Kort verslag CPBW van 25 juni 2019

Kobe Nys

Bespreking ontwerpverslag nr.19/05 van de vergadering van 23 mei 2019.

 • Op Anon doet men aanpassingen aan het airco-systeem en hopen we op verbetering. Op Glasvezel is de airco stuk en zijn er dus herstellingen nodig. We merken nogmaals op dat een goede werking van de airco’s te lang op zich laat wachten. In de PTSE groep zal een ingenieur de verantwoordelijkheid krijgen voor het onderhoud en herstellingen van deze systemen.
 • De fietsproef voor gaspakdragers zal wegens een personeelswissel bij Mensura uitgesteld worden tot 2020.
 • In het labo van AXX zal voor de signalisatie bij alarmsituaties een lamp geplaatst worden.
 • Als een vrachtwagenchauffeur meer dan 3 pogingen nodig heeft om te slagen voor het CVO lijkt het ons dat de toegang tot de site geweigerd kan worden. De werkgever werkt rond dit thema aan een procedure.
 • Op AS is er hinder door het afgas van de drogers dat terug het gebouw binnen komt. Volgens de werkgever zijn hier geen wettelijke overtredingen. We vragen hier toch aanpassingen om de hinder te minimaliseren.
 • De geurhinder op linkeroever door Kebony blijkt wekelijks voor te vallen. Deze situatie zal besproken worden op het site-overleg.
 • Het technisch personeel op Capro kreeg een opleiding voor kleine handelingen met asbest. Deze medewerkers zullen die werken enkel op het Capro-bedrijf uitvoeren indien de noodzaak zich aanwend. Op de andere bedrijven worden asbestwerken uitgevoerd door een erkende externe firma zoals dit voorheen gebeurde. We merken op dat productiemedewerkers niet weten wanneer ze met asbest te maken hebben. Om deze situatie te verbeteren vragen we om het asbestregister voor hen toegankelijk te maken.
 • De afvalwatertank van de nieuwe bleekloogverlading op AXX wordt na het weekend geanalyseerd vooraleer deze verpompt kan worden. Tijdens het weekend is er geen personeel aanwezig om analyses uit te voeren. Medewerkers die betrokken worden bij de bleekloogverlading zullen een ADR opleiding krijgen. Dit is een opleiding voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De algemene werkprocedure voor de bleekloogverlading wordt gefinaliseerd.
 • We vragen om na productcontact biomonitoring te hanteren als goede praktijk.
 • We merken nogmaals op dat naast de nieuwe controlekamer AXX de ergonomie van de persoonlijke kastjes niet goed is. Vooral de bovenste rij kastjes bevinden zich op een onhandige hoogte. We merken op dat voor het poetsen van de zwevende vloer in de controlekamer een poetsmachine zoals op Anon handig is. Er kan hier namelijk niet te nat gepoetst worden omdat er kabels onder de vloer liggen. Het plaatsen van processchermen in het bedrijf zelf zal nog besproken worden met IT.
 • AZ zal in de toekomst deelnemen aan het maandelijks testalarm op rechteroever.
 • Vorige maand merkten we op dat bij een vorklift op AXX de sleutel in het voertuig bleef om deze niet te verliezen. De vorklift zal worden voorzien van een badgelezer om te kunnen ontgrendelen. Op deze manier blijft het voertuig niet startklaar en onbeheerd achter.

Maandverslag van mei

We vragen om in de toekomst de grenswaarden voor legionella duidelijk te vermelden in het maandverslag van Mensura. Dit als gevolg van de ongerustheden door de besmetting in de Gentse industrie. Op LANXESS nv  wordt er ruim onder de grens reeds actie ondernomen.

Arbeidsongevallen van  mei 

Anon : Iemand van shift-EP (Covestro) trapt door een vloerplaat in de EP-ruimte. Hierbij loopt de medewerker schaafwonden op aan het onderbeen. Door de renovatie van de zwevende vloer worden er soms tijdelijke vloerdelen gelegd die niet perfect passen op de onderstructuur. Verschillende firma’s verleggen deze vloerdelen waardoor deze niet steeds terug op dezelfde plaats komen. Hierdoor ontstaat weer extra speling. We merken op dat de puzzel van de vloerdelen steeds perfect moet passen.

