Kort verslag Cpbw van 25 oktober 2018

Kobe Nys / 29 oktober 2018

Bespreking ontwerpverslag nr.18/10 van de vergadering van 27 september 2018

 

 • Bepaalde gevaarlijke werksituaties dienen met 2 personen te worden uitgevoerd. Om deze situaties te bepalen liepen er gesprekken met VIBNA (Vereniging Industriële Bedrijven Noord). De uitkomst van deze gesprekken dienen nog vertaald te worden naar
  LANXESS nv normen en zullen in 2019 toegepast worden.
 • Na een schrijven van LANXESS nv heeft Covestro de bezorgdheden over de verkeerssituatie rond de goedereningang begrepen.
 • Na vele vragen over de werksituaties bij Cleaning Masters werden er op verschillende locaties lijsten uitgehangen. Deze dienen bij elke poetsbeurt ondertekend te worden.
 • Nu de werken van de onthaalruimte op AS in hun eindfase zijn, vragen we naar een streefdatum voor de renovatie van de refter op AZ.
 • Uniformiteit rond veiligheidsgesprekken zullen stap voor stap uitgewerkt worden aan de hand van concrete voorbeelden.
 • Na een oproep van het cpbw werden aan Lillo- en Kallo zijde PMD vuilbakken op de parkings voorzien.
 • Om de goede werking te controleren van de interfonie op GF wordt er voorgesteld om de methode van Anon over te nemen. Hier wordt elke maand een bandje afgespeeld tot elke luidspreker en elk spreektoestel getest is.
 • We melden aan de hand van voorbeelden nogmaals de hoge nood voor CVO (Centraal Veiligheids Onderricht) m.b.t. vrachtwagenchauffeurs en leveranciers.
 • Op het cpbw werden de oorzaken van glassplinters op GF besproken. We merken op dat er blijkbaar niet steeds voldoende schrapers (soort van plamuurmes) voorzien zijn, waardoor medewerkers onterecht de hand gebruiken om het bindmiddelbakje uit te kuisen. 
 • Er lopen momenteel testen met nieuwe sproeiers en luchtstromen werden aangepast om de werksituatie in de spinnerij te verbeteren. 

Maandverslag van september

Het maandverslag werd goedgekeurd na enkele verduidelijkingen zoals :

De noodplannen op AXX werden geëvalueerd omdat er in de toekomst vanuit één controlekamer wordt gewerkt. Men bekijkt of het nog nodig is om 2 x 5 alarmkaarten te voorzien, of zijn er combinaties mogelijk?

Arbeidsongevallen van september

GF: Bij het gaten boren met een kolomboor in metaal heeft een medewerker een braam door zijn handschoen gekregen. Na externe verzorging kon deze persoon het werk hervatten.

Anon: Medewerker kreeg stoom tegen het onderbeen bij het ontluchten van een darm aan een bedrijfsmiddelenstation. Deze persoon kreeg nadien tijdelijk aangepast werk.

Force (contractor op Anon): Nadat het lossen van moeren met een luchthamer onvoldoende bleek werden er slagsleutels gebruikt. Na slechte communicatie sloeg persoon op de hand van zijn collega. Deze werd afgevoerd voor externe verzorging.

Peeters (contractor): Persoon knelt de hand tussen plooitrapje. Nadien werden de plaatsen om plooitrapjes te hanteren gemarkeerd.

GF (MIFI): Dit betreft nog een ongeval van de maand juli.

Bij het afdalen van een trap zakt een medewerker door de knie. Enkele weken later ondergaat deze persoon een operatie als gevolg hiervan. 

Incidenten van september

AZ: Een graafmachine trok 2 kabels stuk. (6kV) Er was een slechte communicatie rond het grondplan waardoor een plan van Google Maps werd gebruikt. Er werd opgemerkt dat LANXESS nv geen graafvergunning voorziet. Een graafvergunningsprocedure zal worden opgesteld binnen LANXESS nv.

AZ: Als gevolg van het doorknippen van bovenstaande kabels was er ammoniakuitstoot die gemeld werd aan de overheid. Als gevolg worden regelingen en procedures aangepast. Schakelingen worden gewijzigd. Dit alles om zulke uitstoot in de toekomst te voorkomen. 

Status Xact

Voorbije initiatieven werden overlopen.

