info

Syndicaal bureel Lillo  tel: 03 / 212.76.52     Syndicaal bureel Kallo  tel: 03 / 212.70.19

Kort verslag cpbw van 25 juni 2020

Kobe Nys

Bespreking ontwerpverslag nr. 20/05 van de vergadering van 28 mei 2020

 • In verband met de geurhinder afkomstig van de firma Kebony wordt er op 17 juli een onderhoud en een plaatsbezoek georganiseerd.
 • De opleiding takelen zal door de firma Logis gegeven worden. We vragen om het gebruik van een strop ook op te nemen in deze opleiding. Er is een inhaalbeweging nodig voor alle betrokken medewerkers die deze opleiding nog niet kregen. Het lijkt ons zinvol om deze opleiding 5 jaarlijks te herhalen.
 • Op het glasvezelbedrijf blijken 200 tot 300 schakelaars aanwezig die foutief als SMO kunnen gebruikt worden. Deze zullen worden aangepast.
 • Alle vorkliften op AXX worden voorzien van een draaibare stoel. We vragen een evaluatie in het cpbw van augustus.
 • Het blijkt niet mogelijk om bij 6kV motoren ter plaatse een SMO te voorzien. Wel wordt er ter plaatse een bord voorzien waar op vermeld staat dat de motor gesperd is. Bij nieuwere installaties zoals de nieuwe RTO op AZ is het wel mogelijk om de aarding te vergrendelen met een slot. Bij oudere installaties is dit nog niet mogelijk. Daar is het enkel zichtbaar dat de stroom naar de motor fysiek onderbroken is.
 • We vragen de werkgever om een risico-analyse te maken over het gevaar op verbranding in een installatie en de mogelijkheid om hiervoor nooddouches te voorzien.
 • Het onderzoek naar prédiabetes georganiseerd door de bedrijfsarts blijkt een succes. We merken op dat de medewerkers van glasvezel nog niet reageerden en we vragen om deze extra in te lichten.
 • De noodtelefoon in het contractorpark op RO is hersteld. De zichtbaarheid dient nog verhoogd te worden.
 • I.v.m. de nieuwe arbeidskledij zullen de pas-sessies op LO terug opgestart worden en de lockers werden besteld. Op RO zullen er na de zomer pas-sessies worden georganiseerd.
 • Voor medewerkers van de technische dienst bestaan er momenteel enkel persoonlijke sloten om een installatie te sperren voor werken. We vragen om ook een algemeen slot voor techniek te voorzien dat kan blijven hangen tot het einde van de werken, ook als deze werken meer dan 1 dag duren.
 • De werkgever meldt dat er in de spinnerij op GF voldoende tools zijn voorzien voor het vermijden van splinters in de hand.
 • Het onderhoud van 24h bureaustoelen werd door de voormalige leverancier gedaan. De nieuwe leverancier doet dit onderhoud niet. Dit zal opnieuw afgesproken worden.
 • De rode I-profielen die op een stelling worden geplaatst zijn eigendom van Lanxess, maar moeten door stellingbouw geplaatst worden. Omdat deze meer dan 25kg wegen mogen stellingbouwers deze niet meer hanteren. We vragen een oplossing.
 • Na de SENSOR-enquête op AXX vragen we een plan van aanpak. Ook Mensura vraagt betrokkenheid.
 • In het verkeersplan voor de stilstand op LO werd het verkeerslicht voor voetgangers opnieuw opgenomen. Dit zorgde vorig jaar voor heel wat frustratie vanwege het lange wachten. We vragen om deze wachttijden aan te passen.
 • De verwarming van de nooddouches op Anon zijn al enige tijd stuk. De nieuwe onderdelen blijken uit Italië te komen en dit neemt veel tijd in beslag.
 • Om de corona-veiligheid aan poort zuid op RO te verbeteren werden er affiches voorzien en worden personen aangesproken.
 • In de fietsenstalling op RO zullen er extra 12 tijdelijke stopcontacten worden voorzien om de batterijen van elektrische fietsen op te laden. Dit in afwachting van de nieuwe fietsenstalling.

 

Maandverslag van mei

Tijdens de stilstand worden volgende corona-maatregelen van kracht.

 • Mondmaskerplicht in het bedrijf zowel voor contractoren als voor eigen medewerkers
 • Er worden extra handenwas-voorzieningen geplaatst
 • Er zal 1 persoon worden voorzien voor het afhalen van arbeidstoelatingen
 • Er wordt extra lunchruimte voor contractoren voorzien
 • Affiches in verschillende talen worden verspreid

 

Arbeidsongevallen van mei

Het arbeidsongeval op Katoennatie van april waar de verpakking van PA6 gebeurt werd toegelicht.

Een medewerker van Katoennatie werd gegrepen door een verpakkingsrobot nadat hij door frustratie in de installatie aan een collega vroeg om de veiligheid van de deur te overbruggen. Door deze overbrugging kon deze persoon bij de robot wanneer deze in werking was. Het slachtoffer werd door Katoennatie ontslagen.

