Kobe Nys / 8 maart 2019 

Wegens de afwezigheid van enkele werkgevers nam Gunther Van Cauwenberge het voorzitterschap eenmalig op zich.

Door enkele verschuivingen bij het management zal Piet Van Loo vanaf volgend cpbw ondervoorzitter zijn. De voorzitter blijft Ignace Hooftman.

Bespreking ontwerpverslag nr.19/01 van de vergadering van 24 januari 2019.

 • Covestro onderzoekt welke structurele aanpassingen nodig zijn om het verkeer in goede banen te leiden aan de wareningang in Lillo. Op lange termijn wordt elders een parking voorzien.
 • De wachtplaats voor vrachtwagens aan de uitgang in Kallo lijkt ons te klein. Hier zijn maar 2 plaatsen voorzien.
 • Er zijn gesprekken gelopen rond de werkorganisatie van Cleaning Masters. De tekorten van arbeidskledij werden weggewerkt.
 • We merken nog eens op dat de wegmarkering buiten de poort in Kallo nog steeds niet herschilderd werd. Hier rijden veel vrachtwagens buiten die voorrang moeten verlenen.
 • De werkgever meldt dat de damp-bijpassen op AS werden geïsoleerd. Dit als gevolg van lawaai-overlast.
 • We merken op dat de opleiding “ex-meters” voor onduidelijke en onveilige situaties zorgt. Gebruikers denken ten onrechte dat deze opleiding een vrijgeleide is om brandgevaarlijke werken uit te voeren. De werkgever zal dit probleem bespreken in het volgend LZO. (Lanxess Zorg Overleg)
 • Hinderstelling zullen voorzien worden van een maximum termijn. Nu blijft een hinderstelling soms staan omdat op dezelfde plek in de toekomst weer een stelling nodig is.
 • Op AXX aan de losplaats worden aardingen met controlelampje voorzien. We vragen om de methodiek van aardingen op te nemen in een VIA zodat overal op dezelfde veilige manier geaard wordt.
 • De fietsproef die nodig is om in een gaspak te mogen werken wordt vanaf nu voorzien op de site door Mensura.
 • Er zijn problemen bij de leverancier van otoplasten. Er wordt een oplossing gezocht.
 • We merken een tekort aan ex-meters op GF. Een vermeerdering wordt besproken.
 • Werknemers merken op dat de alarmsignalisatie in het labo van AXX onduidelijk blijft.

Maandverslag van januari

Het maandverslag van de interne en externe (Mensura) dienst voor preventie en bescherming op het werk werd goedgekeurd. 

Arbeidsongevallen van januari

AZ : Bij het bedienen van een handventiel stootte een medewerker zich met de elleboog tegen een naastliggend ventiel. We vragen te onderzoeken of het ventiel voldoende gangbaar is en eventueel dient gesmeerd te worden.

CAPRO : Een medewerker kreeg product in het aangezicht bij het openen van een eerder gespoelde leiding. Na interne en externe verzorging bleek alles in orde. Er zullen structurele aanpassingen komen aan een desbetreffende koelslang. We vragen of de toepassing van LOTOTO of het gebruik van CSO’s/CSC’s hier een oplossing kan bieden. 

Incidenten van januari 

PA6 : Bij het vervangen van een dichting in een transportwaterfilter heeft een contractor een betreding gedaan zonder blauwe arbeidstoelating. Bij het afmelden van een werk aan hetzelfde apparaat werd deze persoon niet opgemerkt. Daar het om een wederkerend werk gaat zal een jobkaart aangemaakt worden en zal altijd een blauwe arbeidstoelating voorzien worden. Bij werken zal deze filter dus betreden kunnen worden met een veiligheidswacht.  

Status draaiende delen: screening IDEWE

Naar aanleiding van het ernstig arbeidsongeval in de werkplaats van GF vorig jaar, heeft IDEWE alle elektrische werktuigen met draaiende delen gekeurd. Lanxess nv. heeft de vele aanbevelingen opgevolgd. Dit waren zowel technische als administratieve aanpassingen. Sommige werktuigen werden verschroot. Waar nodig werden nieuwe toestellen aangekocht.

Vanaf heden zal er binnen vastgestelde termijn een screening plaatsvinden.

Kledij

Het gebruik van veiligheids/zonnebrillen werd goedgekeurd. Deze zijn opgenomen in het PBM-handboek.              

Allerlei

 • We merken een wegverzakking op bij AXX tussen MT en de spuitplaats. De werkgever zal voor een herstelling zorgen.
 • We merken op dat leveranciers ’s nachts nog steeds worden toegelaten op de site in Lillo. Deze dwalen dan rond op het terrein. Ons lijkt dat goederen aan de ingang kunnen ontvangen worden, of dat leveranciers moeten begeleid worden.
 • We vragen om het dispersiemodel voor chloor in Kallo toe te lichten.
 • We vragen naar een procedure voor de bleekloogverlading op AXX.
 • We merken op dat er nog geen veilige parkeerplaats werd voorzien voor de shiftbussen op rechteroever. De veiligheidsdienst is op zoek naar een betere oplossing.
 • Naar aanleiding van de sessie over een gezonde nachtrust vragen we om het gebruik van “powernaps” te onderzoeken.
 • Als gevolg van de digitalisering worden meer en meer bruggen softwarematig gestoken. Al dan niet automatisch. We vragen welke systematiek moet toegepast worden en of er steeds brugformulieren moeten geschreven worden.
 • Als gevolg van voorvallen tijdens de laatste stakingsdag vragen we naar een duidelijk rookbeleid. De werkgever meldt dat het beleid duidelijk is. Er mag nooit op de site gerookt worden.

 

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 28 maart 2019 om 10u.