Kort verslag cpbw van 29 augustus 2019

Kobe Nys

Bespreking ontwerpverslag nr.19/06 van de vergadering van 25 juni 2019

 •  Door klimatisatieproblemen tijdens de voorbije warme zomer in de eetzaal van AZ, vragen we om de vergaderzaal op de benedenverdieping open te stellen tijdens de warme dagen. Wanneer er een nieuwe keuken wordt gebouwd, vragen we om hier airco te voorzien. We vragen wanneer een nieuwe keuken wordt voorzien.
 • De alarmlamp aan het labo van AXX werd voorzien. We vragen of deze methodiek in andere labo’s ook kan worden toegepast.
 • De werknemersvertegenwoordiging stelde een presentatie voor over het gebruik van de powernap. De voordelen werden toegelicht en vragen om dit in de toekomst toe te passen zonder er misbruik van te maken.
 • Als gevolg van problemen bij de omgang met anderstalige vrachtwagenchauffeurs werden de vragen voor het CVO waar nodig aangepast om onduidelijkheden weg te werken. In de toekomst zal een chauffeur die 3X niet slaagt voor het CVO de site niet mogen betreden zonder begeleiding.
 • De opleiding over werken met asbest die werd gegeven aan de mekaniekers van Capro is nog niet volledig afgerond. Het is nog niet duidelijk wie deze werken in de toekomst wil uitvoeren. Dit gebeurt op vrijwillige basis.
 • Voor de bleekloogverlading vragen we wat de rol van de medewerkers van het tankpark is. Dit als gevolg van moeilijke communicatie. We merken op dat de losplaats een betonnen vloer heeft en niet is voorzien van zuurbouw. De werkgever meldt dat de koppelingen zo werden gemaakt dat deze niet lekken, maar medewerkers melden dat dit toch gebeurd.
 • Naar aanleiding van een zwavelzuurlek op AXX vragen we of het mogelijk is om een zwavelzuurnevel te detecteren. De werkgever meldt dat zij hiervoor geen methodiek kennen.
 • In de nieuwe controlekamer van AXX maakt de biodynamische verlichting soms rare sprongen. We vragen om dit te laten nakijken. De bovenste rij kastjes naast de controlekamer zullen worden verwijderd en op een bereikbare plek opnieuw voorzien.
 • Werknemers vragen zich af of het gebruik van de oude vorklift op MT (AXX) nog nodig is nu er nieuwe elektrische vorkliften zijn.
 • Er wordt een bruine arbeidstoelating voor graafwerken ontwikkeld. Deze wordt nog getest en zal volgend comité worden toegelicht.
 • We vragen de werkgever om nogmaals op te roepen wie graag de opleiding “speed pedelec” wil volgen. Deze opleiding wordt gegeven door VSV en handelt over veiligheid & behendigheid.
 • Het gebruik van tablets in de installatie zal worden opgenomen in de V.AP. zoals het gebruik van gsm’s.
 • De uitrekbare afsperlinten op linkeroever worden waar nodig vervangen. We vragen of Covestro deze op rechteroever ook kan controleren.
 • De verreiker om glasafval van het glasvezelbedrijf te verwerken is nogmaals gekanteld. Deze machine zal nogmaals door de constructeur aangepast worden. Er zal een extra contragewicht geplaatst worden en de werkgever merkt op dat de waarschuwingslamp te laat aan gaat. In de toekomst zal JCB opleiding voor chauffeurs voorzien.

Maandverslag van juni & juli

 Het maandverslag van juni & juli werd goedgekeurd na enkele verduidelijkingen zoals :

Op AXX worden met de volgende stilstand aanpassingen gedaan om het vrijkomen van SO2 te verminderen.

Er zal ook persoonlijke monitoring voorzien worden met elektronische metertjes.