De werkgever merkt op dat het overbruggen van een veiligheid een zware fout is.

Wij merken op dat de installatie bij Katoennatie van Lanxess is en zullen deze bij volgende bedrijfsbezoeken dan ook aandoen.

 

Incidenten van mei

Het incident van juni bij Hydramine (AZ) werd vanwege de ernst reeds toegelicht.

Bij het wisselen van de omwalsingspompen explodeerde de pomp die uit dienst werd genomen.

3 medewerkers die ter plaatse werkten werden hierbij verwond. Ze liepen hierbij zowel snijwonden als chemische verwondingen op. Ook mentaal was dit ongeval een zware klap. De slachtoffers konden na verzorging het ziekenhuis weer verlaten. Zowel de slachtoffers als de betrokken ploeg worden mentaal ondersteund. We vragen om ook alle diensten die op deze plek wel eens dienen te werken voldoende toe te lichten over de gebeurtenis en de aanpassingen. Naast de pomp die explodeerde valt het ook op dat er heel wat naastliggende schade is zoals de keuken die zwaar beschadigd werd.

Als gevolg van dit incident komt het gegeven ‘ruggespraak’ aan bod.

We vragen om de huidige procedure hierrond te verduidelijken en te officialiseren door deze steeds schriftelijk toe te passen. Ook bij nacht en ontij. Indien ruggespraak nodig is bij een overbrugging zal de verantwoordelijke hiervoor schriftelijk toelating moeten geven, ’s nacht via e-mail.

De EP-formulieren dienen aangepast te worden want hier wordt ‘ruggespraak’ niet vermeld.

We merken op dat bij een overbrugging geen 4-ogen principe van kracht is. We vragen dat medewerkers van EP steeds gaan controleren of de juiste brug gestoken wordt en of er ruggespraak nodig is.

 

VIA’s

VIA07 Laden/lossen van opleggers, tank- en silowagens werd goedgekeurd.

 

Meldingen

De periode om elektronische arbeidstoelatingen te testen wordt verlengd tot 31/12/2020.

 

Allerlei

 • Nog voor de stilstand willen we met de preventiedienst een rondgang organiseren in de voorzieningen voor contractoren.
 • Medewerkers vragen naar persoonlijke flacons met ontsmettingsmiddel. De preventiedienst zal onderzoeken of dit wel kan in een ex-omgeving.
 • We vragen of Lanxess zich wil engageren om corona-tests voor anti-stoffen te doen, maar dit lijkt volgen Mensura niet zinvol.
 • We vragen te onderzoeken welke contractoren met een vaste werkplek op Lanxess een gasmasker dienen te hebben.
 • Na het uitbreken van Corona zijn de werken aan de dameskleedkamer op RO gestopt. We vragen een stand van zaken.
 • Tijdens de stilstand op GF zullen heel wat werken door eigen personeel uitgevoerd worden. Dit als gevolg van de tijdelijke werkloosheid. We vragen om deze werken zoals afgesproken nog voor de stilstand toe te lichten aan de leden van het cpbw.
 • We maken nogmaals de opmerking dat een verreiker geen transportmiddel is om stellingmateriaal tussen de bedrijven te vervoeren.
 • I-bussen en vrachtwagens belemmeren het zicht bij het buitenrijden van het terrein. Dit zowel op de Ketenislaan als op de Scheldelaan. We vragen om stroken te voorzien waar niet kan geparkeerd worden.
 • We vragen naar de status van de ‘Focusgroepen’. De preventiedienst meldt dat deze dit jaar terug opgestart worden.
 • We vragen de werkgever erop toe te zien dat contractoren tijdens warme periodes extra drinkpauzes krijgen.
 • We vragen de werkgever erop toe te zien waar contractoren overnachten tijdens de stilstandsperiode. Ook hier zijn de Corona-maatregelen van toepassing.

 

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 27 augustus 2020 om 09:30u.

