info

Syndicaal bureel Lillo  tel: 03 / 212.76.52     Syndicaal bureel Kallo  tel: 03 / 212.70.19

Kort verslag cpbw van 17 december 2020

Kobe Nys

Bespreking ontwerpverslag nr. 20/11 van de vergadering van 26 november 2020

 • Het gebruik van een slot om een 6kV verbruiker ter plaatse te sperren, dient nog verder besproken te worden met de betrokken partijen. We vragen de werkgever om alvast te onderzoeken of er 6kV verbruikers zijn waar bij het sperren een BRM (bijzondere risico maatregel) van toepassing is.
 • Als Corona-maatregel merken we dat er een nieuwe toepassing bestaat om het aandampen van de bril tegen te gaan. Het gaat om een soort van neusbeugel die samen met het mondmasker gedragen wordt. De werkgever bestelde hiervan reeds 100 stuks als test.
 • Als toetsenbordafdekking kregen we tijdens de ondernemingsraad enkele siliconenmatjes als test. Deze bleken toepasbaar voor een laptop. Omdat laptops persoonlijk zijn, is hier weinig kans op besmetting. Voor een standaard toetsenbord is IT aan het onderzoeken welke voorgevormde modellen dienen besteld te worden. Deze optie lijkt ons zinvoller. Zo kunnen de toetsenborden die door verschillende personen gebruikt worden beter beschermd worden.
 • De herstelling van 24h. bureaustoelen blijkt nog steeds stroef te lopen. De preventiedienst vergelijkt onze methodiek met die van Lanxess Duitsland. Het valt op dat daar meerdere types 24h. bureaustoelen te verkrijgen zijn, waaronder het type dat we bij ons gebruiken.
 • Het grootste deel van de nieuwe arbeidskledij voor medewerkers op linkeroever is klaar. De kastjes op linkeroever waar de wasserij de kledij in zal verdelen zijn klaar. We vragen dan ook om te starten met de verdeling.
 • Voor M12 bouten en moeren, staal en inox, blijft de aanbeveling van de werknemers in het cpbw om deze te voorzien met een sleutelmaat 19. Zo kunnen we incidenten door het afschieten van een sleutel maximaal vermijden. Er liep nog steeds geen communicatie rond dit onderwerp om zo de gebruikers te wijzen op de gevaren.
 • Omdat Kaai 142 ’s nachts niet geopend is, worden Lanxess-medewerkers ook overdag steeds naar een spoeddienst gestuurd. Contractoren kunnen op eigen vraag nog wel naar Kaai 142 vervoerd worden.
 • Bij AXX bleek er onduidelijkheid rond wanneer iemand zelfbewaking kan doen in een ex-zone. Enkel personen met de juiste opleiding en enkel bij voordien bepaalde werken, kunnen deze opgelijste personen zichzelf bewaken met een ex-meter. De juiste methodiek zal samen met de preventiedienst opgesteld worden.
 • Na de vraag in het vorige cpbw blijkt dat het reinigen van de filters van airco’s gebeurd door de firma “Technigroup”. We vragen om de regelmaat van dit onderhoud voldoende te voorzien. Op enkele locaties zijn deze filters zichtbaar sterk vervuild.
 • Na een opmerking dat het aanmelden van betredingen van apparaten op linkeroever zou gebeuren via een tussenpersoon, wordt er verduidelijkt dat elke aanmelding van een betreding gebeurt met een trunking-apparaat dat steeds rechtstreeks in contact staat met de alarmcentrale op rechteroever.

Arbeidsongevallen van november

GF : Bij het wisselen van een PU-rol aan de chopper knelt een medewerker 2 vingers wanneer deze rol dreigt te vallen. We vragen of hier technische aanpassingen kunnen gebeuren zoals het gebruik van een takel.

Opleiding cpbw

Vanwege Corona kon de opleiding “machineveiligheid” niet doorgaan. Deze zal zo snel mogelijk opnieuw gepland worden. Als opleiding voor 2021 stellen de werknemersorganisaties het volgende voor : “Human Factor” of “Slapen in combinatie met shiftwerk” (door Brainwise)

Goedkeuring JAP 2021

Het JAP 2021 zal volgende thema’s bevatten :

 • Xact Veiligheidscultuur Ontwikkelingsinitiatief
 • Concept LMRA
 • Sensibilisering herkennen asbest
 • VIA06 “Ruggespraak”
 • Afgezonderde tewerkgestelde personen
 • Deskhygiëne

Status elektronische arbeidstoelating

De elektronische arbeidstoelatingen werden beperkt getest op AXX. Op PA6 werden deze elektronische arbeidstoelatingen ondertussen volledig geïmplementeerd. De test zal ook in 2021 blijven lopen op PA6 en zal stelselmatig ook op de andere bedrijven toegepast worden.

SAP dient als platform om deze arbeidstoelatingen aan te maken, ook het LOTOTO systeem wordt hieraan gekoppeld.

