Kort verslag cpbw van 21 december

Bespreking ontwerpverslag nr.17/11 van de vergadering van 23 november 2017.

 • Het is de bedoeling om in de toekomst de MOAT-tool op alle bedrijven uniform toe te passen. (MOAT = mondelinge arbeidstoelating). Deze tool wordt gebruikt om werken met een mondelinge arbeidstoelating te registreren.
 • Op 11 januari 2018 zal de overheid een voorstel doen om de oversteekplaats zuid op de Scheldelaan veiliger te maken.
 • De herstelling van 24h. stoelen verloopt moeizaam, er zullen voldoende reservestoelen moeten voorzien worden om een oplossing te bieden.
 • De verwarming van noodbaden werkt niet overal correct. Op AZ werden foutieve montages van de verwarming rechtgezet. Op Capro wordt onderzocht hoe een oplossing te bieden aan deze problemen.
 • Sociaal gebouw zuid : Er wordt onderzocht welke personen recht hebben op extra kastjes. Communicatie over de nieuwe kastjes en algemene afspraken in dit gebouw volgt binnenkort.
 • Door de vele klachten over de shiftbussen zal er in januari een evaluatie volgen. Wij merken op dat het gebruik van de huidige kleine bussen niet meer te verantwoorden is.
 • We merken nogmaals op dat de methodiek voor biomonitoring niet werkt. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om het jaarlijks medisch onderzoek volledig te laten plaatsvinden.
 • We vragen om de aankoop van metalen flexibels MET beschermspiraal toe te passen. Dit werd al lang in het cpbw goedgekeurd.
 • Werkgroep kledij : De werkgever wil eerst de oude voorraad van jassen wegwerken. Wij vragen dat personen die buiten moeten werken recht hebben op de nieuwe jassen daar deze wel waterdicht zijn. De werkgever gaat hiermee akkoord.
 • Aan de residuverwerking op AS zullen vaste leidingen worden voorzien voor spoelingen. Capro werkt een nieuw residu project uit (orka-project) waardoor de aanmaak van residu zal verminderen.
 • De liften op AXX werden door de keuringsdienst goed bevonden.

Maandverslag november

 • Er loopt een studie over ergonomie, licht,… Dit voor een nieuwe controlekamer op AXX.
 • Na nog enkele verduidelijkingen werd het maandverslag goedgekeurd.

Arbeidsongevallen

Vulkaciten :

 •  Aan de harsverlading heeft persoon zijn hand gekneld tussen de ophaalbrug en een ketting. De ketting bleek overbodig en werd weggehaald.
 • Persoon knelt zijn vingers bij het demonteren van de verstuiver bij de droger. Er werd een beschermkap verwijderd voor de motor was uitgebold. Er volgt een campagne rond de gevaren bij dit werk.

MT :

 • Bij het lossen van een flensverbinding ontstaat er een steekvlam die heel wat brandschade aanricht. Er loopt een onderzoek naar betere spoelingen, minder pannen plaatsen, beter spoelen, aflaten,… We vragen om dit soort werken steeds met twee personen uit te voeren.

Glasvezel :

 • Bij een poetsactie is persoon uitgegleden aan het droogbed. De vloer werd opgeruwd en er loopt onderzoek naar vermindering van stofvervuiling.
 •  Persoon krijgt azijnzuurdruppels op de benen. Het azijnzuurvaatje sloot niet goed af en het slachtoffer droeg geen beschermende schort. Versleten vaatjes moeten worden vervangen en er wordt meer aandacht gevraagd voor het dragen van de juiste pbm’s.

Caprolactam :

 • Voet omgeslagen bij het afdalen van een stijgladder. Er wordt extra aandacht gegeven aan het wegwerken en opmerken van oneffenheden in de vloer.

Verkeersplan Kallo

 • Er werd een voorstel gedaan voor een nieuw verkeersplan op de site in Kallo. We vragen om dit te bespreken in de werkgroep verkeer.

Badgezones AXX

 • Er werden 2 extra badgelezers voorzien.
 • Het contractorpark is nu een aparte zone.

Procedure verzuimbeleid

 • Vermits dit handelt over re-integratie en aangepast werk vragen we de titel ook aan te passen naar “Procedure aangepast werk”.

Meldingen asbest

 •  Vorige maand werden op Anon en op Glasvezel asbestwerken aangemeld.

Allerlei

 • We vragen een evaluatie van het gebruik van chemiepakken (gaspakken). Er werd meermaals een storende fluittoon vastgesteld bij het gebruik van deze pakken.
 • We vragen om de stootpetten die goed werden bevonden door medewerkers op de flaking voor hen te voorzien.
 • We vragen of er nood is om otoplastieken periodiek te keuren.
 • We vragen om de alarmoefeningen op PA6 en op Capro niet meer te combineren maar op beide bedrijven apart te organiseren. Op deze manier kan iedereen elk jaar een oefening meemaken. Dit werd door de werkgever reeds toegezegd en zal in de toekomst zo gebeuren.
 • We merken op dat PA6, AZ & US niet deelnemen aan het maandelijks proefalarm en vragen om dit aan te passen indien nodig.
 • We vragen om de riolering op parking zuid te reinigen zodat er minder plassen blijven staan. We vragen ook om indien nodig de parking voldoende ijsvrij te houden.
 • We merken op dat er buitenunits van airco’s in de werkplaats op LO werden geplaatst. Op deze manier worden wel de kantoren gekoeld maar de werkplaats opgewarmd ?

 

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 25 januari om 10h.


Print   Email