Kort verslag van het CPBW van 28 mei

Kobe Nys

Bespreking ontwerpverslag nr.20/04 van de vergadering van 30 april 2020

 • De werkgever onderzoekt op welke locaties badgepalen moeten worden voorzien voor het aanmelden van vrachtwagenchauffeurs. Er is tevens een gesprek gepland met Covestro met als doel : het organiseren van een CVO (centraal veiligheidsonderricht) voor vrachtwagenchauffeurs.
 • Om de geurhinder van buurbedrijf Kebony te detecteren, vragen we om preventief metingen uit te voeren.
 • Een procedure voor een correcte bio-monitoring en de opvolging hiervan wordt uitgewerkt. We benadrukken dat de bio-monitoring een essentieel onderdeel van het jaarlijks medisch onderzoek is.
 • Ook op AXX werden een 600 tal schakelaars opgelijst die foutief als SMO (schakelaar mechanisch onderhoud) kunnen gebruikt worden. Ze zullen aangepast worden.  
 • De opleiding takelen zal met een nog te bepalen termijn herhaald worden. We vragen om de inhoud van de opleiding te evalueren. Momenteel lijkt deze opleiding niet toepasbaar in de praktijk.
 • Op AXX werd als test een vorklift voorzien van een draaibare stoel. We vragen een evaluatie en een eventuele uitbreiding voor andere vorkliften.
 • We merken op dat nooddouches en baden momenteel worden voorzien op plaatsen met contactgevaar voor zuren en basen. Op plaatsen met gevaar voor verbranding zijn deze niet voorzien. We vragen hier een verbetering.
 • De noodtelefoon in het contractortankpark is nog steeds stuk. We vragen een oplossing en een betere zichtbaarheid van deze telefoon. In afwachting van een oplossing moet ter plaatse duidelijk gemaakt worden hoe de hulpdiensten kunnen bereikt worden.
 • De werknemers blijven de vraag herhalen om de basisopleiding BA4 niet als e-learning te organiseren. Interactie bij deze opleiding heeft zeker nut.  De herhalingsopleiding hiervan kan wel digitaal. 
 • De nieuwe arbeidskledij en bijhorende kastjes voor Kallo kunnen besteld worden. In Lillo zullen na de Corona-crisis pas-sessies worden georganiseerd. In het sociaal gebouw van Lillo zullen zowel op het 1ste als op het 2de verdiep kastjes voor de nieuwe arbeidskledij worden voorzien.
 • Na een incident met de unimog op rechteroever vragen we naar voldoende onderhoud van dit oude voertuig. Medewerkers vragen om unimog en vrachtwagen te vervangen door één voertuig met beide functies.
 • Ter bestrijding van covid-19 vragen we om overal voldoende umonium 0,2% te voorzien om de werkplek te ontsmetten. Dit blijkt niet overal voldoende beschikbaar terwijl er zeker voldoende voorraad is. Alle medewerkers moeten aangemoedigd worden hun verantwoordelijkheid te nemen en de werkplek ruim voldoende te ontsmetten. Elke plek, elke dag, elke shift.
 • We vragen welke blijvende maatregelen er kunnen genomen worden zoals : automatische kranen, deuren,…
 • De service die momenteel geboden wordt voor het onderhoud van de 24-uur stoelen is onvoldoende.
 • I-profielen zwaarder dan 25kg mogen wettelijk niet meer gedragen worden door stellingbouwers. We vragen een oplossing.

Arbeidsongevallen van april

AXX :    Een medewerker van vulcaciten krijgt alkalisch water over zich van bovenliggend verdiep. Een ketel loopt over op vloer van zuurbouw. Er zal een automatische schakeling van de voeding worden voorzien zodat deze sluit bij maximum stand. 

Door een lek in de vloerafloop kwam het product op onderliggend verdiep terecht. Deze vloerafloop wordt hersteld.

Na spoelen en externe controle kon medewerker terug aan de slag.

 

GF : Een medewerker kreeg een glassplinter in de linker wijsvinger.

Na externe verzorging kon de medewerker terug aan de slag.

SENSOR-enquête AXX.

Deze tevredenheidsenquête werd toegelicht door Julie De Brie van Attentia.

50% van de medewerkers van AXX namen deel.

Er wordt een werkgroep opgestart om aandachtspunten die uit deze enquête komen te behandelen.

Toelichting psychosociale interventies 2019

De PAPSY (Bart Vriesacker van Mensura) verduidelijkte deze presentatie.

Zowel de PAPSY (preventie adviseur psychologische aspecten) als de vertrouwenspersonen hebben in 2019 verschillende dossiers verwerkt.

De nieuwe vertrouwenspersonen kunnen zich vinden in deze bijkomende functie. Ze hadden reeds regelmatig contact met de PAPSY en zullen 2 keer per jaar overleg onderhouden.

De goede samenwerking tussen de bedrijfsarts, de verpleging en de PAPSY wordt als een groot voordeel ervaren.

VIA07 Betreden van tankwagens

Om tankwagens te mogen betreden wordt het volgende ter goedkeuring voorgesteld :

 • Een tankwagen kan betreden worden als er een kooibeveiliging is voorzien (een scharnierend bordes).
 • Als een kooibeveiliging niet mogelijk is kan een externe trap voorzien worden (een vliegtuigtrap).
 • Indien bovenstaande beveiligingen niet mogelijk zijn, kan de vrachtwagen via laddertje en looppad met leuning betreden worden met valbeveiliging.

Deze maatregelen gelden zowel voor Lanxess personeel als voor externen (chauffeurs).

VIA16 Slangen en koppelingen voor stoom, water en stikstof

Andere dan besproken zwarte darmen voor water of stoom en gele darmen voor stikstof, kunnen toegelaten worden na goedkeuring van de interne preventiedienst, de slangenverantwoordelijke en melding in het cpbw. Deze zullen dan ook jaarlijks gekeurd worden.