Allerlei

 • We vragen een éénduidige methodiek voor de jaarlijkse keuring van elektrische verbruikers in bedrijven zoals : lasapparaten, hogedrukreinigers, boormachines,…
 • We vragen te verduidelijken wat wel en niet aan een balk van de staalbouw mag bevestigd worden. Hijsbalken worden jaarlijks gekeurd voor een bepaald gewicht, maar voor de staalbouw weet men niet wat toegelaten is.
 • We vragen naar een stand van zaken over de methodiek van de biomonitoring. Mensura werkte iets uit, en zal dit op een volgend cpbw toelichten.
 • Er waren nog enkele openstaande punten i.v.m. ergonomie aan de verlading van vloeibare capro. We vragen een update.
 • Nadat bleek dat er een slijpschijf werd achtergelaten in een apparaat, vragen we hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden. Zijn er voldoende eindcontroles ?
 • De brandweer op linkeroever heeft sinds enige tijd geen ex-gsm’s meer. Hierdoor is het omslachtig om iemand van de brandweer te bereiken als die zich in een ex-zone bevindt. Kan hier een oplossing aangeboden worden ?
 • De tijdelijke uitbreiding van de fietsenstalling op rechteroever is aan vernieuwing toe. Bij regenweer lekt het binnen op de tijdelijke extra stroomvoorziening.
 • Het valt medewerkers op dat het bedrijfsafval dat wij gescheiden verzamelen, door medewerkers van Cleaning Master weer samen wordt gekapt. We vragen dat ook zij dit afval gescheiden houden. (Vanaf 2021 dient ook het GFT gescheiden verzameld te worden.)
 • We vragen om ook op de bedrijfsparkings op de Scheldelaan en op de Ketenislaan het operationeel parkeren aan te moedigen. Op linkeroever dient hiervoor wel de rijrichting op de parking aangepast te worden.
 • We vragen om de wegmarkering aan de uitrit van de firma Steinweg opnieuw te laten aanbrengen met een duurzame verf.
 • Medewerkers vragen om een betere handcrème te voorzien. Door het veelvuldig wassen en ontsmetten van de handen blijkt een verzorgende en herstellende handcrème beter dan de huidige. De werkgever vraagt een aanbeveling van de bedrijfsarts.
 • We vragen of onze sector door de overheid mee wordt opgenomen in de vaccinatieregeling tegen Corona. De werkgever heeft hierover nog geen bericht gekregen.
 • We vragen om op AXX extra aandacht te hebben voor werken die worden uitgevoerd zonder arbeidstoelatingen, het foutief beveiligen van betredingen en de veiligheid van stellingen.
 • Voor bedrijven met een groot bereik vragen we om voor de ploegleider een ex-gsm te voorzien. Op locaties waar dit nuttig blijkt, gaat de werkgever hiermee akkoord.  

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 28 januari 2021 om 09:30u.  

 

Kort verslag cpbw van 26 november 2020

Kobe Nys

Bespreking ontwerpverslag nr. 20/10 van de vergadering van 22 oktober 2020

 • We vragen nogmaals om duidelijke afspraken te maken met Kebony over het vermijden van geurhinder.
 • De werkgever meldt dat voor hen de herhalingsopleiding “Takelen” digitaal kan gebeuren. Wij twijfelen over de digitale opleiding en vragen deze eerst voor te leggen aan het cpbw.
 • De methodiek om 6kV verbruikers ter plaatse zichtbaar te kunnen sperren dient nog verder besproken te worden.
 • Op AXX zal zowel een vast als een mobiel toestel voorzien worden om tBA te meten. Deze toestellen dienen nog besteld te worden.
 • Als gevolg van een zwavelzuurlek op AXX werd een “Guided Wave” techniek gebruikt om de leiding te controleren op slijtage. Deze manier van meten bleek niet toepasbaar in deze installatie. Er zullen dus weer spot-metingen uitgevoerd worden. De leiding zal op termijn vervangen worden door een inox exemplaar. We vragen om in kaart te brengen waar op de site nog zwavelzuurleidingen in gebruik zijn die ook onderhevig zijn aan dezelfde slijtage.
 • In Kallo zal vanaf januari de nieuwe arbeidskledij verdeeld worden met de bijhorende kastjes. Voor de dames zal nog een pas-sessie voorzien worden.
 • In Lillo zullen de zijruimtes op het 1ste verdiep van het sociaal gebouw voorzien worden om de kastjes te plaatsen voor de nieuwe arbeidskledij. De oude dameskleedkamer op het 2de verdiep zal voorzien worden om eventueel een 2de nieuwe dameskleedkamer in te richten.
 • De pas-sessies voor de nieuwe arbeidskledij in Lillo worden vanaf januari terug opgestart. Het verdelen van deze nieuwe kledij volgt zo snel mogelijk.
 • Siliconen afdekmatjes voor toetsenborden zullen voorzien worden. Dit om de hygiëne van de toetsenborden te verbeteren.
 • De werkgever wil de onderhoudsdienst van het sociaal gebouw vragen om regelmatig de batterijen van de thermostaatkranen in de droogruimtes van het sociaal gebouw zuid te vervangen. We vragen of het mogelijk is om toch stroom te voorzien zodat deze radiatoren niet uitvallen.
 • De betonblokken tussen het fiets/voetpad en de rijweg op linkeroever zullen vervangen worden door een ander type. Deze zullen aan elkaar geschakeld staan.
 • We vragen nogmaals een duidelijke communicatie tot op de werkvloer over het invoeren van inox bouten en moeren met sleutelmaat 18. Dit zal anders voor meer incidenten zorgen.
 • Er werd naar SSOS gecommuniceerd dat een veiligheidswacht die bij een ademluchtwagen staat hiervoor de juiste opleiding nodig heeft. Dit bleek bij de stilstand in Lillo niets steeds in orde.
 • We vragen om tegen volgende stilstand op rechteroever een praktisch parkeersysteem uit te werken.
 • We vragen nogmaals om extra verlichting te voorzien aan ingang zuid. Tijdens de stilstand werd hier mobiele verlichting voorzien dat als zeer positief werd ervaren.
 • Medewerkers vragen zich af waarom Lanxess tijdens de 2de Corona-golf niet terug naar minimumbezetting gaat. De werkgever meldt dat dit niet gebeurt vanwege het nog op te nemen verlof, vanwege de stilstand op AXX en vanwege de genomen maatregelen zoals mondmaskerdracht en handhygiëne.
 • De opleiding “Ex-meter” dient nog opgenomen te worden in VIA21. Dit moet verduidelijken dat enkel de personen die deze opleiding gevolgd hebben en geregistreerd staan, zichzelf kunnen bewaken voor enkel de taken die vastgelegd zijn.                                

