen.
 •  Nieuwe zuurpakken opnemen in PBM handboek en gebruik definiëren.
 • Aanpassing profielen van Anon medewerkers die in de toekomst ook op biologie komen.(Hepatitis A)

Opvolgingsblad.

opvolgingsblad wordt overlopen.


Print   Email