VIA49 Pannen werd goedgekeurd.

 • Alle pannen moeten beschrift zijn met de drukklasse en het materiaal.
 • Gatpannen hebben ook een boring van 4mm in de steel en extra beschrift met info gat-opening.
 • Ophangsystemen van pannen mag niet met een boring in de steel, maar bij voorkeur een opgelast oog.

Meldingen

 • Tijdens de stilstandswerken op linkeroever zal er zoals vorig jaar met een aangepast verkeersplan gewerkt worden. Ook worden er opnieuw oversteeklichten voorzien. We vragen om de wachttijd aan deze lichten te beperken.
 • Na een Corona-onderbreking worden de SIRA-studenten terug toegestaan op de site.

Allerlei

 • In de fietsenstalling op rechteroever is er momenteel een tekort aan stopcontacten. We vragen om in afwachting van de vernieuwde fietsenstalling extra tijdelijke stopcontacten te voorzien.
 • Volgens de info van Wegen & Verkeer zal het plaatsen van de oversteeklichten op de Scheldelaan ter hoogte van parking zuid plaatsvinden in juni of augustus.
 • Op het anonbedrijf is de verwarming van de nooddouches al enige tijd defect. We vragen een oplossing.
 • Ter hoogte van de halte van De Waterbus op de Ketenislaan zal een oversteekplaats voor fietsers worden voorzien.
 • Passanten merken op dat de Corona-maatregelen ter hoogte van poort zuid van Lanxess op de Scheldelaan niet nageleefd worden. We vragen handhaving.

 

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 25 juni 2020 om 10u.  

Kort verslag cpbw van 30 april 2020

Deze vergadering werd gehouden met een beperkte afvaardiging wegens de coronamaatregelen.

 

Bespreking ontwerpverslag nr. 20/02 van de vergadering van 27 februari 2020

 • Onze vraag om meer badgepalen te voorzien op de verladingszones wordt verder onderzocht. Een vergadering hiervoor is voorzien op 6 mei met Covestro.
 • Een nieuwe datum om een bezoek te brengen bij Kebony zal in het najaar worden ingepland. Voor metingen bij geurhinder zal er een pompje bij GF beschikbaar zijn. De grenswaarde voor Furfuryl Alcohol is 10 ppm. De geurdrempel is 7,8 ppm. Kebony zal verwittigen wanneer er wordt gevent.
 • Het thema biologische monitoring wordt op de opvolglijst geplaatst. Er zal voor een beperkte groep een overleg worden ingepland.
 • Bij het gebruik van niet-geëigende schakelaars als SMO zullen de nieuwe met afdekplaatsjes worden besteld. Op Lillo zijn er momenteel 560 stuks. Op Kallo heeft men nog geen zicht hierop. Er wordt bekeken welke kost er nodig is om dit aan te passen.
 • We vragen nogmaals om de opleiding takelen niet eenmalig aan te bieden maar te bekijken om dit ook als herhalingsopleiding te organiseren.
 • Op AXX zal er een type draaistoel ( 35° ) voorzien worden in de vorkliften. Dit na een ongeval met achteruitrijden.
 • Het rapport van de evaluatie van het verkeersplan op LANXESS nv laat nog steeds op zich wachten.
 • Er zal op het volgende CPBW worden teruggekoppeld betreffende het 4 ogen principe bij werkzaamheden met verhoogd risico ( SMO ventilator nieuwe RTO )
 • Het punt “ laadpalen op parkings “ wordt op opvolglijst geplaatst.
 • Na een AO op AXX wordt de vraag gesteld om het inkapkabinet aan te passen. Dit wordt onderzocht.
 • Het gebruik van extra lange zuurhandschoenen wordt opnieuw gevraagd. ( werkgroep kledij )
 • Er zal nogmaals per mail een oproep worden verstuurd om vrijblijvend deel te nemen aan de bevraging rond prediabetes.
 • De bespreking over valbeveiliging op tankwagens, zowel op Kallo als Lillo, zal in het kader van VIA 07 in mei worden besproken.
 • We merken op dat de noodtelefoon contractorpark Lillo reeds meer dan twee maanden niet kan worden gebruikt en vinden dit onaanvaardbaar. In afwachting van herstelling dient een alternatief te worden voorzien. Ook nu in tijden van Corona wanneer er bepaalde firma’s niet werken.
 • We merken op dat de procedure waarbij arbeidskledij wordt besteld door de aankoopdienst dient te worden geëvalueerd. Het kan blijkbaar dat de volledige stok van een type broek door één bedrijf wordt gereserveerd waardoor andere medewerkers zonder kledij vallen. Ook de periode van 4 maanden of meer om aan nieuwe kledij te geraken, is naar onze inschatting veel te lang.
 • De grenswaarde voor tBA bedraagt 5 ppm. Deze waarde zal ook in de VIK en VIB documenten worden opgenomen.
   