Samenstelling CPBW

De nieuwe samenstelling van het cpbw werd opgenomen in V.AP.01.05.

Arbeidsongevallen van oktober

AZ : Een medewerker laat een sleutel op de voet vallen en breekt hierbij een teen.

Het type veiligheidsschoenen wordt onderzocht.

Incidenten van oktober

We vragen om enkele incidenten die gebeurden tijdens de stilstand op AZ alsnog te bespreken op een volgend comité.

JAP2021 

Volgend thema word op vraag van de werknemersorganisatie mee opgenomen in het JAP2021.

 • Deskhygiëne

Opleiding asbest

Er wordt een opleiding asbest georganiseerd zoals gevraagd door het cpbw.

Meldingen

 • De arbeidsarts zal 5 jaarlijks een fietsproef organiseren voor medewerkers die in een gaspak dienen te werken. Tussentijds zal er jaarlijks een step-proef georganiseerd worden.
 • Lanxess zal een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren voor het plaatsen van een windmolen op de site van Kallo.
 • Vanaf volgende week zijn er damesmodellen regen/winterjas voorzien.
 • De stand van zake voor elektronische arbeidstoelatingen wordt toegelicht in het comité van december.

Allerlei

 • Bij het starten van een betreden is de aanmelding naar de alarmcentrale hiervan verschillend op linker- en rechteroever. Waarom dit verschil ?
 • We vragen om permanent in Lillo en Kallo doucheruimtes te voorzien voor contractoren.
 • We vragen een procedure om filters van binnen units bij airco’s met de regelmaat te reinigen.

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 17 december 2020 om 09:30u.  

Kort verslag cpbw van 22 oktober 2020

Kobe Nys / 26 oktober 2020

 

We merken op dat vergaderingen (ook het cpbw) maar met een minimumbezetting mogen plaatsvinden.

We vragen om deze minimumbezetting ook toe te passen voor alle bedrijven en diensten.

Nog niet op alle locaties is aan de deur een vermelding van het maximum aantal toegelaten personen voorzien.

We vragen dit in orde te brengen.

 

