Kort verslag cpbw van 18 december 2019

Kobe Nys

Bespreking ontwerpverslag nr.19/11 van de vergadering van 28 november 2019

 • De lawaaihinder aan de damp-bijpassen op AS zullen op 21 januari 2020 door een externe firma onderzocht worden in verschillende bedrijfsomstandigheden.
 • In het CVO voor vrachtwagenchauffeurs zal een boeteclausule voorzien worden. Op deze manier zal het dwingender zijn voor transportfirma’s om in orde te zijn met het CVO.
 • Als gevolg van de geurhinder van de firma Kebony op linkeroever is er overleg geweest met Lanxess. Vanuit het cpbw wordt er een bedrijfsbezoek gepland. We vragen om ook WPA-metingen (werk plaats atmosfeer) bij eigen personeel uit te voeren.
 • De opleiding “Asbest” voor het JAP 2020 zal zodra ze klaar is aan het cpbw voorgesteld worden.
 • De problemen met de lichtovergangen in de controlekamer van AXX werden onderzocht. Problemen zijn doorgegeven aan de installateur.
 • De aangepaste lijsten voor “vuil werk” werden goedgekeurd. Deze kunnen samen met de aangepaste tekst in het sociaal memento opgenomen worden.
 • Om het proces met de nieuwe arbeidskledij niet nog te vertragen, vragen we om op rechteroever containers te voorzien aan het sociaal gebouw. Dit in afwachting van een definitieve oplossing. Hier kunnen de lockers komen die door de wasserij worden voorzien. Op linkeroever is er voldoende plek om snel de systematiek met de nieuwe wasserij te testen.
 • In het voorjaar van 2020 zullen er verkeerslichten worden geïnstalleerd aan de oversteekplaats zuid op de Scheldelaan. Hierdoor zal deze oversteekplaats een stuk veiliger worden.
 • De Waterbus zal in 2020 een halte krijgen ter hoogte van parking zuid op rechteroever.
 • We vragen nogmaals om de overheid aan te moedigen terug een overzet te organiseren ter hoogte van de Lillobrug op het Kanaaldok. Deze vraag kwam er door het fileprobleem waar ook de fietsbus last van heeft en door de onveilige situatie van zware losstaande fietsen op de bus.
 • De werkgever meldt dat in de keuken naast de controlekamer van AXX wel een luidspreker maar geen spreektoestel voorzien wordt.
 • De zwaveltank op rechteroever waar 2X brand uitbrak, wordt nog verder gereinigd voor inspectie. Deze kan waarschijnlijk hersteld worden. De werkgever hoopt om de tank tegen eind 2020 terug in dienst te kunnen nemen.
 • De werkgever wil de taken van de steunploeg in Kallo laten uitvoeren door personeel van Securitas die aanwezig zijn op de site. Om op die moment toch nog bewaking aan de poort te voorzien, zal een mobiele ploeg van Securitas binnen het kwartier op de site zijn. Bij nood kan ook de ploegleider van het glasvezelbedrijf de poort openen voor de hulpdiensten.
 • Biomonitoring na productcontact moet een evidentie worden. Alle bedrijven zullen dit opnemen in de jaaropleiding. Een systematiek zal nog met de bedrijfsarts besproken worden.
 • De problemen door drukte aan de wareningang van Covestro werden besproken. Er zullen spiegels geplaatst worden om de zichtbaarheid te vergroten.
 • We vragen een fysieke oplossing voor start-stop schakelaars die foutief als SMO schakelaar kunnen gebruikt worden.
 • Bij de evaluatie van het verkeersplan op linkeroever zal ook het fietspad naast de betonblokken geëvalueerd worden. We merken op dat het fietspad op sommige plekken nog verbreed moet worden.
 • De werkpost aan gebouw 2151 zal aanpassingen krijgen indien nodig. We vragen om een kwalitatieve renovatie.

Incidenten van november

AXX : Bij werken aan de filtercassette van een stoffilter die boven een silo geplaatst staat, werd een contractor onwel.

Deze persoon kreeg de opdracht de cassette te vervangen. Hiervoor moest hij deels het filterhuis betreden. De onderliggende silo is voorzien van een stikstofbelegging waardoor hij bevangen wordt. Het slachtoffer werd door een medewerker uit de filter gehaald, waarna hij terug kon bijkomen. Er bleek maar 14 procent zuurstof aanwezig te zijn in het filterhuis.

In de toekomst zal dit werk voorzien worden van een duidelijke job omschrijving. Deze werken zullen moeten uitgevoerd worden met een blauwe arbeidstoelating en onafhankelijke adembescherming.

AXX : Een gaslek werd voorlopig hersteld maar de dag nadien niet goed bevonden. Daardoor werd een bedrijfsdeel tijdelijk gestopt. We vragen om dit incident volgend comité verder te bespreken.

Capro : Het incident met een tolueenlek zal volgend comité besproken worden

VIA05 : arbeidstoelatingen

Er wordt een addendum toegevoegd voor graaf- en grondwerken. Deze nieuwe manier van werken zal eerst getest worden.

VIA 37 : bedrijfsfietsen

In de VIA wordt mee opgenomen dat bedrijfsfietsen moeten voorzien zijn van spaakreflectoren.

Ook wordt de locatie voor fietsonderhoud op rechteroever vermeld. (in het contractorpark) 

V.AP.04.08 : Gebruik van (Ex)GSM

 • Een apparaat met als batterij een knoopcel van maximum 3V wordt toegestaan in Ex-zones.
 • Activity trackers worden niet toegelaten in Ex-zones.

Allerlei

 • De basiscursus 1stelijninterventie bij de brandweer van Covestro werd niet goed bevonden. Deelnemers merkten op dat er geen praktijk werd gegeven.
 • De herhalingscursus 1stelijninterventie bij ISEC in Beveren werd heel zinvol bevonden. Als gevolg merken we op dat medewerkers van Lanxess geen valbeveiliging dragen wanneer ze wacht staan bij een mangat waar valgevaar is. We merken ook op dat als Lanxess medewerkers een betreding doen, er geen aangepaste helm wordt voorzien. Het gaat om het type alpine helm. Deze valt niet van je hoofd.
 • We merken op dat bedrijfsfietsen bij Covestro opvallend bestickerd zijn met reflectiestroken op het kader. Dit kan ook bij Lanxess fietsen de zichtbaarheid verhogen.
 • Op Capro loopt een test met dunne stellingplanken om rond een apparaat te leggen. Dit om struikelgevaar te verminderen.
 • Uit de opvolglijst van het cpbw werd opgepikt dat er een vraag was om de kleine shiftbusjes op rechteroever te parkeren voor de grote poort aan ingang zuid en niet meer naast de Scheldelaan naast het voorbij razend verkeer. Indien er voldoende plek is, zullen de busjes verplaatst worden.

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 23 januari 2020 om 10u.  

 


Print   Email