Maandverslag van februari en maart

 • Kristallijn siliciumdioxide ( GF) is formeel als carcinogeen gecatalogeerd.
 • De WPA meting op Chloroform ( Labo AXX ) werd overschreden en moet nog herhaald worden.

Arbeidsongevallen van februari en maart

Werkplaats West:

 • Met braam in contact en door handschoen gegaan
 • Zijn er snijbestendige handschoenen beschikbaar
 • Tool om dit te verbeteren ( takel ) werd reeds besteld
 • Na slijpwerkzaamheden steeds ontbramen

GF spinnerij 2:

 • Splinter in duim met externe verzorging
 • Er worden meer tools ter beschikking gesteld

Anon:

 • Bij het verplaatsen van pomp in tanktas, werd poot Unimog manueel ingeschoven
 • Pijn in heup
 • Kan deze oude Unimog technisch nog worden verbeterd, geautomatiseerd

GF spinnerij 1:

 • Splinter in vinger, zelf verzorgd
 • Dag nadien naar medische dienst en externe verzorging

Brandweer Kallo:

 • Bij reinigingswerken voertuig, SLO tegen uitgeklapte ruitenwisser gelopen
 • Externe verzorging kaai 142

AXX:

 • Bij bedienen van ringvloeistofpomp, oliedamp ingeademd.
 • Extern ter controle. ( vrees voor aniline )
 • Herhaling opstarten vacuümpomp7601

Anon:

 • Bij reinigingswerken aan boorzuurleiding verstopping vrijgemaakt
 • Heet product op hand met brandwonde, externe verzorging
 • Procedure opstellen m.b.t. verstopte leidingen met boorzuur.

Incidenten van februari en maart

Anon:

Dit is nog een incident van januari. Walsgasventilator gestart zonder beschermkap.
VIA 46 zal worden herbekeken.
We vragen om de best practice op andere bedrijven te bundelen.

AXX:

Er werd door werkzaamheden door bouwfirma een ventiel op drukmeting per ongeluk afgesloten. Hierdoor een beperkte uitstoot TBA. Er wordt bekeken hoe EP ventieltjes kunnen worden vergrendeld.

In het tankpark werd er bij containers uit China een lek vastgesteld . Beperkte uitstoot TBA.
De containers zullen eerst extern worden afgedrukt vooraleer ze worden ingezet.

Goedkeuring jaarverslag 2019 IDPBW en EDPBW

We vragen waarom er slechts 1 onderzoek werd geregistreerd bij werkpostmutatie.
De arbeidsarts zal dit nakijken.

Meldingen

 • Op Kallo 6KV wordt een badgepaal geplaatst.
 • Op de volgende CPBW vergadering zal de stres enquête van op AXX worden toegelicht.
 • De sociale verkiezingen gaan niet door op de voorziene data. De procedure wordt bevroren op dag X + 36.
 • Er wordt melding gemaakt van de veiligheidsweken.
 • Er wordt een PowerPoint getoond over de Covid-19 exit strategie op LANXESS nv.

  * hygiëne maatregelen onveranderd
  * social distancing 1,5 meter anders gebruik mondmasker
  * vanaf 4 mei hogere bezetting toegelaten
  * telewerk blijft de norm
  * werkgever voorziet stoffen mondmaskers
  * afhaalservice belegde broodjes en drank vanaf 11 mei in refter

Allerlei

 • Ongevallen woon- werk worden niet behandeld in het CPBW. We vragen om ook hier te bekijken of we uit een aantal geen algemene verbeterpunten kunnen halen .
 • We vragen naar een draaiboek en het voorzien van de nodige middelen n.a.v. COVID-19.
  Dit met oog op de toekomst indien er nog een golf zou volgen.
 • We vragen om bij ongevallen de medische dienst te verwittigen. SLO’ers dienen niet te voet of per fiets naar de medische dienst te gaan. Inzet van ID is de regel.
 • We vragen wanneer de geneeskundige onderzoeken opnieuw worden opgestart?
 • We vragen hoe de arbeidsarts de werknemers onderzoekt na langdurige afwezigheid?
 • We vragen om de situatie bij stellingbouwers te onderzoeken. Zij mogen geen gewichten meer tillen > 20kg. Dit gaat specifiek over de I profielen die bij het takelen worden gebruikt.
 • We vragen om het opvolgsysteem van de 24h stoelen te bekijken. ( herstellen – vervangen ) Loopt niet.
 • We vragen om AG te contacteren i.v.m. afhandeling arbeidsongevallen. De manier waarop naar werknemers wordt gecommuniceerd, is niet aanvaardbaar.

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 28 mei 2020 om 10u.  

