Kort verslag van het CPBW van 26 januari

Bespreking ontwerpverslag nr. 12/11van vergadering van 22 december 2012.

Het verslag wordt goedgekeurd mits enkele aanpassingen.

Maandverslag IDPB en EDPB van december 2011

Er is 1 arbeidsongeval met werkverlet en 4 arbeidsongevallen zonder werk verlet.

Bespreking arbeidsongevallen december

 • Slachtoffer kreeg product op bovenbeen bij kapot springen van dichting.
 • Tijdens herstelling van hydrant heeft slachtoffer zijn vinger geplet
 • Slachtoffer kreeg product in aangezicht bij uitbouwen van ph meting.
 • Bij het manipuleren van riemschijf is slachtoffer gekneld geraakt tussen riemschijf en frame van de motor.
 • Slachtoffer is van de trap gevallen, waarschijnlijk door zijn correctiebril misstapt.

Overzicht legionella

Er wordt een overzicht gepresenteerd. - er zijn echter resultaten die niet zijn doorgestuurd, de tabel is niet volledig.

Opleiding overzicht IP

Er wordt een overzicht gepresenteerd met aandacht voor een betere spreiding over het ganse jaar en ganse pakket.

Aanpassing VAP 0.1.04 Bijlage 1 (Bereiken van preventie adviseurs )

 • Stefaan Verhelst CPL bereik
 • Dirk Eeckhaoudt GF bereik
 • Sven De Smet RUC bereik

Aanpassing VAP 0.1.04 Bijlage 2 (Opdrachten van de preventieadviseurs)

De verdeling van de taken wordt gepresenteerd

Overzicht JAP 2012 in de bedrijven.

Alle bedrijven hebben hun plan ingediend en zullen dit vanaf 1 februari uithangen.

Informatie nieuw Nooddossier ontwerp en training wachtdienstleden.

- Er werd een volledig nieuw plan opgesteld en deze word kort toegelicht.

Inspectie verslag FOD WASO mbt Kallo noodplanning

Het verslag ligt ter inzage op de preventiedienst

Mededelingen

 • Er worden asbest werkzaamheden uitgevoerd in glasvezel bedrijf.
 • Clement Reymen wordt bedankt voor zijn bijdrage tot het Comité.

Allerlei

 •  Residutank op AS bedrijf is al lang een proef opstelling, het wordt tijd voor een definitief concept
 • Via 08 moet beter kunnen tegen einde van 2012
 • Verzorgingslokaal LO moet dringend in orde gebracht worden.
 • Nieuwe arbeidstoelatingen moeten eerst deftig worden opgeschort tot comité van maart. De oude blijven zolang in gebruik.
 • Fietsenstalling LO zal uitgebreid worden.
 • Reiniging van de douche zou beter gebeuren buiten de uren van shift wisseling.

Opvolgingsblad

Geen opmerkingen, toevoeging van H2 meting Labo toestellen LO labo. -


Print   Email