Kort verslag cpbw van 2 oktober 2019.

Kobe Nys

Piet Van Loo neemt vanaf heden het voorzitterschap van het cpbw op zich.

Bespreking ontwerpverslag nr.19/08 van de vergadering van 29 augustus 2019.

 • Mensura zal tijdelijk 2 artsen voorzien op Lanxess. Vanaf 2020 komt er terug één arts voor linker- en rechteroever.
 • De alarmlamp aan het labo van AXX werkt nog niet bij het uitvallen van de verluchting. Ook aan de ingang van labo zuid op rechteroever hangt een alarmlamp die aangaat bij brand. We vragen of deze ook in werking kan gaan bij het uitvallen van de ventilatie.
 • Het is nog steeds wachten op een correcte geluidsmeting aan de dampbijpassen op AS. Na isolatie was er al wel duidelijke verbetering hoorbaar.
 • De werkgever meldt dat ze het toepassen van een powernap niet zal formaliseren. We vragen om dit thema toch verder te behandelen.
 • De SENSOR enquête (over welzijn op het werk) zal in februari op AXX lopen.
 • We vragen of alle bedrijven opleidingen moeten voorzien rond het thema asbest zoals dit reeds op capro gebeurde. De werkgever meldt dat andere bedrijven meer inzetten op herkenning van asbest.
 • Werknemers zijn tevreden over de biodynamische verlichting in de nieuwe controlekamer op AXX. Er zijn wel vragen over de bruuske overgangen in deze verlichting. We vragen of er iets mis is met de sturing.
 • Als er een nieuwe keuken wordt voorzien op AZ zal deze niet uitbreiden daar waar de ammoniakleiding hangt. Het is een te grote kost om deze te verleggen.
 • De vorklift op gas van MT (AXX) zal in dienst blijven en wordt voorzien van een badge-systeem i.p.v. een sleutel.
 • We merken op dat als er nieuwe pbm’s worden voorzien door de werkgroep kledij en als deze worden goedgekeurd door het cpbw, dat deze dan voor elke in aanmerking komende werknemer beschikbaar moeten zijn.
 • Op GF loopt een onderzoek om de verreiker die al enkele malen kantelde, te vervangen door een grijper. We vragen om ook andere pistes te onderzoeken.
 • We melden nogmaals onze bezorgdheid over de onderbezetting van de preventiedienst. In het volgend cpbw zal de werkgever meer duidelijkheid geven rond de toekomstplannen en eventuele aanwervingen voor deze dienst.
 • We dringen er op aan om de lijsten en de tekst rond vuil werk te updaten en toe te passen. Heel wat werknemers vragen hier al een hele tijd naar.
 • Het is mogelijk om voor een e-learning meerdere medewerkers tegelijk te registreren. Dit moet wel manueel gebeuren door de opleidingscoördinator.

Maandverslag van augustus

Na enkele verduidelijkingen werd het maandverslag goedgekeurd.

Arbeidsongevallen van augustus

AXX (vulkacieten) : Operator stoot elleboog aan paal tijdens het sleutelen aan de kahlmachine.

GF : Bij het slopen van een muur van het “doghouse” krijgt een medewerker een steen tegen het onderbeen. Deze job zal in de toekomst door een externe firma met het correcte gereedschap gebeuren.

GF : Een medewerker krijgt een splinter in de vinger bij reinigingswerken in de spuitruimte. Na externe verzorging kon deze terug aan het werk.

HTP (RO) : Bij hijswerken van dakonderdelen is een contractor op dat dak gevallen. Er was geen visueel contact tussen de dakwerker en de kraanbediener. We merken op dat een kraan op een vrachtwagen niet dient om in de hoogte te werken.

CAPRO : Een contractor valt 1,20m naar beneden door een opening in een stelling. Een stuk stelling werd voordien door iemand weggenomen waardoor deze opening ontstond. Een stelling mag uiteraard niet aangepast worden zonder keuring. De werkgever vraagt contractoren om hier zeker melding van te maken als ze het zien.

Incident lek op Anon (juni)

Aan een lasnaad van de dehydrator is een cyclohexaanlek ontstaan als gevolg van corrosie. Het bedrijf werd onmiddellijk gestopt en de druk ontspannen. Na herstelling en testen is het bedrijf terug gestart.

Tijdens de volgende stilstand zal het apparaat opnieuw gecontroleerd worden.

Het cpbw merkt op dat er geen fase rood werd afgekondigd tijdens de lek.

Nieuwe arbeidskledij

Nog dit jaar zullen de passessies starten om voor alle medewerkers nieuwe arbeidskledij te kunnen voorzien.

In 2020 zal de eerste kledij en het wassysteem getest worden. Daarna kan de kledij voor iedereen voorzien worden.

Elektronische arbeidstoelatingen

Op PA6 werkt men een project uit rond de elektronische arbeidstoelating. Deze zal in het SAP systeem toegepast worden.

De voordelen :     -     Tijdbesparend door de mogelijkheid om te kopiëren.

 • Van op afstand op te stellen.
 • Link met LOTOTO mogelijk.
 • Combinatie van verschillende arbeidstoelatingen zijn mogelijk.

Deze test met de elektronische arbeidstoelatingen zal lopen op PA6 en AXX tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020.

VIA 01

 • Privé kleding wordt niet meer toegestaan als arbeidskledij.
 • Ook bezoekers dienen in installaties arbeidskledij te dragen die aan dezelfde eisen voldoet als de arbeidskledij van Lanxess medewerkers.

Allerlei

 • We vragen de werkgever om te informeren bij de overheid of het mogelijk is om terug een fietsveer te voorzien ter hoogte van de Lillobrug.
 • Nu de dagen weer korter worden vragen we om de nieuwe werknemers een fluohesje aan te bieden. We vragen om deze bedeling te automatiseren zodat we dit niet elk jaar in het cpbw hoeven te vragen.
 • Er is een nieuwe regelgeving rond verversing en analyse van binnenlucht. De preventiedienst meldt dat dit voor Lanxess geen gevolgen heeft.
 • Rond de frequentie van het gezondheidstoezicht is een nieuwe regelgeving. Ook hier verandert er niets voor Lanxess volgens de preventiedienst.
 • In gebouw 3209 (krachtcentrale) zijn er problemen met insijpelend regenwater. We vragen dit op te lossen.
 • Op AXX is er een vraag om een spreektoestel te voorzien in de refter. Werknemers merken ook op dat het geluid van de walkietalkies onduidelijk is.

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 24 oktober 2019 om 10u.  

 


Print   Email