Kort verslag cpbw van 23 mei 2019

Kobe Nys / 27 april 2019

Bespreking ontwerpverslag nr.19/04 van de vergadering van 25 april 2019

 • De airco in de controlekamer van Anon is nog steeds niet in orde. Werknemers klagen over te hoge temperatuur.
 • De wegmarkeringen aan de uitrit op LO zijn herschilderd. We volgen de duurzaamheid op.
 • De geluidsmetingen aan de damp-bijpassen op AZ zijn gebeurd. De resultaten moeten nog verwerkt worden. Medewerkers merken op dat de belasting van deze bijpassen ook bepalend is voor het geluid.
 • Op Anon is een nieuwe vateklem toegekomen. Deze werd na een eerste test goed bevonden. De klem moet nog door TUV SUD gekeurd worden voor deze in dienst kan genomen worden.
 • Het labo en de EP-ruimte op AXX zullen extra ruimte krijgen door de verhuis van de controlekamer. voor het labo is er een vraag naar visuele alarmering bij een uitval van de verluchting.
 • De PMD-vuilbak aan de parking op LO werd geplaatst.
 • Over het thema “powernap” zullen we ons informeren bij verschillende instellingen.
 • We vragen wat te doen als een vrachtwagenchauffeur 3x niet slaagt voor het CVO?
 • In afwachten van een nieuwe methodiek voor de drogers op AS vragen we om iets te doen aan de schouw die nu gas terug in het gebouw blaast.
 • De werkgever informeert zich bij Kebony over welke producten voor geurhinder zorgen.
 • De opleiding asbest voor de mekaniekers op Capro is gelopen en werd goed bevonden.
 • Na de test van de nieuwe bleekloogverlading op AXX zullen nog enkele aanpassingen gebeuren.
 • Bij geplande ergonomische onderzoeken op RO zullen de EP-bureaus bezocht worden.
 • De stilstandsdag van ZW3 wordt nog geëvalueerd. De opleiding voor contractoren wordt alvast verbeterd.
 • Als jaaropleiding voor het cpbw vragen we naar info over de opleiding voor vertrouwenspersonen en info over normering en veiligheid van apparaten.

Maandverslag van april

 Na enkele verduidelijkingen werd het maandverslag van de interne preventiedienst en van Mensura goedgekeurd.

Arbeidsongevallen van april

 AXX (Jetty) : Een medewerker van Samoco loopt chemische brandwonde op aan de onderarm bij saneringswerken van een laadarm. Bij de start van deze werken werd het zuurpak correct gedragen, maar bij de opruimwerken werd het pak foutief gedragen. De persoon merkte de dag erna een prikkelend gevoel en ging naar het ziekenhuis voor verzorging. In de toekomst zal bij dit soort werken een zone afgebakend worden waarin een zuurpak moet gedragen worden.

AZ : Bij het lossen van een vrachtwagen trapt een medewerker met de voet tegen een slecht zittend balkje van een pallet. Hierbij bezeerd deze zijn voet. De dag erna blijkt er een barst in de teen te zijn. Deze persoon kreeg aangepast werk. 

Incidenten van april

 Labo zuid : Tijdens het paasweekend was er een ventilatie-uitval van vrijdag tot zondag. Shift-EP kwam vrijdag ter plekke maar kan zonder paswoord niet aan de sturing. Op zaterdag lukte het ook niet door labo medewerkers. Op zondag kreeg ook Siemens personeel de ventilatie niet aan de praat. Later die dag lukte het dan toch door de samenwerking tussen shift-EP en overste van labo. Tijdens de periode zonder ventilatie werden afvalvaten afgesloten om de reukhinder te beperken. Indien nodig werd er gewerkt met gasmasker.

Als gevolg worden werkinstructies en alarmkaarten van het labo aangepast en er werd een service contract met Siemens opgesteld.

De arbeidsgeneesheer meld dat men steeds bij Mensura terecht kan voor biomonitoring en dat in zulke situaties de toegang tot het labo voor zwangere vrouwen moet ontzegd worden. 

Werken waarbij gevaarlijke producten kunnen vrijkomen en waarbij een veiligheidswacht nodig is

Momenteel bestaat rond dit thema geen methodiek. We vragen om dit uit te werken. 

Allerlei

 • De nieuwe controlekamer op AXX wordt positief onthaalt. We hebben nog enkele opmerkingen over afwerkingen die nog moeten gebeuren. We vragen een oplossing voor de bereikbaarheid van de hoge kastjes voor persoonlijk materiaal.
 • We vragen naar de resultaten van het ergonomisch onderzoek van de verlichting in de controlekamer van AZ. Werknemers vragen of hier nog verbeteringen mogelijk zijn.
 • We vragen om een planning te maken voor de renovatie van de keuken op AZ.
 • AZ neemt niet deel aan het maandelijks testalarm op RO. We vragen of dit een meerwaarde kan zijn indien ze wel deelnemen.
 • Op AXX hangt de sleutel van een vorklift in de cabine vast aan een ketting. We vragen een andere oplossing tegen het kwijtspelen van deze sleutel.
 • We vragen of het een meerwaarde is als de veiligheidswacht een arbeidstoelating ook tekent voor gelezen.
 • Naar aanleiding van berichten in de media vragen we of de toegangsbadges van Lanxess voldoende beveiligd zijn. De veiligheidsdienst meldt dat het huidige systeem maximum beveiligd is. Andere systemen zouden veiliger zijn.
 • We vragen naar onderzoek over de problemathiek rond siliciumoxide. Medewerkers op GF komen hiermee in contact.
 • LANXESS NV doet veiligheidsrelevante meldingen aan LANXESS Duitsland. We vragen hier een overzicht van.
 • Medewerkers merken een verschil tussen de opleiding veiligheidswacht op LO en RO. HSEQ werkt hieraan. In 2020 zullen er aanpassingen volgen. 

Volgend cpbw vindt plaats op dinsdag 25 juni 2019 om 10u.  


Print   Email