Kort verslag van het CPBW van 27 september

Bespreking ontwerpverslag Nr. 12/08 van de vergadering van 23 augustus 2012

 • Veiligheidsbrillen GF 3e soort is aangevraagd met een afzonderlijk beweegbaar beschermend deel. Deze brillen zullen ook met correctieglazen geleverd kunnen worden.
 • Bij aanschaf van nieuwe veiligheidsschoenen zal er de aanbeveling vanuit het CPBW worden vermeld zijnde: hoge veiligheidsschoenen worden aanbevolen. Bij vraag naar lage kunnen deze worden bekomen.
 • Kuisfrequentie op RUC zowel voor refter als omkleedruimte is ok. Vraag echter om een andere locatie te voorzien voor de omkleedruimte daar men deze nu met vervuilde voeten betreedt.
 • Kit voor E-lokaal: Mensen op RO zullen eerst opleiding hierover krijgen. Nadien zullen zowel de kit als de infoposter voorzien worden. - Het cursusmateriaal voor medewerkers zal door ACTA op een e-platform worden aangeboden. Lanxess is vragende partij om dit ook op bedrijfsniveau te voorzien. Men wil met e-learning nog een stap verder gaan.
 • Problematiek LABO – Zuid Tolueen en Methyleenchloride: de gevraagde risicoanalyse kon nog niet worden getoond. Vraag naar welke maatregelen nav advies preventieadviseur.
 • Nieuwe kledij: we gaan over naar antistatische en vlamvertragende kledij. Hiermee dient het hele concept te worden herbekeken.
 •  Stofmaskers RUC: P2 mogen niet meer worden gebruikt. Alleen P3. H
 • Het thema kleedkasten in sociaal gebouw zuid dient te worden bekeken.
 • Verwerking droog glas op GF is gestopt tot er een oplossing is.
 • Nieuwe KB “ Thermische omgevingsfactoren “ wordt naar opvolgingslijst geplaatst.
 • Voor de problemen met het binnenrijden van een MUG werd nog geen oplossing weerhouden. Het overleg tussen BAYER en LANXESS loopt verder.

Maandverslag IDPB en EDPB van augustus 2012

 • Met betrekking tot legionellaproblematiek wordt aanbevolen om na gebruik van een nooddouche de arbeidsgeneesheer hiervan in kennis te brengen.
 • Alle overschrijdingen van legionella werden opnieuw gemeten en ok bevonden.
 • Het gebruik van stompenboor op Anon dient te worden bekeken. Ook nazien of deze boren gekeurd zijn.

Bespreking arbeidsongevallen augustus 2012

Er waren twee ongevallen zonder arbeidsongeschiktheid.

 1. Aanrijding voetganger door Jeep met aanhangwagen. Een aantal actiepunten werd weerhouden na dit ongeval: - Bekijken of we voetgangers en auto’s kunnen scheiden.
 2. Uitglijden op natte trap. Volgende actiepunten: - Afblaaspunt aanpassen - Aandacht voor trap die nat is.

Aanpak Project Polyamide ( PA ) Viroux P.

Er wordt een korte uiteenzetting gebracht aangaande het proces, layout, tijdslijn en veiligheid. Het project zit op schema. Voor specifieke info betreffende de gebruikte producten wordt één volgende keer de bedrijfsleider uitgenodigd.

Incident GF oven 2 glaslek dd 17/8/2012

Er werd een uiteenzetting gegeven over dit incident. Er waren geen slachtoffers en gevolgen voor milieu. De oven was snel terug op normale werking. De geplande stilstand blijft voorzien op 08/13.

Incident ANON: Cx + KA olie lek aan Na – coalescer dd 22/8/2012

Aantrekken van flens met momentsleutel is niet gebeurd. Bij terug in dienst name lek aan kopflens. Alerte reactie van medewerkers. Samenkomst van CC niet nodig wegens lek onder controle. Er worden naar alternatieven gezocht om dichting beter op zijn plaats te houden.

Voorstel JAP 2013

Er wordt een opsomming getoond van mogelijke punten voor het JAP 2013. Voorzitter vraagt om deze te bekijken en te overwegen welke mogelijk in aanmerking kunnen komen. Zijn onze punten finaal deze waarmee we onze doelstellingen mee willen realiseren.

Risico analyse “ Eerste hulp “ Kallo

Dit punt wordt een volgend CPBW behandeld.

VIA van de maand

Elke maand kiest LVO een VIA op voorstel van HSEQ. Deze VIA wordt dan extra onder de aandacht gebracht.

Nieuwe V.AP.05.02 “ Viseren van instructies door preventieadviseur

Dit punt komt volgend CPBW aan bod.

Mededelingen:

De voorzitter meldt dat binnen de werkgeversvertegenwoordiging nog vervangingen dienen te gebeuren. Op de managementvergadering zal men dit bespreken en volgend CPBW melden.

Allerlei

 • Vraag om verwarming afvulling RUC in orde te brengen.
 • Vraag naar extra kastjes voor opbergen motorhelmen in het sociaal gebouw zuid.
 • Er werden recentelijk opnieuw sigarettenpeuken aangetroffen in Anon.
 • Vraag om naar analogie Kallo ook aan poort zuid een rookvoorziening te plaatsen. -
 • Problemen parking zuid nav stilstanden. Bussen kunnen niet meer opdraaien. Thema opnemen voor de toekomst.
 • RUC uitbouw fotocel: TRA maken en kijken of dit niet kan worden verbeterd.
 • In GF lopen medewerkers zonder arbeidskledij door het bedrijf. Deze zullen worden aangesproken.
 • Nieuwe silo op GF. Vraag om meer info vwb betreding voor werkzaamheden.

Opvolgingsblad

Wordt volgend CPBW overlopen en op stand gebracht.

 

Volgend CPBW vindt plaats op donderdag 26 oktober 2012 om 10.00u.


Print   Email