CPBW2016

Kort Verslag CPBW van 24 november

 

Bespreking ontwerpverslag nr,16/10 van de vergadering van 27 oktober 2016

 • Stellingen : We merken op dat het gebruik van stootbeschermers niet in de technische richtlijnen is opgenomen. Er wordt nog onderzocht welke stootbeschermers in een ex-zone mogen gebruikt worden. (sommige kunststoffen kunnen statisch geladen worden) De werknemers vragen om VIA15 (stellingen) aan te passen zodat duidelijk wordt wie een stelling mag vrijgeven.
 • Wanneer je een gevaarlijke verkeerssituatie opmerkt (bv. Oversteekplaats Scheldelaan, spoorwegovergang Ketenislaan), vraagt de werkgever dit zo veel mogelijk te melden op www.meldpuntwegen.be
 • De werknemersafvaardiging vraagt naar een opvolging van de biomonitoring bij Mensura. Wanneer iemand vergeet een urinestaal af te leveren, wordt deze persoon er niet op aangesproken. Hierdoor worden belangrijke testen niet uitgevoerd. Mensura zal bekijken of een halfjaarlijkse evaluatie mogelijk is.
 •  De werknemers betreuren dat er niet op alle afdelingen een verplichting is om een EHBO cursus te volgen. Er is wel streefdoel van 50% voor de diensten waar geen verplichting bestaat.
 • De werknemers vragen een snelle opvolging van de ergonomische aanbevelingen voor verlichting in controlekamers, zeker voor controlekamers waar de nood het hoogst is.
 • De werknemers vragen om de aanmeldingszone van AXX te herbekijken. De huidige zone is te groot om een overzicht te bewaren van wie zich waar bevindt. We vragen om badgepalen aan de grenzen van de zone toegankelijker te maken. Nu is het onhandig wanneer je je met de fiets wil aanmelden.
 • Na de lek in het afvalwaternet op RO werd zowel op RO als op LO gecontroleerd of dit net bestand is tegen voorgeschreven drukken. De werknemersafvaardiging vraagt om deze controle uit te voeren voor alle nutsleidingen in de buizenbruggen. Voor productleidingen werden deze controles reeds gedaan via de veiligheidsstudies. 
 • De mechanische werken voor productiepersoneel op het PA6 bedrijf werden opgelijst in 3 categorieën, cat1: werken die door productiepersoneel kunnen uitgevoerd worden, cat2: werken waar opleiding voor vereist is, cat3: niet voor productiepersoneel. Deze lijst moet nog geëvalueerd worden met de werknemersafvaardiging. 
 •  Werknemers vragen naar een snelle oplossing voor gemelde veiligheidsproblemen in de keuken op RO.
 • De laarzen op Lanxess blijken niet geschikt voor werken met hoge druk. Dit onderzoek kwam er na een ongeval met hoge druk op het glasvezelbedrijf. Dit probleem zal besproken worden in de commissie kledij.
 • Na het incident met een brandende vorklift in Kallo wordt aan alle bedrijven gevraagd om hun rollend materieel te controleren op olievervuiling.
 • Na de risicoanalyse op het glasvezelbedrijf over de proef met gebrande kalk is er een veiligheidsfilm gekomen. De werknemers merken op dat deze film zeer amateuristisch is.
 • De werknemers uiten nogmaals hun bezorgdheid omtrent de oversteekplaats op de Scheldelaan. In afwachting op een reactie van “Wegen en Verkeer” vragen we om toch zo veel mogelijk te ondernemen voor de veiligheid. We merken op dat de betonblok op de middenberm een schilderbeurt nodig heeft, deze is zwart geworden in plaats van fel wit. We vragen om de onveilige situatie te vermelden op de schermen voor veiligheidsinformatie. •
 • Werknemers vragen om in de voorschriften voor flexibels te vermelden dat deze een beschermingsspiraal moeten hebben. We vragen of er alternatieven voor de spiraal bestaan ?
 • Bedrijven moeten interim personeel duidelijk inlichten over veiligheid en productgevaren. Bij hun onthaal moet interim personeel ingelicht worden over het arbeidsreglement en overlegorganen bij Lanxess nv.
 • Op het MT bedrijf moeten er per ploeg 4 personen opgeleid zijn om met een vorklift te rijden
 • De gasmaskerbrillen voor SIRA studenten zullen door de werkgever vergoed worden.
 • De contactpersonen voor brillen op RO zitten op secretariaat OPS.INT. (Karin Roelandt en Christel Borgers Tel.3304)

