Kort verslag CPBW van 28 mei

Bespreking ontwerpverslag nr 15/04 van de vergadering van 30 april 2015.

- Glasvezel: Procedure steken van nieuwe messen in messenrol is voorhanden.

- Chemiepak MT-bedrijf. Werkgever bevestigt dat er 4 werknemers per ploeg zijn opgeleid voor taken uit te voeren met chemiepak. Arbeidsgeneesheer oordeelt tijdens medisch onderzoek of medewerkers hiervoor geschikt zijn. Werknemers die menen niet medische geschikt te zijn moeten zich melden bij de medische dienst.

- Klachten ivm lange levertermijn van arbeidskledij. Secretariaat OPS. INT aangeduid om op te treden als helpdesk.

- PA6. Raam kontrolekamer voor evacuatie en probleem van insijpelen van water bij reinigingswerken bovenliggende verdieping kontrolekamer, beide zijn in orde gebracht.

- Opdracht voor winddicht maken van ramen refter vulkaciten is gemaakt.

- Arbeidsongeval MT Bij het in vraag stellen ivm verloop van arbeidsongeval en de druk vanuit het management om aangepast werk te komen doen, zal volgend comité uitleg gegeven worden.

- Interims AXX. Interimkantoor terug aangesproken over bepaalde regels. Om misverstanden te vermijden wordt de aanvang voor het inzetten van deze personen op een werkdag opgestart.

- AXX Tankwagen ingezet die niet voldeed aan de nodige aansluitmogelijkheden. Zoals afgesproken in het verleden naar aanleiding van AO, zal TWG geweigerd worden.

- Waasland Cargo Center. Vraag naar mogelijkheid van verkeersdrempels aan uitgangsweg WCC. Leidt soms tot gevaarlijke situaties.

- Interventiedienst LO. Aankoop van dompelpomp voor leegpompen van afvalwaterputten. In deze moet er geen ondersteuning meer ingeroepen worden door brandweer van Beveren.

- Integratie van het CP team. Aan de hand van een presentatie werd de vraag gesteld om de commandopost in het noodplan bij inzet incident te verplaatsen ter ondersteuning brandweer in gevolge afbouw interventiedienst LO.

Maandverslag IDPB en EDPB van april 2015

- Preventiedienst werkt aan 1 overkoepelend document wat legionella en industriële hygiëne aangaat.

- Telefoonverwittigingssysteem met Bayer wordt in detail onderzocht alsook de afspraken hierover.

Bespreking arbeidsongevallen april 2015

- Ontwrichting van duim. Bij het naar boven gaan op trap, gestruikeld en duim gestoten tegen traptrede / bordes trap. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen aanwijsbare feiten zijn.

- Ongeval met contractor Demontage van leuningen aan bordes. Vinger gekneld tussen voetplint en stijl. Toolboxmeeting gelopen bij contractor.

Schierincidenten

- 2 trafo’s achtergelaten onder spanning na werkzaamheden in Ex-zone Anon. Uitvoerder als veiligheidswacht zijn hiervoor verantwoordelijk.

- Elektrische bromfiets in ex-zone tegengehouden. Contractor werd toegang op site ontzegd.

Ontwerp procedure “ aangepast werk “

- Na discussie wordt gevraagd om een aanpassing in procedure te doen betreffende het contacteren van werknemer tijdens zijn ziekteperiode. Voorstel in volgend CPBW.

Milieu Thema’s

- Ingepland op een afzonderlijke vergadering op 03 juni.

VIA 06

- Aanpassing VIA betreffende elektrische verbruiker met belangrijk risico. Deze verbruikers werden voorzien van een dubbele maatregel / beveiliging die beschreven wordt in bedrijfsvoorschrift.

X-act Pulse Check

- Het resultaat van deze pulse check is dat er in België slechts een deelname was van 13%. In deze enquête werden zes basisvragen gesteld. Resultaat hiervan zal als nulmeting gehanteerd worden.

Chloor noodplan AXX

- Thema werd in een afzonderlijke vergadering besproken. Werknemersafvaardiging hebben vooral bedenkingen qua invulling personeel. Bedrijf met de minste bezetting waar zowel gaspak als steunploeg moet voorzien worden.

Mededelingen

- Een 5-jaarlijkse veiligheidswacht opleiding dient gevolgd te worden voor alle Ex-meter gebruikers.

Allerlei

- Tank B 110 afvalwater Overloop van tank komt uit op sokkel. Vraag om oplossing. Zal bekeken worden voor aanpassing.

- Het aanleveren van arbeidskledij blijft een te opvolgen punt. Broek met kniebescherming blijkt niet degene te zijn zoals voorgesteld in werkgroep kledij.

Volgend CPBW donderdag 25 juni 2015 om 10.00u.


Print   Email