Kort verslag cpbw van 27 februari 2020

Kobe Nys

Het comité werd geopend met de oproep om vanwege de dreiging van Covid-19 geen handen meer te geven en fysiek contact te mijden. We vragen de werkgever om dispensers te voorzien met ontsmettingsgel. We stellen voor om deze te hangen aan alle refters en keukens op de firma.

Bespreking ontwerpverslag nr.20/01 van de vergadering van 23 januari 2020

 • In het verleden werd gevraagd om aan verladingen ook badgepalen voor chauffeurs te voorzien. Op AXX werden deze voorzien. We vragen een evaluatie en de badgepalen ook op andere verladingen te voorzien.
 • We merken op dat wanneer er geurhinder van Kebony is, dat er geen Tenforce meldingen worden gemaakt. Bij hinder wordt de brandweer wel verwittigd om een boodschap af te spelen. We vragen om metingen uit te voeren bij geurhinder.
 • De reserve-verreiker die op GF wordt gebruikt, mag enkel ingezet worden om afvalglas te verplaatsen. Niet om dit afval in een vrachtwagen te laden. Deze verreiker is niet voorzien van de veiligheidsmaatregelen zoals op de standaard verreiker.
 • Voor de nieuwe arbeidskledij zal op RO in het sociaal gebouw een ruimte voorzien worden op het 1ste en op het 2de Hier zal de wasserij de propere kledij in de persoonlijke kastjes leggen. Voor de vuile was wordt er plaats voorzien in de lifthal.
 • Een systematiek voor de bio-monitoring zal samen met de arbeidsarts uitgewerkt worden.
 • Schakelaars die foutief als SMO-schakelaar kunnen gebruikt worden, zullen indien mogelijk worden aangepast met een afdekplaatje. Nieuwe schakelaars zullen standaard met dit afdekplaatje besteld worden.
 • We vragen te onderzoeken of de achteruitkijkspiegels op vorkliften voldoende effectief zijn. Indien nodig deze spiegels aan te passen of achteruitrijcamera’s te voorzien.
 • De camerabewaking aan het chloorstation zal in eigen beheer gebeuren.
 • Het “einde alarm” signaal staat niet vermeld op de achterzijde van onze toegangsbadges. We vragen aangepaste stickers of nieuwe badges.
 • De beste locatie voor een zebrapad ter hoogte van PA6 wordt met een verkeersdeskundige besproken.
 • Voor het aflaten van zuur aan de nieuwe RTO op hydramine werd een TRA (taak risico analyse) gemaakt.

Maandverslag van januari

 De bedrijfsarts verduidelijkt dat het gezondheidstoezicht van werknemers wettelijk wordt versoepeld, maar op Lanxess veranderd er niets.

Arbeidsongevallen van januari

GF : Een medewerker krijgt een glasverkleving achter de bril in het oog.

GF : Een medewerker krijgt een glasverkleving op de hand. Door de geringe ervaring van deze nieuwe werknemers was deze niet voldoende oplettend. We vragen of deze persoon reeds alleen mocht werken.

AXX : Een medewerker van vulkaciten stapt in een volgelopen afvalwaterput en glijd uit. Er zullen looproosters voorzien worden en bij maximum stand zal de toevoer van afvalwater worden gestopt.

AXX : Een medewerker van vulkaciten plet de vinger tussen een plastieken vat en het verwerkkabinet. De vatenkantelaar werd niet gebruikt omdat dit te veel tijd in beslag neemt. De vatenkantelaar zal worden aangepast. Tot dan zullen de plastieken vaten maar half gevuld worden zodat deze beter handelbaar zijn.

AXX : Een medewerker van vulkaciten doet een herstelling van een lek in een natronloog-leiding. Na het spoelen en het uitdoen van de zuurkledij ondervindt de persoon toch irritatie aan de onderarm. We vragen hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden.

CAPRO : Bij het reinigen van de vloer koppelt een medewerker stoom aan een zwarte darm in plaats van water en verbrand zich aan de onderarm. Stoom op die locatie blijkt niet nodig en werd verwijderd. Nieuwe werknemers zullen beter begeleid worden als ze taken voor de 1ste maal uitvoeren. We vragen om een opleiding over de gevaren van stoom. We vragen om op alle bedrijven voldoende nooddouches te voorzien om in zulke situaties snel te kunnen spoelen.

Aanstelling nieuwe preventie-adviseur

 Marissa Simons werd aangesteld als nieuw hoofd van HSEQ. Door het cpbw werd ze goedgekeurd als preventie-adviseur.

Status asbestbeheersprogramma

 Op rechteroever zijn alle visuele inspecties van asbest correct verlopen. Op linkeroever zijn er geen visuele inspecties geweest. We vragen dit heel snel te doen.

Onderzoek prediabetes door Mensura

 Mensura wil preventief onderzoeken of iemand aanleg heeft voor diabetes. Onder andere obesitas is hier een maatstaf voor. Ook willen ze onderzoeken wat de problemen hierrond zijn voor een werknemer in ploegen t.o.v. een werknemer in dagdienst.

