Kort Verslag CPBW van 28 januari

Bespreking ontwerpverslag nr. 15/12 van de vergadering van 17 december 2015.

- problemen drinkwater: er is een aangepaste procedure opgesteld.

- tegen volgend CPBW zal de preventiedienst verduidelijken hoe de I-bus aan parking zuid dient te rijden.

- bij de nooddouche aan de pompengroeve HTP Lillo zal er voortaan 3 x per week worden gespoeld.

- vraag naar structurele verbeteringen

– oplossingen voor transport smelt op PA6.

- de statische ontlading bij Capro ( flaking ) is nog niet van de baan. Er zal een ombouw gebeuren . Nadien eventueel werken aan de rollen die vermoedelijk de oplading veroorzaken.

- kabelidentificatie: een nieuwe tang is in bestelling: info CPBW 03/2016

- herhalingsmetingen WPA - AS stof: ¼ overschrijding v/d grenswaarde. Stof zal afgezogen worden en opgevangen worden in cubitainer. Vervolgens zal dit terug meegegeven worden in de installatie.

- werknemers vragen om de spaakreflectoren voor de bedrijfsfietsen op alle bedrijven te gebruiken.

- werkplaats west: verstaanbaarheid bij alarmmelding. Is nagekeken, extra test moet nog gebeuren.

- straatverlichting op Kallo nagezien en in orde gebracht.

Maandverslag IDPB en EDPB van december 2015

- Werd na overlopen goedgekeurd.

Bespreking arbeidsongevallen december 2015

Geen ongevallen!

Incidenten december

- AXX: gasuitbraak rioolputjes

 •  dit ten gevolge van H2SO4 toevoeging
 • er was geen exacte bepaling om welk gas het ging
 • evaluatie mogelijke analyse methoden

- Delta V.

 • er zal in de toekomst met TIA = Taak Impact Analyse worden gewerkt.
 • EP formulieren blijven noodzakelijk voor de shift
 • er is een procedure nodig indien er iets fout zou lopen, aanpassing alarmkaarten is nodig.

- Afvalwater Lillo na KA-olie incident

- verder onderzoek naar komende maatregelen. Info CPBW 02/2016

Milieu thema’s

- De milieucoördinator geeft uitleg over volgende thema’s:

 •  Milieuadviezen
 • Milieuincidenten gemeld aan LNE milieu inspectie
 • Wijzigingen aan milieuwetgeving ( Vlarem III )
 • Milieuvergunningen

Overzicht opname JAP 2016 punten

- Een overzicht geeft weer welke punten zijn weerhouden. Deze punten zijn opgenomen door alle bedrijven in hun respectievelijke JAP.

IRS incidenten overzicht 2015

- Er wordt een overzicht getoond met de incidenten van 2015.

Herwerking VIA’s ( goedkeuring)

- VIA 06 is nog niet ok. Werknemers vragen om volgende aanpassingen op te nemen:

 • draairichtingcontrole bij afklemmen motor, vervangen kabel of vervangen SMO
 • titel 5.3. uitbreiden tot: “Afklemmen en aanklemmen”. Vraag om duidelijk aan te geven vanaf wanneer oude EP boeken niet meer mogen worden gebruikt.

Hervorming onthaal nieuwe medewerkers (wn-afvaardiging)

- De werknemersvertegenwoordiging is niet akkoord met de geplande aanpassing van het onthaal. Met name het gedeelte veiligheid. Een extra bespreking zal hierover worden gehouden.

Mededelingen

- asbestwerkzaamheden op GF

- werken op Capro tankpark: vervangen protegopotten – mogelijk vrijzetten Tolueendampen

- PA6 magazijn Dorix: er werd een asbestvezelmeting uitgevoerd.

 • magazijn toegang afgesloten
 • zone is gesperd
 • alleen betreden met P3 masker en een wegwerpoveral
 • contractors dienen ook te worden ingelicht hier over

- sociale verkiezingen: lijst X-35 wordt getoond

Allerlei

- Tijdens een incident op 10 januari op Kallo werd er bij het buitenrijden van een MUG nipt een aanrijding bij de slagbomen vermeden. Werknemers vragen om een aanpassing.

- Lip losgekomen vorklift Capro. Er loopt een gesprek met Gunco. Info Cpbw 02/2016.

- Werknemers merken op dat er recent een aantal brandjes zijn geweest op GF. Dit zou komen door het gebruik van een ander bindmiddel. Vraag naar globale aanpak. De kuisacties zullen frequenter gebeuren.

- Werknemers vragen om het achterwaarts parkeren op de site kenbaar te maken (operationeel parkeren).

- Werknemers merken op dat er meer en meer arbeidstoelatingen worden vrijgegeven en ondertekend door arbeiders. (regel = ploegleider of vervangend ploegleider ) VIA dient te worden toegepast!

 

Volgend CPBW donderdag 25 februari 2016 om 10.00u.


Print   Email