 • Bij elkaar op bezoek gaan, blijkt moeilijk.
 • Coördinatoren kunnen bij een “Safetymoment” ook ambassadeurs betrekken.

Voor nieuwe ambassadeurs worden opleidingen voorzien en voor alle ambassadeurs worden
e-learnings voorzien.

Toelichting jaarverslag psychosociaal (door Bart Vriesacker van Mensura)

De papsy (preventie adviseur psychosociaal) meldt dat er vorig jaar 5 dossiers bij hun behandeld werden. Bij de vertrouwenspersonen op LANXESS nv werden er 6 dossiers behandeld.

De aandacht vanuit LANXESS nv voor de papsy stijgt ten goede. Dit zou een laagdrempelige manier kunnen zijn om een psycholoog te raadplegen en zo het toch nog bestaande taboe hierrond te doorbreken. 

Wijziging milieucoördinator LANXESS nv.

De huidige milieucoördinatrice Regine Keymeulen zal wegens reorganisatie tewerk gesteld worden bij Aramco. Patrick Missian wordt de nieuwe milieucoördinator en voor zijn huidige functie wordt een vacature uitgeschreven. 

Werkgroep kledij

De huidige leverancier van ottoplastieken stopt zijn activiteiten. Er wordt gezocht naar een nieuwe leverancier.

JAP 2019

Volgende voorstellen werden gedaan voor het jaaractieplan van 2019:

 • Verkeersveiligheid zowel binnen als buiten de site
 • Werken aan warme onderdelen
 • Werken aan draaiende delen
 • Racisme
 • Veiligheidsanalyse
 • Bedrijfsmiddelenstations

 Allerlei

 • We vragen of LANXESS nv eisen stelt voor de harnassen bij contractoren. Momenteel wordt een valbeveiliging soms foutief aangebracht omdat contractoren niet altijd dezelfde beugels aan hun harnas hebben als LANXESS nv personeel.
 • Er zijn werken gepland aan de Royersluis. We vragen te onderzoeken of dit gevolg zal hebben voor het woon- werkverkeer.
 • Ex-metingen bij betredingen gebeuren op Covestro anders dan bij LANXESS nv. We vragen te onderzoeken wat de beste methode is.
 • Op sommige afdelingen werd de jaarlijkse bedeling van arbeidskledij nog steeds niet afgerond. We vragen dit snel recht te zetten.
 • Op MT (AXX) blijkt dat er werken werden uitgevoerd waarbij personen 2 uur lang ademluchtflessen moesten dragen. Dit is langer dan toegelaten, we vragen dit te onderzoeken.
 • Het radioverkeer van de brandweer blijkt soms onmogelijk. Er gebeurde reeds enkele aanpassingen, maar we vragen toch om de problemen volledig weg te werken.
 • Voor de zeefinstallatie op AS is een hefinstallatie voorzien. Deze moet aangepast worden om ze te kunnen gebruiken. Medewerkers dragen nu alles via de trap.
 • Als leveranciers voor LANXESS nv ontvangen worden door Covestro krijgen ze een plattegrond van Covestro mee. We vragen om een plattegrond van LANXESS nv te voorzien.
 • Op AZ verscheen een oplaadpaal. Deze blijkt voor de nieuwe elektrische wagen van de steunploeg te zijn.
 • We vragen nogmaals om er op toe te zien dat brandgevaarlijke werken in de ex-zone van AXX met de correcte veiligheidsvoorzieningen gebeuren.
 • We merken dat op sommige bedrijven het plaatsen van stellingen nog steeds gebeurt zonder de betrokkenheid van de productie. We vragen dit opnieuw op te nemen als thema binnen de bedrijven.
 • We vragen om aardingen overal op de site op dezelfde manier te voorzien en deze op de juiste manier te controleren. (elektrisch controlemechanisme)
 • Medewerkers merken veel lawaai op bij de dampbijpassing op AS. We vragen om hier geluidsmetingen uit te voeren.
 • We vragen Mensura om volgend cpbw toe te lichten wat er gecontroleerd wordt in het bloed na afname. Zijn bijkomende bloedbepalingen aangewezen?
 • We vragen naar opleiding takelen voor medewerkers MT.

 Volgend cpbw vindt plaats op woensdag 27 november 2018 om 10u.  


Print   Email