Kort verslag van het CPBW van 24 mei


 Bespreking ontwerpverslag Nr. 12/04 van de vergadering van 26 april 2012 ( oude delegatie )

 

 • Veiligheidsbrillen GF zijn nog niet in orde. Leverancier is aangesproken. De slechte brillen zullen worden vervangen. Er wordt uitgekeken naar een volgende levering van goede brillen. Er werd eveneens een tweede leverancier gecontacteerd.
 •  Voor RUC is de Heer Süllü Kasim mee opgenomen in de groep ter beoordeling van de veiligheidstips.
 •  Bij een brand aan vorklift bij RUC is door Gunco geen aantoonbaar feit gevonden hiervoor.
 • De werknemersdelegatie benadrukt  dat de afspraken die werden gemaakt in het comité ook dienen te worden gevolgd. (het comité  doet een aanbeveling tot het dragen van hoge veiligheidsschoenen, maar lage veiligheidsschoenen zijn ook mogelijk)
 • Specifieke opleidingen, zoals bijvoorbeeld voor vorklift, dienen op een volwaardige manier te worden opgevat met voldoende tijd en middelen hiervoor. Verantwoordelijke dienst opleiding zal dit opnemen.
 • Een bondige info over het nieuwe nooddossier is wenselijk voor alle medewerkers.

 

Samenstelling CPBW werkgever en werknemer ( nieuwe delegatie )

Alvorens er wordt van start gegaan met het nieuwe CPBW, wordt er door de werknemersvertegenwoordiging een aantal punten gemeld die tijdens de aanloop en tijdens de sociale verkiezingen niet correct zijn verlopen. Wij nemen dit zeker mee naar de toekomst om zeker deze zaken niet meer te moeten ervaren.

Zowel de werkgevers als de werknemers stellen zich even kort voor.
De Heer Varigas, Managing Director ,spreekt het CPBW toe en deelt mee dat hij het voorzitterschap overdraagt aan de heer Hooftman.
Hij benadrukt dat de voorzitter onafhankelijk van de BL’s moet kunnen fungeren.

Het ACV / LBC hebben volgende vertegenwoordigers binnen het CPBW:

Effectief :    Verheyden Guido  Vandorsselaere Rudi
                  Bocken Ludo  Verijke Rudi

Plaatsvervangend:  Apers Marc   De Vries Koen
                             Verelst Frank  Jacobs Patrick

Maandverslag IDPB en EDPB van april 2012

Wordt overlopen en waar nodig toegelicht.

 Bespreking arbeidsongevallen april 2012

Er wars één ongeval met  arbeidsongeschiktheid, en één zonder arbeidsongeschiktheid. Beide ongevallen werden toegelicht en besproken.

 

 • Incident Anon bedrijf d.d. 13 mei 2012 tijdens KA Olie spoeling

 

De werkgever licht dit incident toe. De werknemersvertegenwoordiging stelt het gebruik van protocols in vraag. Er zal in de toekomst op staalanalyse worden gespoeld.

Verslag van de WG kledij

 • Er zijn nog steeds problemen met de nieuwe arbeidskledij. Vooral met het logo achteraan. Wordt vervolgd.
 • De Viton handschoenen en sokken werden aanvaard.
 • Voor de bodywarmers dient te worden uitgekeken naar een type in softshell kwaliteit.
 • Een nieuwe niet elastische broeksriem zal worden aangekocht.
 • De vervanging van de huidige gele helm door een witte helm is weerhouden. Dit kan volgens de werknemersvertegenwoordiging enkel indien dezelfde specificaties hier van toepassing zijn.
 • Oordoppen en oorschelpen die bij energie reeds in gebruik zijn, zullen binnen Lanxess NV beschikbaar worden.

Stilstand Glasvezel bedrijf

Bedrijfsleiding geeft een bondig overzicht van de werken die reeds zijn gelopen en nog zijn gepland. In het bijzonder de aandacht voor keramische vezels is hier belangrijk. 

Truck stop ervaringen

Naar aanleiding van een ongeval aan de loskade op GF werd hier een truck stop geplaatst op GF. Hierdoor worden de wielen automatisch vergrendeld. Enkele kleine technische aanpassingen dienen nog te gebeuren.

Werking vertrouwenspersoon / werking Mensura – psychosociale aspecten en V.AP.09.13

Werknemersvertegenwoordiging vraagt om tekst aan te passen in het arbeidsreglement om een betere bescherming van het slachtoffer te bekomen. Wordt volgend CPBW verder behandeld.

Fietsongevallen op de weg van en naar het werk

Vraag om vanuit de werkgeversorganisaties een gemeenschappelijk standpunt uit te dragen en daar de knelpunten aan te geven. Een brochure van de fietsersbond zal aan de fietsende werknemers worden bezorgd.

Mededelingen

De arbeidsgeneesheer stelt een nieuwe EHBO kit voor. Deze moet aanwezig zijn in E-lokalen waarbij gevaar bestaat voor verbranding. Deze kit bevat gels voor het koelen van brandwonden. Ook een nieuw pictogrammenblad wordt getoond.

Allerlei

 • Het sleutelplan werkt niet meer naar behoren.  Werkgever wordt gevraagd om hier actie te ondernemen.
 • In het sociaal gebouw zuid zijn er bij de toiletten geen lavabo en dies meer aanwezig. Voorzitter zegt toe om dit te bekijken en in orde te brengen.
 • Bij GF is er tijdens het gebruik van de robot in de spinnerij 2 onduidelijkheid aangaande betreding van deze zone. Hier over een duidelijke communicatie maken.
 • Stofexplosie bij RUC zal op volgend CPBW worden besproken.

Opvolgingsblad

Zal volgend CPBW worden overlopen en aangepast.

 

Volgend CPBW vindt plaats op donderdag 28 juni 2012 om 10.00u.
 

 


Print   Email