Bespreking ontwerpverslag nr. 20/09 van de vergadering van 24 september 2020

 •  v.m. de geurhinder afkomstig van het ventileren van de ovens bij Kebony zijn er reeds 2 metingen uitgevoerd die beide een resultaat hadden onder de grens. Een 3de meting zal nog volgen. Indien deze ook onder grens ligt moet er onderzocht worden wat er dan wel voor deze geurhinder zorgt. Momenteel doet men metingen naar furfuryl alcohol.
 • Schakelaars die foutief als SMO kunnen gebruikt worden, zullen worden aangepast met een afdekplaatje. De voorzitter toont foto’s van deze methodiek. We merken op dat hier maar 1 type schakelaar wordt getoond en vragen of voor de andere types ook een oplossing is voorzien. De werkgever dient zich hier nog over te informeren.
 • De opleiding takelen wordt opgesplitst in een opleiding ‘takelen’ en een opleiding ‘rolbrug’. In beide opleidingen zal ook aandacht gegeven worden aan het aanslaan van lasten. Beide opleidingen dienen om de 5 jaar herhaald te worden.
 • Om het mogelijk te maken een slot te hangen aan een 6kV verbruiker vragen we een aanpassing aan het bord dat nu ter plaatse voorzien wordt met de vermelding dat de verbruiker vergrendeld is. Ons voorstel is om dit bord over de startschakelaar te hangen en te voorzien dat deze met een multibeugel kan vergrendeld worden zodat medewerkers tijdens werken hun slot hier aan kunnen hangen.
 • Het al dan niet invoeren van een groen slot voor de technische dienst dient nog met deze afdeling besproken te worden. Dit slot zou een algemeen slot zijn voor de technische afdeling dat kan blijven hangen tot alle technische werken volledig zijn afgelopen.
 • Om 24h. bureaustoelen te laten herstellen of om deze te vervangen dient de verantwoordelijke van een bedrijf contact op te nemen met het magazijn.
 • Er dienen nog 16 tBA containers uit China verwerkt te worden op AXX. De werkgever gaat ervan uit dat deze nog voor problemen zullen zorgen door product boven het afsluitventiel.
 • ‘Ear Savers’ om je mondmasker achter je hoofd vast te haken zijn voldoende besteld zodat iedereen die er nood aan heeft deze kan verkrijgen.
 • De ‘Guided Wave’ techniek om diktemetingen van de zwaverzuurleiding op AXX te doen, bleek na de eerste resultaten positief. De bespreking hiervan zal in een volgend cpbw plaatsvinden.
 • We merken op dat de dames nog geen uitnodiging kregen om hun arbeidskledij te passen. De voorzitter meldt dat de pasmodellen nog niet klaar zijn.
 • Het gebruik van plastiekfolie om toetsenborden af te dekken als corona-maatregel wordt als te onhandig ervaren. We vragen nogmaals een praktische oplossing.
 • Het aanbrengen van een situatieplan en/of wegwijzers aan ingang zuid wordt opgenomen in de opvolglijst van het cpbw. Deze moeten dienen om bezoekers en contractoren de juiste weg te tonen. Er zijn op deze locatie geen portiers dus staan bezoekers daar maar wat verloren.
 • Medewerkers vragen om aan de thermostaatkranen van de verwarming in de droogruimtes van het sociaal gebouw zuid stroom te voorzien. Nu werken deze thermostaatkranen op batterijen en ontstaan er dus problemen wanneer deze leeg zijn en niet vervangen worden.
 • Aan Kallo-zijde zullen er betonblokken bijgeplaatst worden tussen het voet/fietspad en de autoweg. Op deze manier wordt deze muur vervolledigd en wordt de weg veiliger.
 • Bouten en moeren met de maat M12 worden stelselmatig vervangen door types voor sleutelmaat 18. Voordien waren enkel de koolstofstalen sleutelmaat 18 en inox modellen sleutelmaat 19. Vorig cpbw merkten we reeds op dat dit voor incidenten zal zorgen door het afschieten van de sleutel bij foutief gebruik. Op rechteroever gebeurde deze invoering zonder communicatie hierover. Als gevolg gebeurde reeds een arbeidsongeval. We melden dat we het een spijtige keuze vinden om over te stappen naar sleutelmaat 18 en we vragen hierover een duidelijke communicatie. Op de bedrijven dienen dan ook voldoende nieuwe sleutelsets voorzien te worden.
 • Door de nachtsluiting van Kaai 142 zal de interventiedienst van Lanxess geen medewerkers meer doorsturen voor verzorging naar daar. Ook niet tijdens de openingsuren. Er zal steeds gekozen worden voor een ander ziekenhuis.
 • Vanwege het te hoge gewicht van stalen hijsbalken om op een stelling te leggen, kunnen er nu aluminium hijsbalken besteld worden.

 

Arbeidsongevallen van september

 CAPRO : Een medewerker schiet met een sleutel maat 19 van een inox moer met sleutelmaat 18.

Deze persoon bezeerd de knie en been, maar kan na verzorging in het ziekenhuis terug aan het werk met aangepaste taken.

AXX : Een medewerker breekt een vinger na het vrijmaken van een rooster met de hand. Achter deze rooster was een transportschroef nog in werking. In een bovenliggende rooster waren enkele sporten verdwenen waardoor de vrij te maken rooster bereikbaar was zonder eerst de eerste rooster op te tillen. Bij het optillen van de bovenste rooster gaat de veiligheid in werking en stopt de transportschroef. De ontbrekende sporten van de bovenste rooster werden terug voorzien. Bij wijze van test is de rooster na de transportschroef verwijderd.

ANON : Een medewerker knelt de hand tussen het loopwiel van een ventilator (luchtkoeler) en de staalbouw. Na verzorging kon deze persoon terug aan het werk met aangepaste taken. We vragen te onderzoeken of er maatregelen kunnen getroffen worden waardoor je bij het opleggen van deze riemen niet met de hand tussen het loopwiel en de staalbouw moet.

