Kort Verslag CPBW van 25 februari

Bespreking ontwerpverslag nr. 16/01 van de vergadering van 28 januari 2016.

- parking zuid: werken thv HCI: op de schermen zullen de fases worden geplaatst. Werknemers vragen controle op het juist draaien van de I-bussen.

- vraag naar structurele verbeteringen – oplossingen voor transport smelt op PA6.

- de statische ontlading bij Capro ( flaking ) is nog niet van de baan. Er is een aanpassing uitgevoerd. Volgend CPBW meer uitleg hierover.

- liftstoringen op AXX blijven frequent voorkomen. Door plaatsen lichtgordijn is dit gevoeliger voor storingen. Bij reinigingsacties liftkooi op hoger niveau brengen. Fotocellen dienen frequenter te worden gereinigd en een afschermkap voor de fotocellen dient te worden voorzien. Na de zomervakantie volgt een evaluatie.

- WPA - AS stof: Stof zal afgezogen worden en opgevangen worden in cubitainer. Vervolgens zal dit terug meegegeven worden in de installatie. Deze maatregel is niet voldoende. Er wordt naar een alternatief gezocht.

- werknemers vragen nogmaals naar juiste stand van zaken voor het PBM handboek. Bepaalde artikelnummers zijn blijkbaar nog niet beschikbaar.

- spaakreflectoren zullen worden aangebracht bij de jaarlijkse keuring van de bedrijfsfietsen.

- Verkeersplan op de site: een aantal verkeersborden is in bestelling om zaken te vereenvoudigen.

- situatie menghuis zal op CPBW april worden overlopen.

- voor wat betreft de brandjes op GF zal een externe specialist ter zake een analyse komen uitvoeren.

Maandverslag IDPB en EDPB van januari 2016

- voor het werken met protocollen, wil men een eenvormige manier uitwerken binnen de ganse site:

 • protocol voor het ganse jaar
 • protocol voor specifieke jobs tijdens stilstanden

- werknemers uiten hun bezorgdheid over de inzet van steunploeg vanuit AZ en Energie. Blijkt bij minimum bezetting dat er niemand naar de steunploeg mag gaan. Dit is tegen alle gemaakte afspraken. Dit punt zal opnieuw worden opgenomen in CPBW maart 2016.

Bespreking arbeidsongevallen januari 2016

Met werkverlet:

GF spinnerij 2 Tijdens afdalen trap heeft SLO zich misstapt. Breuk aan hand.

 • trapleuning regelmatig reinigen
 • aanbrengen signalisatie aan trappen om leuning te gebruiken

Zonder werkverlet:

Anon Tijdens afzepen aan DHO5 heeft SLO op rubberen stop getrapt en evenwicht verloren en zich gestoten tegen leiding.

 • orde en netheid blijft belangrijk
 • materiaal in gesloten bak voorzien
 • stellingen beter verlichten door tijdelijke lichtopstelling

AXX Tijdens vrijmaken spoelloogleiding kreeg SLO bij het uittrekken van zijn zuurkledij loog op de handen = chemische brandwonden.

 • spoelstutzen voorzien
 • staalname voorzien vooraleer te verpompen: procedure
 • zuurkledij na werken spoelen met nooddouche

Contractor

Tijdens aansluiten voedingskabels kreeg SLO een elektrische schok door voorarm.

 • ABB contacteren
 • alle kasten controleren ( ook andere kasten van andere constructeurs ) Bij gebreken aanpassen!
 • Communiceren binnen Lanxess, Bilfinger en Covestro.
 • steeds gebruik maken van gele arbeidstoelating bij werkzaamheden in kasten onder spanning

Incidenten januari

- Anon: werken aan kabeldoorvoering, isolatie van 3 kabels beschadigd

 • geen Taak Risico Analyse
 • geen Last Minute Risico Analyse
 • uitvoerders wijken af van de afgesproken werkwijze

- Afvalwater Lillo na KA-Olie incident Er werden heel wat technische maatregelen weerhouden. Voornaam is zeker:

 • veel sneller reageren bij onregelmatigheden
 • alles naar buffertank sturen

2015 jaarverslag IDPBW

- Zal worden besproken tijdens het CPBW van maart 2016.

2015 jaarverslag EDPBW ( Mensura )

- Zal worden besproken tijdens het CPBW van maart 2016.

Aanpak JAP 2016 punten

- Het thema “ Afsperlinten “ is nog een verbeterpunt.

Aanpassing V.AP.10.12 “ controle interne voertuigen “ en bijlage

- Zal worden besproken tijdens het CPBW van maart 2016.

Herwerking VIA’s ( goedkeuring )

- VIA 06 EP formulieren kan worden gepubliceerd.

Hervorming onthaal nieuwe medewerkers

- Onthaal welzijn voor nieuwe medewerkers zal worden georganiseerd gedurende twee dagen. - Onthaal HR zal ongeveer 1,5 uur duren. Het is de bedoeling dat het onthaal welzijn binnen de maand na in dienst treden van de werknemer zal plaats vinden.

Mededelingen

- Werkzaamheden aan tanks Capro: Tolueen- & Benzeenhoudend.

- Asbest verwijdering op Anon.

- Xact: toelichting nieuw veiligheidsproject op Kallo en Lillo.

- Sociale verkiezingen: bekendmaking lijst op dag X.

Allerlei

- werknemers vragen nogmaals om fietsenstalling voor bedrijfsfietsen aan sociaal gebouw zuid te voorzien van klinkers.

- werknemers merken op dat de opfriscursus voor vorkliftchauffeurs zeer breed wordt verdeeld op de site. Vraag om dit na te zien.

- werknemers vragen naar een verbeterde oplossing aan DM Droger met stofopvang in Big Bags.

- aan verlading PA-6 reed een vrachtwagen met open containerdeuren weg naar de wareningang.

Opvolgblad

- werd deze keer niet overlopen.


Print   Email