Arbeidsongevallen van juni & juli

 Glasvezel : Een medewerker krijgt splinter in de hand bij het vervangen van een verzamelrolsproeier. Deze persoon liet zich extern verzorgen.

Glasvezel : Een medewerker van de alloyshop heeft een open wonde aan de vinger als gevolg van een manipulatie aan de ponsmachine. De machine werd aangepast en de perslucht moet gesloten worden voor manipulaties.

Glasvezel : Bij demontage van een trilmotor van een schudgoot knelt een medewerker de hand onder deze trilmotor. Bij demontage van deze motor zal in de toekomst betere ondersteuning worden voorzien. Deze persoon werd extern verzorgd.

Glasvezel : Een medewerker ondervindt rugklachten na reinigingswerken in de glaskelder. Er wordt onderzocht of een takelsysteem kan worden voorzien i.p.v. een hark. De persoon liet zich extern onderzoeken.

Incidenten van juni & juli

 AZ : In het hoofdtankpark was een oleumlek als gevolg van een gefaalde dichting. Fase rood werd uitgeroepen. Een foutieve dichting was de oorzaak. Leidingen en dichtingen werden als gevolg gecontroleerd.

AZ : In het hoofdtankpark heeft zich een zwavelbrand voorgedaan. Na onderzoek bleek de oorzaak vervuiling van de zwaveltank te zijn die wordt veroorzaakt door corrosie. Temperatuur- en schakelalarmen werden scherper gezet. De kwaliteit van de tank wordt nog onderzocht.

 We vragen om volgend comité het incident met een lek op Anon toe te lichten.

Tijdelijke aanstelling hoofd interne preventiedienst

 Sven De Smet wordt tijdelijk aangesteld als hoofd van de preventiedienst. De werknemersafvaardiging is bezorgd over de volgens ons sterk onderbemande preventiedienst.

 Samenstelling cpbw

 Aan de werknemerszijde verlaten Frank Mertens & Peter Sannen het cpbw. Marc Apers & Bob Fransen worden toegevoegd als leden van het comité.

Aan de werkgeverszijde neemt Piet Van Loo het voorzitterschap over van Ignace Hooftman. Geert Albrechts & Cynthia Van Oers worden toegevoegd aan het comité.

Een nieuwe arbeidsgeneesheer woonde het comité bij. Karen Roex.

Mensura zal nog een 2de arbeidsgeneesheer voorzien (An De Witte). Eén geneesheer per oever.

Vertrouwenspersonen

 Stefaan Verhelst & Nicole De Winter zullen na jarenlange inzet de functie van vertrouwenspersoon niet meer uitoefenen. Er werden nieuwe vertrouwenspersonen opgeleid en aangesteld.

Op rechteroever :

 • Katleen Dierckx
 • Eddy De Vos
 • Hugo Vets

Op linkeroever :

 • Katrien Van Santvliet
 • Dominique Dupon

Allerlei

 •  We merken op dat de registratie en de aanmelding van e-promote moeilijk verloopt. We vragen of het mogelijk is om meerdere personen tegelijk te registreren.
 • We vragen naar de locaties waar komende periode een ergonoom zal langskomen.
 • We vragen of contractoren voldoende mogelijkheden hebben om te drinken. Bij AS viel het op dat veel contractoren in de bedrijfskeuken kwamen drinken. Als gevolg werd er een deur geïnstalleerd.
 • We vragen om de lijsten met “vuil werk” in alle bedrijven na te kijken zodat deze met de aangepaste tekst in het sociaal memento kunnen worden goedgekeurd.
 • We vragen om de zone AXX te kunnen afsperren met linten.
 • We merken op dat het nog moeilijk is om je aan te melden bij Xdirect. We vragen opleiding.
 • We vragen een duidelijke methodiek voor het gebruik van spatbescherming bij flensverbindingen.
 • Werknemers vragen om een windzak te plaatsen t.h.v. MB (AXX).

 

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 26 september 2019 om 10u.  


Print   Email