 

JAP 2020 & JAP 2021

 De status van het JAP 2020 werd getoond. Het valt op dat nog veel bedrijven hun JAP niet hebben afgewerkt als gevolg van Corona. Er zullen dus nog thema’s overgedragen worden naar 2021. De preventiedienst vraagt om volgend cpbw thema’s aan te brengen voor het JAP 2021.

 

VIA’s

 • VIA 50 : Werken in de nabijheid van warme oppervlakken werd goedgekeurd door het cpbw.
 • VIA 06 : Ruggespraak. Na nog vele vragen over verantwoordelijkheden werd deze VIA goedgekeurd met als opmerking dat we ons nog zullen bevragen bij de betrokkenen.

 

Meldingen

Herhalingsopleidingen die niet kunnen doorgaan vanwege corona-maatregelen kunnen voor jaarlijkse herhalingen 6 maanden uitgesteld worden. Voor 5 jaarlijkse herhalingen 1 jaar.

 

Allerlei

 •  Het valt op dat de kennis van de veiligheidswachten die bij een ademluchtwagen staan ondermaats is. We vragen hier mensen te voorzien met voldoende kennis en opleiding.
 • Tijdens de stilstand op rechteroever gebeurden veel fouten bij hijsen en takelen. Contractoren weten hoe het moet, maar dienen blijkbaar extra aangemoedigd te worden om dit correct te doen.
 • Er waren nogmaals veel parkeerproblemen op de Scheldelaan tijdens de stilstand. Om de busparking vrij te houden werden zelfs een 40-tal wagens gesleept. Meer dan nodig omdat niet de juiste wegsignalisatie werd voorzien.
 • Medewerkers zijn positief over de extra verlichting aan ingang zuid tijdens de stilstand. We vragen om deze permanent te voorzien.
 • We vragen naar een duidelijke communicatie rond corona-testing, wanneer thuisblijven en vooral wanneer je terug mag komen werken.
 • We merken op dat op AXX contractoren zichzelf mogen bewaken bij taken die niet door het cpbw zijn goedgekeurd. Het gaat om foto’s nemen en meten met een niet ex-toestel. In het cpbw werd afgesproken dat enkel geregistreerde contractoren na de opleiding ‘gebruik van een ex-meter’ zichzelf mogen bewaken bij het aan- en afkoppelen van motoren.
 • Op de parking van linkeroever zijn parkeerinstructies voorzien zodat grote voertuigen en gewone wagens gescheiden kunnen parkeren. Een communicatie hierover moet nog volgen.

 

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 26 november 2020 om 09:30u.  

Kort verslag cpbw van 24 september 2020

Kobe Nys / 29 augustus 2020 

 

De voorzitter opent de vergadering met de oproep om de Coronamaatregelen zeker vol te houden want ze blijken te werken. Op de site in Lillo is een onaangekondigde inspectie geweest. Er kwamen enkele opmerkingen, maar over het algemeen was het resultaat positief. We merken op dat vergaderzalen in Kallo regelmatig overbevolkt lijken. De rokerszones blijven ook plekken waar regelmatig een drukte heerst.

 

Bespreking ontwerpverslag nr. 20/08 van de vergadering van 27 augustus 2020

 

 • Schakelaars die foutief als SMO kunnen gebruikt worden zullen worden aangepast. Indien deze oplossing veel tijd in beslag neemt, vragen we toch naar een tijdelijke oplossing.
 • Bij geurhinder afkomstig van Kebony zullen zowel Lanxess als Kebony zelf metingen uitvoeren.
 • De draaibare stoel voor vorkliften zal op alle toestellen voorzien worden.
 • De nieuwe motor van de RTO op AZ zal op laagspanning werken en kan dus voorzien worden van een SMO.
 • SMO’s bij 6kV motoren blijven een probleem. De preventiedienst zal dit probleem onderzoeken.
 • Er worden terug 13 tBA containers verwerkt op AXX. De leverancier deed al enkele aanpassingen om deze veilig, zonder productcontact te kunnen verladen. Eventueel zal er terug naar een andere leverancier worden gezocht.
 • Over het invoeren van een groen slot voor de technische dienst zagen de Xact-coördinatoren geen meerwaarde. Dit onderwerp moet nog met de technische afdeling zelf besproken worden. De preventiedienst meldt dat ook toepassingen in SAP kunnen gebruikt worden om installaties vrij te geven.
 • Het onderhoud van de 24h. stoelen zal terug opgestart worden. Het aantal reservestoelen zal terug aangevuld worden. De manier om dit onderhoud aan te vragen, zal nog uitgewerkt worden.
 • Stellingbouwers kregen vorige maand een uitzondering voor het dragen van een mondmasker. Dit is weer geannuleerd. Iedereen op Lanxess dient een mondmasker te dragen.
 • “Ear savers” om het mondmasker aan de achterkant van het hoofd vast te haken werden verspreid over de site en kunnen dus verkregen worden.
 • Chauffeurs van verreikers werden nogmaals gewezen op wat wel en wat niet met een verreiker mag vervoerd worden.
 • Na inspectie van de contractorparken op rechteroever vragen we of er voldoende toiletten en douches zijn voorzien.
 • De locatie voor het bewaren van vluchtmaskers op AXX wordt nog besproken. De nood van deze vluchtmaskers is momenteel onduidelijk.
 • De temperatuurscanners zijn reeds enige tijd in werking. Enkele gebruikers die een rode melding kregen, gingen voor een 2e meting naar de medische dienst. Deze personen mochten aan het werk.
 • We vragen om alle dames opnieuw per mail uit te nodigen om de arbeidskledij te passen. Deze keer zal het damesmodel voorzien worden.
 • De nieuwe dameskleedkamer in Lillo is bijna klaar. De douches kunnen gebruikt worden als enkele gebroken tegels vervangen zijn. We merken op dat op 2 plaatsen (kastjes) na deze kleedkamer volzet zal zijn. Er zal dus snel een 2e kleedkamer voor dames nodig zijn. Door de aanwezigheid van verschillende diensten in het sociaal gebouw is er te weinig plek voor ruimtes die eigen zijn aan het sociaal gebouw. We vragen naar extra kantoorruimte op rechteroever.
 • Bezoekers die Lanxess betreden aan ingang zuid lopen daar verloren rond. Er zijn geen portiers aanwezig om deze bezoekers te ontvangen en de weg te wijzen. Een siteplan aan deze ingang lijkt ons nuttig.