Als masterpoef wil de bedrijfsarts een vrijwillig onderzoek starten. Indien je wil deelnemen, krijg je een vragenlijst. Als uit de vragenlijst blijkt dat je in aanmerking komt, volgt er een vingerprik. Indien nodig is er opvolging en kunnen aanbevelingen over voeding en beweging helpen. 

Milieuthema’s

 De Biologie op linkeroever zal worden uitgebreid tegen het 2de kwartaal van 2022. Het betreft een nieuwe nabezinker met top- en bodemschraper, een denifitricatiebekken met COD-voeding en ontgassing, een AW3 buffertank en een 2de DAF installatie. Deze aanpassingen komen als gevolg van een verstrenging van de wetgeving.

VIA 49 Pannen

 We vragen hoe de ophangsystemen bij zware pannen dienen gekeurd te worden. Er moet namelijk een hijsoog op gelast worden. Een gat in de steel mag enkel bij gatpannen.

Na het in voege gaan van deze VIA zal een actie plaats vinden om niet-conforme pannen te verwijderen.

Meldingen

 • AP.09.26 Drinkwater : Er werd opgenomen dat na goedkeuring toch aftakpunten in bedrijven van het drinkwaternet kunnen voorzien worden. We vragen om heel streng te zijn en wat deze uitzonderingen kunnen zijn.
 • Voor de zonebewaking in EX-zones werd er een toestel voorgesteld dat communiceert met de controlekamer en waarin een EX-meter kan geplaatst worden. We merken op dat dit als aanvulling van een veiligheidswacht een meerwaarde kan betekenen. Het kan nooit een veiligheidswacht vervangen of het mag nooit worden meegegeven als veiligheidswacht van een contractor.

Allerlei

 • De opleiding BA4 wordt gegeven als e-learning. We merken op dat het voor deze opleiding zeker een meerwaarde is om mondeling te krijgen. Een uitgebreide opleiding met mogelijkheid tot interactie is zeker aangewezen voor deze opleiding. We merken een trend op om steeds meer opleidingen te digitaliseren, maar dit is zeker niet steeds aangewezen.
 • Werkbroeken maat 42 zijn niet meer voorradig en we krijgen de boodschap dat het maanden duurt om deze te leveren. We vragen een oplossing.
 • Na stormachtige weken zijn er heel wat windzakken stuk gegaan. We vragen deze te vervangen.
 • We merken op de dat de bedrijfsarts niet steeds aanwezig is op de bedrijfsrondgangen.
 • De noodtelefoon in het contractorpark op rechteroever is stuk. We vragen deze te herstellen.
 • We vragen een éénduidig systeem voor heel Lanxess van valbeveiligingen bij een bovenlading van vrachtwagens.
 • Er zijn geen gegevens te vinden over de grenswaarden van TBA. HSEQ meldt dat er geen gegevens zijn, maar zal zich bevragen bij Covestro.
 • We vragen Mensura of ze inentingen digitaal registreren. De bedrijfsarts meldt dat ze gebruik maken van “vaccinnet”.

 

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 26 maart 2020 om 10u.  

Kort verslag cpbw van 23 januari 2020

Ludo Bocken

Bespreking ontwerpverslag nr. 19/12 van de vergadering van 18 december 2019

- Een bezoek aan Kebony met leden van het CPBW zal in maart worden ingepland.

- Het aangepaste CVO voor anderstaligen zal een eerste evaluatie krijgen met daarna een nieuwe procedure met maatregelen.

- We vragen om bij inzet van een tweede verrijker op GF om ook deze te voorzien met extra contragewicht en extra technische aanpassing zodat omkippen wordt vermeden.

- Thema arbeidskledij: we vragen dat de ruimtes in het sociaal gebouw Lillo op de eerste en tweede verdieping opnieuw worden bekeken m.b.t. het plaatsen van extra kastjes voor de nieuwe arbeidskledij.

- Voor het plaatsen van de extra luidspreker in refter AXX is nog geen termijn vooropgesteld.
Er wordt melding gemaakt over de minder goede verstaanbaarheid van de spreektoestellen op AXX. 

- Steunploeg Kallo:
De texman van GF zal de poort bedienen indien de situatie zich zou voordoen dat de tweede persoon van security nog niet is gearriveerd en een ziekenwagen zich toch reeds heeft gemeld aan de poort. Op dat moment zal het lid van de steunploeg worden terug geroepen om de ziekenwagen te begeleiden naar de plaats van het incident. De opleiding voor de steunploeg loopt en de inzet kan vanaf maart. Het nooddossier zal worden aangepast.

- Het thema biomonitoring zal door de bedrijfsarts en de preventiedienst in overleg worden besproken.
- De werknemers vragen om de situatie aan de wareningang op Lillo – buitenrijden van vrachtwagens – opnieuw op te nemen. Verbetering is nodig op de site!
- Niet geëigende schakelaar gebruiken als SMO. Werknemers vragen wat we doen om dit uit te sluiten. Binnen de EP groep zal worden besproken hoe hier een oplossing voor te kunnen uitwerken.

