Kort Verslag CPBW van 23 juni

Bespreking ontwerpverslag nr. 16/05 van de vergadering van 26 mei 2016.

- De stressenquete voor AXX wordt besproken met Mensura & PAPSI

- Op GF wordt er een betere uitwerking gezocht voor het reinigen van bindmiddelbakjes.

- Er wordt onderzocht wat er mogelijk is rond een knipperlicht aan fietspad LO.

- Definitieve oplossing voor afvalwatertankwagen aan gebouw 7601 wordt uitgewerkt. .

- Er wordt een procedure uitgewerkt om 24h. stoelen te keuren

- Reglementering rond transport met verrijkers wordt bekeken in de werkgroep VIA’s

- Er wordt zowel aan werkgever als aan werknemer gevraagd naar duidelijkheid over lesuren en inhoud van IP opleiding en steunploeg.

- De instaptrekkasten van labo zuid werden getest en goedgekeurd. Er is voldoende ventilatiedebiet voor het uitvoeren van werken.

- Bij het plaatsen van stellingen moet er extra aandacht aan gegeven worden dat de Lanxess specificaties opgenomen zijn in het lastenboek. Hierdoor zijn prijsoffertes beter vergelijkbaar.

- T.I.A. (taakt impact analyse) blijkt onvoldoende gekend. EP-voorschriften zullen worden aangepast.

- Het wegknippen van kabels op Anon zal door EP strenger opgevolgd worden.

- Het gebruik van ex-meters door EP wordt verduidelijkt door de werkgroep VIA’s

- Oostzijde van sociaal gebouw zuid is geen parkeerzone. De wegmarkeringen worden terug verwijderd.

Arbeidsongevallen

- Splinter in hand bij reinigen bindmiddelbakje. (komt op opvolglijst)

- Verbrand bij vervangen bushing. (procedure & materiaal wordt aangepast en voorschrift herzien)

- Vinger geplet bij werken met kolomboormachine. (er wordt een methodiek uitgewerkt om aan te duiden of een boor voldoende geslepen is, er moet steeds aandacht zijn voor het juiste gebruik van kolomboormachines ook bij tijdsdruk)

- Contractor komt in contact met NaOH (uitvoerder moet duidelijk op gevaren gewezen worden en mag enkel doen wat op jobkaart staat)

- Contractor krijgt profiel in gezicht bij voorbereidingen laswerken (gevolgen worden bij lasfirma besproken)

Incidenten

- NH3 uitbraak bij Capro door werken aan in dienst zijnde ph-meting i.p.v. de uit dienst zijnde. (afgas capro wordt onderzocht in veiligheidsstudie, er worden zowel vaste als mobiele NH3 sensoren voorzien, er worden extra persluchtflessen geplaatst)

VIA’s

- VIA 05 (arbeidstoelatingen) moet bekeken worden voor goedkeuring.

- VIA 08 (aanmeldingsplaatsen) wordt geactualiseerd.

- VAP : wie zijn de vrijgaveverantwoordelijken voor arbeidstoelatingen?

Risicoanalyse MBT (AXX)

- De risicoanalyse zal op het intranet verschijnen

Commissies & werkroepen

- De nieuwe leden voor commissies en werkgroepen werden besproken.

Opleidingsthema’s cpbw

- Opleiding feitenboomanalyse wordt aangeboden

- Opleiding rond thema asbest wordt door werknemersafvaardiging gevraagd

Xact 2.0

- Wordt toegelicht op cpbw augustus

Allerlei

- Mogelijke thema’s JAP 2017 : Asbest, Een gezonde slaaprust voor werknemers met veiligheidsfuncties

- Er worden asbestwerken gepland op AS en op GF

- Brandweer Covestro blijkt voldoende gecertificiëerd om cursus 1e lijnsinterventie te geven, er wordt eveneens onderzocht of er kan samengewerkt worden met ISEC.

- De werknemers vragen wie verantwoordelijk is voor de keuring van gebruikte stellingen wanneer deze besmeurd zijn met product.

- De werknemers vragen om in sociaal gebouw de wasbakken aan wc’s te voorzien van zeep en handendrogers.

- De werknemers vragen duidelijkheid over toekomst van parking zuid op RO en het gevolg voor het verkeer.

- De werknemers vragen een enrgie-audit van het kopgebouw op LO

- De werknemers vragen gevolg aan oude thema’s : commissie vuil werk, noodplannen, verkeersluwe dagen.


Print   Email