 

Arbeidsongevallen van augustus

 

GF : Bij het schuiven van afvalstenen van oven 2 in een dumper krijgt een medewerker bij het wegrijden nog een steen op de voet met enkele breuken als gevolg. Toolboxen zullen gedetailleerder opgesteld worden en de aandacht op duidelijke communicatie wordt verscherpt.

GF : Bij het vastnemen van een afvalsteen van oven 2 krijgt een medewerker een snijwonde in de hand. Deze persoon droeg werkhandschoenen. Deze bleken onvoldoende, dus vragen we om snijbestendige werkhandschoenen te voorzien.

GF : Bij het starten van de dumper met trekkoord stoot een medewerker met de hand tegen een afschermkap.

 

Toelichting halfjaarverslag 2020 van Mensura

 

De arbeidsarts meldt dat door tijdsgebrek niet alle medische onderzoeken dit jaar kunnen plaatsvinden. Deze zullen dus in 2021 ingehaald worden.

We vragen Mensura en de preventiedienst hoe we alle EHBO-kits op stand kunnen houden.

 

Aangepaste verkiezingskalender

 

De sociale verkiezingen op Lanxess vinden plaats op 16 & 17 november.

 

Milieuthema’s

 

In Lillo werd een uraniumvervuiling vastgesteld. De oorzaak is het toevoegen van fosforzuren in de biologie. De specificaties voor de aankoop van dit product werden aangepast. Aan de overheid wordt gevraagd om de grenswaarden uit te breiden zodat pieken kunnen worden opgevangen.

Voor de verlading van azijnzuur worden vaste leidingen voorzien omdat deze een zeer lage geurdrempel heeft.

Vanaf 2021 zal ook composteerbaar afval gescheiden opgehaald worden. Zowel in de bedrijfsrestaurants als in alle keukens zal dit afval gescheiden verzameld worden.

 

Allerlei

 

 • Bij bouten en moeren van maat M12 worden momenteel verschillende normen gebruikt. Dit heeft als gevolg dat zowel sleutelmaat 18 als 19 gebruikt dient te worden. Hierbij gebeurde reeds verschillende incidenten en in september ook een arbeidsongeval door het afschieten van een sleutel 19 van een bout met sleutelmaat 18. Nu blijkt dat Lanxess nv. hier niet zelf kan kiezen welke bouten besteld worden. Dit wordt blijkbaar gestuurd vanuit Duitsland. In de toekomst zouden alle M12 bouten en moeren sleutelmaat 18 worden. Dit zal volgens ons voor nog meer incidenten zorgen en we vragen dan ook om te kiezen voor de DIN-norm die sleutelmaat 19 voorschrijft.
 • De spoeddienst van Kaai 142 is nog enkel overdag tussen 07:30u. en 21:30u. geopend. De preventiedienst bekijkt hoe hier met zal worden omgegaan.
 • We merken op dat bij een incident een beugel voor een leiding DN700 en een brandblusser van een stelling vielen. Tegelijkertijd was onder de stelling een vrachtwagen HCL aan het lossen. Deze stelling bleek niet in orde en ook deze 2 verschillende werken lijken ons een onveilige combinatie. We vragen om dit incident volgend cpbw te bespreken.
 • We merken op dat er in Kallo soms maar 1 brandweerman aanwezig is. Daarbovenop zijn er te weinig IP’ers op shift. De preventiedienst meldt dat er minimum 2 brandweermannen aanwezig dienen te zijn, maar dat dit tijdelijk niet haalbaar is. Er zullen nieuwe IP’ers opgeleid worden.
 • We vragen extra aandacht voor de organisatie van parking zuid tijdens de stilstand.
 • We vragen extra aandacht voor het gebruik van hijsstellingen.
 • Om de veiligheid van fietsers op de site te verhogen vragen we een beter onderhoud van deze fietsen. Op de site in Kallo vragen we om de muur van betonblokken te vervolledigen zodat hier minder gevaar is om tegen frontale kanten van deze betonblokken te stoten.
 • We vragen om de beloofde luidspreker in de refter van AXX te installeren. De werkgever meldt dit te zullen doen.