- Werknemers vragen om het gebrachte punt: “ incident gaslek brander AXX “ op te nemen in het verslag. De werkgever komt hier nog op terug om meer verduidelijking te geven.

Maandverslag van december 2019

Werknemers vragen een alternatief voor het stroeve groene zuurpak.
Er zal een update gebeuren voor de opleiding gebruik zuurpak.

Arbeidsongevallen van december 2019

Zonder werkverlet:

-
SLO verdraait knie op Anon  op trap centrifuge.
Op de foto’s zien we steile trapjes. Vraag om te bekijken of er alternatieven zijn.

- SLO heeft voet omgeslagen bij het neerdalen van ladder op AXX.
Geen specifieke maatregelen. Externe verzorging en nadien aangepast werk.

- SLO op afvulling AXX kreeg bij het achterwaarts rijden met de heftruck nadien pijn in de hals.
Geen specifieke maatregelen.

Met werkverlet:

- GF: Bij het kuisen van een afgaskoeler werd een isolatiepot uitgebouwd.

Deze taak werd door twee personen uitgevoerd.
De isolatiepot zat gekneld en er werd gebruik gemaakt van een takel aan leuning.
Handvat brak af .
Pot tegen schouder van eerste persoon en vervolgens tegen knie van de tweede.

Werkpunten:

- Niet meer met takel werken en een aangepaste tool ontwikkelen voor deze job.
- Horizontaal takelen is niet toegestaan.
- Er moet een TRA worden opgesteld.
- Werknemers vragen wanneer er nog een opleiding takelen is gelopen op GF.
- Werknemers uitten n.a.v. dit ongeval  hun ongenoegen over het feit dat de betrokken werknemer na dit ongeval werd ontslagen. Aangepast werk kan geen verplichting zijn en is een vrijwillige keuze.

Incidenten van december 2019

Er waren geen incidenten in december.

Het tolueen incident van november op Capro werd overlopen. Hierbij kwam een kleine hoeveelheid tolueenoplossing vrij. Het niet afblinden van stutzen blijft een algemeen aandachtspunt.

JAP 2019 status

Er werd een overzicht getoond. Nog een groot aantal punten is nog niet afgewerkt!
Werknemers stellen zich vragen bij het punt “ verdraagzaamheid en racisme”.
Voor dit punt zal er worden bekeken of dit inhoudelijk beter kan.

VIA 49 pannen

Deze via wordt kort toegelicht. Goedkeuring volgend CPBW.

 

V.AP.09.26 drinkwater

Nog niet volledig uitgeklaard binnen LZO. Volgend CPBW verder bespreken.

Werkgroep kledij

Goedgekeurd:

Nieuwe montage handschoenen: de gele worden vervangen door UVEX XG20A
Helm met draaiknop: beugel en scherm  ook beschikbaar

Test:

T shirt lange mouwen antistatisch en vlam vertragend ( nog niet gelopen )

In onderzoek om te testen:

- noodvluchtademluchttoestel
- sweater antistatisch en vlam vertragend
- inlegzolen
- freeflowkap

Allerlei

We vragen:

 • of de camerabewaking op AXX voor de Chloorbunker nog loopt via Brussel? Dit wordt bevestigd door de werkgever. Er loopt een onderzoek om eigen camera’s te plaatsen en via de portiers te bewaken.
 • hoe we omgaan met de situatie waarbij werknemers werden afgekeurd voor hun fietsproef. De resultaten werden door de arbeidsarts herbekeken in functie van de mogelijke inzet. Het is de bedoeling dat de helft van de medewerkers op AXX inzetbaar moet zijn met gaspak.
 • meer info over de denkpiste om een soort box mee te geven aan contractoren – als alternatief voor de veiligheidswacht. We geven mee dat voorstellen zoals deze eerst in het CPBW moeten worden gebracht vooraleer ze te testen of wat dan ook.
  Er zal meer info worden gegeven door de preventiedienst in volgend CPBW.
 • om t.h.v. weegbrug Kallo het parkeerverbod in orde te brengen.
 • om t.h.v. PA6 bij einde klinkerpad straat 3 een extra zebrapad.
 • om te verduidelijken hoe het signaal “ einde alarm “ concreet is.
 • of er voor de zuuraflaatacties op hydramine bij de nieuwe RTO een TRA en werkvoorschrift werden opgesteld.
 • n.a.v. de consensus over het gebruik van SMO om voldoende aandacht hierover te hebben bij nieuwe projecten.
 • n.a.v. het thema “ Klimaat neutraal “ om opnieuw de mogelijkheid te onderzoeken om laadpalen te plaatsen op de LANXESS nv parkings.

 

 

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 27 februari 2020 om 10u.