Maandverslag

 • De werknemers vragen naar info over het wisselen van zeefnetten op het AS bedrijf

Arbeidsongevallen

 • AXX: Op het MT bedrijf heeft iemand zich misstapt bij het afdalen van een stelling. Hierbij verwondde de persoon zich aan het scheenbeen door zich te stoten aan een ronde stellingbuis. Er werd een checklist opgesteld om te achterhalen of de stelling correct geplaatst was.
 • AZ: Op het AS bedrijf heeft iemand zijn vinger gebroken bij het bedienen van een ventiel. Zijn vinger werd gekneld tegen een ander ventiel. De hendel van het ventiel werd anders geplaatst zodat knelling hier niet meer mogelijk is.

Incidenten

 • AZ: Een ammoniakuitbraak door lek in leiding op het HTP. De leiding wordt zo snel mogelijk vervangen. (tijdens een stilstand) In afwachting werd er een klem over de lek geplaatst.
 • AZ: Op het AS bedrijf bevindt een werknemer van SAMOCO zich in de droger zonder aanwezigheid van een veiligheidswacht. Een gesprek met SAMOCO heeft plaats gevonden, ook de veiligheidswacht werd bevraagd. Er wordt onderzocht hoe de toegang van de droger gesperd kan worden bij afwezigheid van de veiligheidswacht.

VIA 05

Via 05 over arbeidstoelatingen werd goedgekeurd en zal geldig zijn vanaf 1 juni 2017. Volgens VIA 05 zal een arbeider met categorie L8 een arbeidstoelating mogen vrijgeven mits de juiste opleidingen te hebben gevolgd. Aan huidige werknemers met categorie L8 kan niet verplicht worden om deze taak uit te oefenen. De werknemers duiden uitdrukkelijk op de verantwoordelijkheid van deze personen en vragen naar een opleiding Burgerlijke Aansprakelijkheid voor de vrijgaveverantwoordelijken.

Werkgroep Kledij

De pasmodellen voor een nieuwe jas werden besteld bij SIOEN. Het gaat om een combinatie van een soft cell binnenjas en een regenjas.

Allerlei

 • Op de site in Lillo merken we vele asfaltwerken op. Deze werden niet aangekondigd en worden slecht aangeduid. We vragen wanneer de werken afgelopen zullen zijn?
 • Op parking zuid (Lillo) merken we door de komst van een nieuw bedrijf een chaotische verkeerssituatie op. We vragen om dit te bespreken in de werkgroep verkeersveiligheid. Sinds de gewijzigde situatie op parking zuid, kan deze niet meer afgesloten worden. De werknemers vragen een oplossing hiervoor.
 • Op de site in Kallo zal er extra verlichting voorzien worden aan het sociaal gebouw en bijhorende fietsstalling.
 • Na een incident met geurhinder op AXX is er vraag naar een zwaailicht aan de afvulling. We merken op dat na de oproep van CP (commando post) maar 2 personen kwamen opdagen.
 • De werknemers vragen om bij het nazicht van bedrijfsfietsen extra aandacht te geven aan de bevestiging van de handgrepen. Bij verschillende fietsen werd geconstateerd dat deze makkelijk loskomen.
 • De werknemers uiten hun bezorgdheid over een incident met een lift op AXX. De werkgever deelt deze bezorgdheid. De liftdeur ging open terwijl deze niet op positie was. De lift blijft gesperd tot probleem opgelost is.
 • Op het glasvezelbedrijf moeten werknemers regelmatig een apparaat reinig door met hun handen in een machine te gaan. We vragen of er een veiligere en meer ergonomische manier kan uitgewerkt worden.
 • Robby Van Stappen zal zijn vervangend mandaat bij het cpbw doorgeven aan Kenny De Permentier..

Volgend cpbw wordt gepland op 22 december 2016 om 10:00h.


Print   Email