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 22 oktober 2020 om 09:30u.  

 

Kort verslag cpbw van 27 augustus 2020

Kobe Nys  /  31 augustus 2020

 

Freya Masson stelde zichzelf voor als opvolgster van Herwig Teugels (Milieu-expert). Ze zal zowel op linker- als op rechteroever deze functie uitoefenen.

 

Bespreking ontwerpverslag nr. 20/06 van de vergadering van 25 juni 2020

 

 • Bij geurhinder van Kebony vragen we om ook hen snel in te lichten zodat ze de oorzaak snel kunnen opsporen.
 • We voelen aan dat het een hele tijd zal duren voor alle schakelaars van motoren zijn vervangen door modellen die conform zijn. We vragen dan ook een tijdelijke oplossing te voorzien, zodat deze schakelaars niet foutief als SMO kunnen gebruikt worden.
 • De preventiedienst zal samen met Logis bekijken wat kan opgenomen worden in de opleiding takelen. We vragen welke lasten we met deze opleiding mogen aanslaan en vanaf wanneer een rigger deze taak moet uitvoeren.
 • We vragen om de draaibare stoel op alle vorkliften te voorzien. Deze stoel kan ook geblokkeerd worden zodat deze niet draait indien ongewenst.
 • Het gebruik van SMO’s op 6kV motoren willen we graag nog bespreken met Johan Doms om in een volgend cpbw weer op te volgen.
 • De nieuwe arbeidskledij is op rechteroever door 1 op 4 medewerkers niet gepast. We vragen om nog een extra sessie om arbeidskledij te passen.
 • Een tBA-meettoestel is enkel voorradig bij de brandweer. We vragen om er ook te voorzien bij AXX.
 • Het gebruik van een algemeen SMO-slot voor de technische dienst dient nog met hen besproken te worden vooraleer dit groene slot gebruikt kan worden. Dit slot kan aan een verbruiker blijven hangen tot alle werkzaamheden van de technische dienst zijn afgerond. Nu worden de persoonlijke sloten aan het einde van de dag weggenomen ook al zijn de werken nog niet afgerond.
 • We merken dat de tBA-containers van een Chinese leverancier voor lekken blijven zorgen. AXX blijft deze problemen rapporteren en verwacht beterschap.
 • We blijven aankaarten dat de rode i-profielen die meer dan 25kg wegen niet meer mogen gehanteerd worden door stellingbouw. We vragen een oplossing zoals bijvoorbeeld aluminium profielen.
 • Het bestellen en herstellen van 24h bureaustoelen lukt nog steeds niet. Ook de beloofde reserve-stoelen blijken niet meer voorradig. We vragen om dit weer op te nemen met de firma Kantoff.
 • We merken op dat de combinatie van een mondmasker en een veiligheidsbril niet werkbaar is bij zware inspanningen. We vragen of het mondmasker indien voldoende afstand van andere personen uit mag. Hier wordt niet op geantwoord maar de preventiedienst meldt dat als je wordt aangesproken over het niet dragen van een mondmasker en je dit correct kan argumenteren, er geen probleem is.
 • Medewerkers van stellingbouw krijgen een uitzondering voor het dragen van een mondmasker bij zware inspanningen en bij voldoende afstand.
 • We vragen om beugeltjes te voorzien om het mondmasker aan te bevestigen in de nek of het achterhoofd. Dit om de overlast van de rekkertjes aan de oren te beperken.
 • Om “ruggespraak” correct te kunnen toepassen vragen we om de grenswaardelijsten na te kijken en bij te werken. Deze moeten overeen komen met de veiligheidsstudie.
 • Als een niet-Lanxess medewerker een gasmasker nodig heeft, kan deze bij de brandweer afgehaald worden. Dit is een antwoord op de vraag of een niet-Lanxess medewerker ook een masker krijgt als zijn/haar collega Lanxess medewerker op deze locatie wel een gasmasker bij de hand moet hebben.
 • Het transporteren van stellingsmateriaal met een verreiker is volgens de wegcode toegestaan tot 2,55m of als het voertuig 2,60m breed is, mag ook de lading 2,60m breed zijn. Als de lading breder is, moet een andere oplossing gezocht worden.
 • Tussen 10 & 20 september zal het cpbw rondgangen organiseren in de contractorparken om o.a. de corona-maatregelen te controleren.

