CPBW2020

Bespreking ontwerpverslag nr. 20/11 van de vergadering van 26 november 2020

 • Het gebruik van een slot om een 6kV verbruiker ter plaatse te sperren, dient nog verder besproken te worden met de betrokken partijen. We vragen de werkgever om alvast te onderzoeken of er 6kV verbruikers zijn waar bij het sperren een BRM (bijzondere risico maatregel) van toepassing is.
 • Als Corona-maatregel merken we dat er een nieuwe toepassing bestaat om het aandampen van de bril tegen te gaan. Het gaat om een soort van neusbeugel die samen met het mondmasker gedragen wordt. De werkgever bestelde hiervan reeds 100 stuks als test.
 • Als toetsenbordafdekking kregen we tijdens de ondernemingsraad enkele siliconenmatjes als test. Deze bleken toepasbaar voor een laptop. Omdat laptops persoonlijk zijn, is hier weinig kans op besmetting. Voor een standaard toetsenbord is IT aan het onderzoeken welke voorgevormde modellen dienen besteld te worden. Deze optie lijkt ons zinvoller. Zo kunnen de toetsenborden die door verschillende personen gebruikt worden beter beschermd worden.
 • De herstelling van 24h. bureaustoelen blijkt nog steeds stroef te lopen. De preventiedienst vergelijkt onze methodiek met die van Lanxess Duitsland. Het valt op dat daar meerdere types 24h. bureaustoelen te verkrijgen zijn, waaronder het type dat we bij ons gebruiken.
 • Het grootste deel van de nieuwe arbeidskledij voor medewerkers op linkeroever is klaar. De kastjes op linkeroever waar de wasserij de kledij in zal verdelen zijn klaar. We vragen dan ook om te starten met de verdeling.
 • Voor M12 bouten en moeren, staal en inox, blijft de aanbeveling van de werknemers in het cpbw om deze te voorzien met een sleutelmaat 19. Zo kunnen we incidenten door het afschieten van een sleutel maximaal vermijden. Er liep nog steeds geen communicatie rond dit onderwerp om zo de gebruikers te wijzen op de gevaren.
 • Omdat Kaai 142 ’s nachts niet geopend is, worden Lanxess-medewerkers ook overdag steeds naar een spoeddienst gestuurd. Contractoren kunnen op eigen vraag nog wel naar Kaai 142 vervoerd worden.
 • Bij AXX bleek er onduidelijkheid rond wanneer iemand zelfbewaking kan doen in een ex-zone. Enkel personen met de juiste opleiding en enkel bij voordien bepaalde werken, kunnen deze opgelijste personen zichzelf bewaken met een ex-meter. De juiste methodiek zal samen met de preventiedienst opgesteld worden.
 • Na de vraag in het vorige cpbw blijkt dat het reinigen van de filters van airco’s gebeurd door de firma “Technigroup”. We vragen om de regelmaat van dit onderhoud voldoende te voorzien. Op enkele locaties zijn deze filters zichtbaar sterk vervuild.
 • Na een opmerking dat het aanmelden van betredingen van apparaten op linkeroever zou gebeuren via een tussenpersoon, wordt er verduidelijkt dat elke aanmelding van een betreding gebeurt met een trunking-apparaat dat steeds rechtstreeks in contact staat met de alarmcentrale op rechteroever.

Arbeidsongevallen van november

GF : Bij het wisselen van een PU-rol aan de chopper knelt een medewerker 2 vingers wanneer deze rol dreigt te vallen. We vragen of hier technische aanpassingen kunnen gebeuren zoals het gebruik van een takel.

Opleiding cpbw

Vanwege Corona kon de opleiding “machineveiligheid” niet doorgaan. Deze zal zo snel mogelijk opnieuw gepland worden. Als opleiding voor 2021 stellen de werknemersorganisaties het volgende voor : “Human Factor” of “Slapen in combinatie met shiftwerk” (door Brainwise)

Goedkeuring JAP 2021

Het JAP 2021 zal volgende thema’s bevatten :

 • Xact Veiligheidscultuur Ontwikkelingsinitiatief
 • Concept LMRA
 • Sensibilisering herkennen asbest
 • VIA06 “Ruggespraak”
 • Afgezonderde tewerkgestelde personen
 • Deskhygiëne

Status elektronische arbeidstoelating

De elektronische arbeidstoelatingen werden beperkt getest op AXX. Op PA6 werden deze elektronische arbeidstoelatingen ondertussen volledig geïmplementeerd. De test zal ook in 2021 blijven lopen op PA6 en zal stelselmatig ook op de andere bedrijven toegepast worden.

SAP dient als platform om deze arbeidstoelatingen aan te maken, ook het LOTOTO systeem wordt hieraan gekoppeld.

Allerlei

 • We vragen een éénduidige methodiek voor de jaarlijkse keuring van elektrische verbruikers in bedrijven zoals : lasapparaten, hogedrukreinigers, boormachines,…
 • We vragen te verduidelijken wat wel en niet aan een balk van de staalbouw mag bevestigd worden. Hijsbalken worden jaarlijks gekeurd voor een bepaald gewicht, maar voor de staalbouw weet men niet wat toegelaten is.
 • We vragen naar een stand van zaken over de methodiek van de biomonitoring. Mensura werkte iets uit, en zal dit op een volgend cpbw toelichten.
 • Er waren nog enkele openstaande punten i.v.m. ergonomie aan de verlading van vloeibare capro. We vragen een update.
 • Nadat bleek dat er een slijpschijf werd achtergelaten in een apparaat, vragen we hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden. Zijn er voldoende eindcontroles ?
 • De brandweer op linkeroever heeft sinds enige tijd geen ex-gsm’s meer. Hierdoor is het omslachtig om iemand van de brandweer te bereiken als die zich in een ex-zone bevindt. Kan hier een oplossing aangeboden worden ?
 • De tijdelijke uitbreiding van de fietsenstalling op rechteroever is aan vernieuwing toe. Bij regenweer lekt het binnen op de tijdelijke extra stroomvoorziening.
 • Het valt medewerkers op dat het bedrijfsafval dat wij gescheiden verzamelen, door medewerkers van Cleaning Master weer samen wordt gekapt. We vragen dat ook zij dit afval gescheiden houden. (Vanaf 2021 dient ook het GFT gescheiden verzameld te worden.)
 • We vragen om ook op de bedrijfsparkings op de Scheldelaan en op de Ketenislaan het operationeel parkeren aan te moedigen. Op linkeroever dient hiervoor wel de rijrichting op de parking aangepast te worden.
 • We vragen om de wegmarkering aan de uitrit van de firma Steinweg opnieuw te laten aanbrengen met een duurzame verf.
 • Medewerkers vragen om een betere handcrème te voorzien. Door het veelvuldig wassen en ontsmetten van de handen blijkt een verzorgende en herstellende handcrème beter dan de huidige. De werkgever vraagt een aanbeveling van de bedrijfsarts.
 • We vragen of onze sector door de overheid mee wordt opgenomen in de vaccinatieregeling tegen Corona. De werkgever heeft hierover nog geen bericht gekregen.
 • We vragen om op AXX extra aandacht te hebben voor werken die worden uitgevoerd zonder arbeidstoelatingen, het foutief beveiligen van betredingen en de veiligheid van stellingen.
 • Voor bedrijven met een groot bereik vragen we om voor de ploegleider een ex-gsm te voorzien. Op locaties waar dit nuttig blijkt, gaat de werkgever hiermee akkoord.  

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 28 januari 2021 om 09:30u. 


Print   Email