GF : Een medewerker krijgt een glassplinter in de duim bij werken aan een bindmiddelbakje in de spinnerij. Deze persoon ging naar het ziekenhuis ter controle en kon nadien het werk hervatten.

Anon : Een contactor van BHP ondervindt rugklachten nadat hij in een opening valt door een ontbrekende stellingplank.Deze stellingplank werd      onterecht verwijderd om een waterdarm naar boven te trekken. Een slang moet steeds langs de buitenzijde naar boven getrokken worden. We vragen of hier hulpmiddelen zoals een katrol kunnen voorzien worden.

AXX : Een medewerker krijgt zwavelzuur op het onderbeen bij het starten van een pomp waarbij het aflaatventiel nog open stond. Na interne en externe verzorging kon deze persoon terug aan het werk.

Incidenten van mei

AXX : Door het gebruik van een foutieve dichting in een bleekloogleiding ontstond er geurhinder. Er zal een visuele controle van de dichtingen plaatsvinden.

Werkgroep kledij

 • Er wordt voorgesteld om de veiligheidsschoenen met Gore-Tex (deze zijn beter bestand tegen water) goed te keuren voor iedereen.
 • Een nieuw type overzetbril werd goedgekeurd.
 • De gele werkhandschoenen worden voorzien van een extra coating.
 • Een nieuwe helm (3M) met draaiknop werd goedgekeurd. Door de verkorte klep is ook een nieuwe beugel voor het gelaatscherm nodig.
 • Een antistatische & vlamvertragende T-shirt met lange mouwen wordt gezocht.

Meldingen

Volgende documenten liggen klaar ter goedkeuring :

 • W21 Werken met mogelijke blootstelling aan (benzeenhoudend) tolueen bij het Caprobedrijf.
 • V.AP.05.01 Beheer van documenten word opgenomen in PROC-000055117.
 • Nieuw : V.AP.13.07 Opvang van medewerker na een ernstig ongeval. Wanneer een medewerker na een ongeval naar het ziekenhuis wordt gestuurd, zal er steeds iemand van Lanxess deze persoon vergezellen.
 • Aanpassing aan VIA05 : toevoeging graafvergunning. Dit is een arbeidstoelating met bruine rand.
 • Nieuwe overkoepelende procedure PROC 0066903 Beheer van wijzigingen en aanpassingen in V.AP.04.02 Verandering in de bedrijven.

Allerlei

 • De behendigheidscursus voor speed-pedelec gebruikers werd positief bevonden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via hun Xact- of opleidingscoördinator .
 • We vragen om nog eens een controle uit te voeren naar niet gekeurde bedrijfsfietsen.
 • We merken op dat EP-diensten gebruik maken van een Ex-tablet. We vragen om dit op te nemen in de V.AP.
 • Op linkeroever deed zich een incident voor waarbij de lintjes van een wegafsperring afgebroken waren. Hierdoor is de kabel die over de weg gespannen wordt niet meer zichtbaar. Dit incident deed zich eerder op rechteroever ook voor. We vragen hier maatregelen te treffen.
 • We merken op dat door ziekte er op linkeroever geen steunploeg aanwezig was. We vragen hier oplossingen.
 • We vragen hoe LANXESS nv. omgaat met REACH-procedures. (Registration, Evaluation, Autorisation and Restriction) Dit gaat over veiligheidsinformatie van chemische stoffen.
 • In de nieuwe controlekamer op AXX ging een brandmelder af. De reden was onbekend. We vragen dit te onderzoeken. Mogelijk waren er werken aan dit systeem bezig zonder dat er voldoende over gecommuniceerd werd.
 • Op GF is de verrijker nogmaals gekanteld. We vragen onderzoek en aanpassingen om dit te voorkomen.
 • We vragen om een incident op MT met een doorgeroeste leuning te onderzoeken en te bespreken.
 • We maken nogmaals een melding zoals op de ondernemingsraad dat de werksituatie in spinnerij 2 op GF moet verbeteren.

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 29 augustus 2019 om 10u.   


Print   Email