 

Maandverslag preventiedienst van juni & juli

 

De maandverslagen van juni & juli werden goedgekeurd.

 

Arbeidsongevallen van juni & juli

 

GF : Een medewerker krijgt bij het lossnijden van een vezel glasdruppels op de hand en hierdoor ook glassplinters. Na verzorging kon deze terug aan het werk. De correcte werkwijze werd met deze persoon besproken. We merken op dat de medewerker zelf naar de medische dienst ging i.p.v. de 100 te bellen.

GF : Na het stoten tegen een uitstekend stuk staalbouw in een traphal loopt een medewerker verschillende breuken op in de hand. Na een gesprek bleek het om een ongelukkig ongeval te gaan. Maatregelen kunnen volgens de werkgever niet worden genomen.

ANON (contractor) : Een stellingbouwer krijgt een neervallend zwaar deksel (overdrukklep van een oven) op de voet. Deze persoon diende veschillende weken te revalideren. De overdrukkleppen van alle ovens op anon zullen voorzien worden van een hijsoog om deze vast te kunnen binden.

 

Incidenten van juni & juli

 

AXX : Na een zwavelzuurlek melden 10 contractoren zich met klachten van irritatie. Na verzorging kon iedereen terug aan het werk. Diktemetingen van de leiding zullen opnieuw gebeuren en indien nodig worden leidingstukken vervangen.

Na onderzoek in Duitsland van de oorzaak blijkt dat corrosie ontstaat door te weinig snelheid en wisselende afname.

Na afronding van dit onderzoek wordt de leiding of de installatie indien nodig aangepast.

We merken op dat de verontreinigde bodem rondom rond  niet werd afgedekt en afgegraven. Dit is wel de voorgeschreven procedure.

 

Toelichting TA 2020 Lillo

 

De organisatie van de stilstand op rechteroever werd toegelicht met ook enkele nieuwe maatregelen :

 • Vrijwillige temperatuurscanning in een container aan ingang zuid en aan de goedereningang.
 • Bijkomende handenwasvoorzieningen voor contractoren.
 • Extra containers voor sanitair en eetgelegenheid voor contractoren.
 • De pauzes voor contractoren zullen gefaseerd zijn. Niet meer allemaal op hetzelfde moment.
 • Vaste personen voor het behandelen van arbeidstoelatingen.
 • De vraag om gereedschappen regelmatig te reinigen.

 

Werkgroep kledij

 

 • Een nieuwe helm met draaiknop werd goedgekeurd.
 • Er werd een tijdelijk alternatief voor P3 maskers voorzien. 3M kan momenteel niet leveren,  Osyline levert nu de maskers.
 • De leverancier van veiligheidsschoenen heeft een vernieuwde zool voorzien.
 • De nieuwe arbeidskledij werd gepast, maar we merken op dat er geen dameskledij werd voorzien. Dit zal worden rechtgezet.
 • Er zal terug zoals afgesproken 500ml. douchegel worden voorzien i.p.v. de 250ml.
 • Gasmaskerbrillen met oortjes worden niet meer toegestaan. We vragen dan ook om voor brildragers niet enkel een filtermasker met voorgemonteerde bril te voorzien maar ook een overdrukmasker met voorgemonteerde bril.

 

Allerlei

 

 • We vragen om op plekken waar verschillende personen aan hetzelfde toetsenbord en muis werken hygiënische of medische toetsenborden en muizen te voorzien. Deze zijn beter te reinigen zonder ze te beschadigen. De werkgever meldt dat een geprojecteerd toetsenbord ook een optie is.
 • We melden dat er in de droogruimtes en in de wc’s op het eerste verdiep van het sociaal gebouw zuid al enige tijd geen stroom en verlichting meer is.
 • De verlichting in de fietsenstalling op rechteroever gaat al enige tijd ongecontroleerd aan en uit. We vragen dit te herstellen.
 • We vragen om de documentatie over aangepast werk ter beschikking te stellen.
 • We merken op dat contractoren meer en meer aan zelfbewaking doen. Dit is niet toegestaan.
 • We merken op dat er steeds een veiligheidswacht moet voorzien worden voor het betreden van enge & besloten ruimten en voor brandgevaarlijke werken in ex-zones. We vragen of dit ook moet toegepast worden bij het werken met gevaarlijke producten.
 • We vragen om in de toekomst op een blauwe arbeidstoelating te voorzien dat het debiet van de luchtverversing wordt genoteerd. We vragen dan ook om anemometers te voorzien om deze verversing correct te kunnen meten.
 • We vragen wanneer de dameskleedkamers op rechteroever klaar zullen zijn. De werken zijn blijkbaar in hun laatste fase.
 • We vragen om in sociale ruimtes, kantoren, kontrolekamers & vergaderruimtes voldoende ventilatie te voorzien en ook een manier om deze te kunnen meten.

 

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 24 september 2020 om 09:30u.