CPBW2018

Kobe Nys / 22 december 2019

Bespreking ontwerpverslag nr.18/11 van de vergadering van 22 november 2018.

 • De liften op AXX zullen in maart 2019 gerenoveerd worden.
 • Om de verkeerssituatie aan de goedereningang in Lillo veilig te houden vragen we om een verkeerswachter te voorzien tijdens de spitsuren. Deze kan het verkeer in goede banen leiden tot er structurele oplossingen komen.
 • De Gore-Tex veiligheidsschoenen werden goedgekeurd voor de spinners op GF. Deze zijn beter bestand tegen water.
 • De manier waarop de interfonie wordt getest op Anon zal op de andere bedrijven ook worden toegepast. Dit zijn periodieke testen van alle luidsprekers en spreektoestellen opgelijst volgens locatie.
 • Op GF zullen er waar nodig luidsprekers bijgeplaatst worden.
 • In de spinnerij op GF werden extra schrapers voorzien. Ze worden niet vast gemonteerd vanwege technische omstandigheden.
 • De nieuwe sproeiers voor GF werden geleverd en zullen getest worden. We hopen dat deze voor minder waterhinder zullen zorgen.
 • De slaapvertrekken van de brandweer in Kallo zullen voorzien worden van een airco.
 • De fence-line metingen in Lillo die de atmosfeer op het terrein monitoren zullen zichtbaar gemaakt worden in PI. Zo kunnen ze overal op de Lanxess-site geraadpleegd worden. Op deze manier zijn we beter geïnformeerd bij productuitbraken vanop ons terrein of van buitenaf.
 • We merken verbeteringen op bij de situatie van Cleaning Masters in het sociaal gebouw in Lillo. We vragen of deze personen om 7h. i.p.v. 8h. mogen starten? Op die manier storen de gebruikers en de poetsers elkaar minder.
 • De aanpak van de problematiek rond alcohol & drugs moet worden geactualiseerd. De werkgever wil een herhalingsopleiding organiseren voor de 1stelijn hulp. We vragen ook een algemene campagne.
 • Voor het correct aanbrengen van aardingen wordt een éénduidig systeem uitgewerkt. Op verladingsplaatsen voor vrachtwagens zullen controlesystemen voorzien worden. Deze geven aan of een vrachtwagen correct geaard is.
 • Naar aanleiding van een arbeidsongeval wordt nogmaals opgeroepen om zich niet zelf naar de medische dienst te begeven, maar de hulpdiensten te verwittigen.
 • Na de aanpassing van de V.AP.04.08 over GSM gebruik vragen we duidelijker te maken welke EX-GSM’s zijn toegestaan.
 • Het onthaal van leveranciers in Lillo zal worden verbeterd. Leveranciers kunnen dan niet meer zonder opleiding en zonder de weg te kennen, ronddolen op het terrein.
 • Er wordt onderzocht welke de meest belastende opdrachten zijn bij werken met een gaspak. Er bestaan al enkele geschiktheidscriteria die getest worden met een fietsproef. We merken op dat deze proef enkel wordt georganiseerd voor brandweerlieden en niet voor andere gebruikers.
 • We vragen om voor het thema verkeersveiligheid van het JAP 2019 niet enkel aandacht te hebben voor bromfietsers en fietsers, maar ook voor automobilisten.

Maandverslag van november

Na enkele verduidelijkingen over besprekingen zoals bijvoorbeeld digitalisering, opleidingen zoals training m.b.t. schokervaringen, werd het maandverslag van de interne preventiedienst en van Mensura goedgekeurd.

Arbeidsongevallen van  november

GF : Een medewerker heeft zich aan de hand gesneden bij het stoten tegen een loopwieltje in de spinnerij. De scherpe randen van deze loopwieltjes worden afgerond.

Incident bij gelijktijdige werken aan een kabel op AXX

Bij het sperren & afklemmen van een vacuümpomp voor werken werd gelijktijdig gevraagd om de schakelaar van deze pomp aan te passen. Om een draairichtingscontrole te doen werd gevraagd om de pomp weer stroom te geven. Gelukkig merkte iemand op dat er nog gewerkt werd aan de schakelaar. Deze persoon liep het risico op elektrocutie. Procedures en arbeidstoelatingen zullen worden aangepast om deze situaties te voorkomen.

Veiligheid en omgang met anderstalige vrachtwagenchauffeurs – resultaten gesprekken

 • Techniek : De toegestane hoogte van een vrachtwagen en andere technische richtlijnen worden aan transportfirma’s doorgegeven. Wie niet voldoet zal worden teruggestuurd.
 • Anderstaligheid : Er word een CVO (centraal veiligheids onderricht) georganiseerd voor vrachtwagenchauffeurs met een certificaat in 14 talen. Voor bepaalde werken worden bundels in verschillende talen opgesteld.

Update bloedanalyses

De arbeidsgeneesheer heeft toegelicht welke analyses er gebeuren bij een bloedstaalname.

Hij meldt dat enkele analyses overbodig zijn en dat het interessant kan zijn om andere analyses toe te voegen. Zoals bv. testen i.v.m. de schildklier, ijzer, alcohol,…

Bij vragen over je bloedanalyse kan je afspreken met de arbeidsgeneesheer.

Milieuthema’s

 • Op AXX komen er aanpassingen van werkprocedures voor de verlaadplaats. Dit vanwege mogelijke chemische reacties tussen verschillende producten.
 • De biologie in Kallo blijkt te klein. In 2019 komen er uitbreidingen en er volgen aanpassingen om te voldoen aan de VLAREM 3 eisen.
 • Op de biologie in Lillo zullen testen worden uitgevoerd met zandfilters. Dit om zwevende stoffen tegen te gaan.
 • Zowel in Kallo als in Lillo zullen in het eerste kwartaal van 2019 milieu-inspecties plaatsvinden.

Allerlei

 • We vragen om de keuringen van hijswerktuigen die door externe firma’s gebeuren, op een zichtbare en bereikbare plaats te hangen. Zo kan iedereen de datum hierop kan aflezen.
 • We vragen om in de brandweerkazerne in Kallo een nooddeur te voorzien die steeds van binnenuit te openen is. Nu doet de site-security deze deur op slot bij hun rondgang ’s nachts. Daardoor zijn de aanwezige brandweerlieden opgesloten.
 • De betonblokken die op LO naast het fietspad werden geplaatst, staan gevaarlijk dicht tegen de voorbijrijdende fietsers. Het fietspad zal worden verbreed waar nodig.
 • We merken nog steeds incidenten op met onduidelijkheid over gatpannen. Een pan met een gat in de steel is een gatpan! Er mogen in de steel geen gaten worden geboord om deze op te hangen.
 • Als gevolg van een arbeidsongeval in de technische werkplaats van GF gebeurde er een audit. We vragen om in het cpbw te bespreken welke technische aanpassingen er moesten gebeuren.
 • We vragen een opvolging in het cpbw van de re-integratie van langdurig zieken.
 • We vragen nogmaals aanpassingen van de parkeerstrook van bussen op de Scheldelaan. Deze bevinden zich gevaarlijk dicht tegen de rijbaan.
 • We vragen nogmaals om op LO de haaientanden te herschilderen bij het buitenrijden van de site. Daar waar de vrachtwagens van de naastliggende firma buiten rijden.
 • We merken op dat het nog niet mogelijk is gehoorbescherming om te slapen te laten maken. Dit werd afgesproken in de CAO van het demografiefonds.

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 24 januari 2019 om 10u.   


Print   Email