info

Syndicaal bureel Lillo  tel: 03 / 212.76.52     Syndicaal bureel Kallo  tel: 03 / 212.70.19

Kort verslag cpbw van 24 september 2020

Kobe Nys / 29 augustus 2020 

 

De voorzitter opent de vergadering met de oproep om de Coronamaatregelen zeker vol te houden want ze blijken te werken. Op de site in Lillo is een onaangekondigde inspectie geweest. Er kwamen enkele opmerkingen, maar over het algemeen was het resultaat positief. We merken op dat vergaderzalen in Kallo regelmatig overbevolkt lijken. De rokerszones blijven ook plekken waar regelmatig een drukte heerst.

 

Bespreking ontwerpverslag nr. 20/08 van de vergadering van 27 augustus 2020

 

 • Schakelaars die foutief als SMO kunnen gebruikt worden zullen worden aangepast. Indien deze oplossing veel tijd in beslag neemt, vragen we toch naar een tijdelijke oplossing.
 • Bij geurhinder afkomstig van Kebony zullen zowel Lanxess als Kebony zelf metingen uitvoeren.
 • De draaibare stoel voor vorkliften zal op alle toestellen voorzien worden.
 • De nieuwe motor van de RTO op AZ zal op laagspanning werken en kan dus voorzien worden van een SMO.
 • SMO’s bij 6kV motoren blijven een probleem. De preventiedienst zal dit probleem onderzoeken.
 • Er worden terug 13 tBA containers verwerkt op AXX. De leverancier deed al enkele aanpassingen om deze veilig, zonder productcontact te kunnen verladen. Eventueel zal er terug naar een andere leverancier worden gezocht.
 • Over het invoeren van een groen slot voor de technische dienst zagen de Xact-coördinatoren geen meerwaarde. Dit onderwerp moet nog met de technische afdeling zelf besproken worden. De preventiedienst meldt dat ook toepassingen in SAP kunnen gebruikt worden om installaties vrij te geven.
 • Het onderhoud van de 24h. stoelen zal terug opgestart worden. Het aantal reservestoelen zal terug aangevuld worden. De manier om dit onderhoud aan te vragen, zal nog uitgewerkt worden.
 • Stellingbouwers kregen vorige maand een uitzondering voor het dragen van een mondmasker. Dit is weer geannuleerd. Iedereen op Lanxess dient een mondmasker te dragen.
 • “Ear savers” om het mondmasker aan de achterkant van het hoofd vast te haken werden verspreid over de site en kunnen dus verkregen worden.
 • Chauffeurs van verreikers werden nogmaals gewezen op wat wel en wat niet met een verreiker mag vervoerd worden.
 • Na inspectie van de contractorparken op rechteroever vragen we of er voldoende toiletten en douches zijn voorzien.
 • De locatie voor het bewaren van vluchtmaskers op AXX wordt nog besproken. De nood van deze vluchtmaskers is momenteel onduidelijk.
 • De temperatuurscanners zijn reeds enige tijd in werking. Enkele gebruikers die een rode melding kregen, gingen voor een 2e meting naar de medische dienst. Deze personen mochten aan het werk.
 • We vragen om alle dames opnieuw per mail uit te nodigen om de arbeidskledij te passen. Deze keer zal het damesmodel voorzien worden.
 • De nieuwe dameskleedkamer in Lillo is bijna klaar. De douches kunnen gebruikt worden als enkele gebroken tegels vervangen zijn. We merken op dat op 2 plaatsen (kastjes) na deze kleedkamer volzet zal zijn. Er zal dus snel een 2e kleedkamer voor dames nodig zijn. Door de aanwezigheid van verschillende diensten in het sociaal gebouw is er te weinig plek voor ruimtes die eigen zijn aan het sociaal gebouw. We vragen naar extra kantoorruimte op rechteroever.
 • Bezoekers die Lanxess betreden aan ingang zuid lopen daar verloren rond. Er zijn geen portiers aanwezig om deze bezoekers te ontvangen en de weg te wijzen. Een siteplan aan deze ingang lijkt ons nuttig.

 

Arbeidsongevallen van augustus

 

GF : Bij het schuiven van afvalstenen van oven 2 in een dumper krijgt een medewerker bij het wegrijden nog een steen op de voet met enkele breuken als gevolg. Toolboxen zullen gedetailleerder opgesteld worden en de aandacht op duidelijke communicatie wordt verscherpt.

GF : Bij het vastnemen van een afvalsteen van oven 2 krijgt een medewerker een snijwonde in de hand. Deze persoon droeg werkhandschoenen. Deze bleken onvoldoende, dus vragen we om snijbestendige werkhandschoenen te voorzien.

GF : Bij het starten van de dumper met trekkoord stoot een medewerker met de hand tegen een afschermkap.

 

Toelichting halfjaarverslag 2020 van Mensura

 

De arbeidsarts meldt dat door tijdsgebrek niet alle medische onderzoeken dit jaar kunnen plaatsvinden. Deze zullen dus in 2021 ingehaald worden.

We vragen Mensura en de preventiedienst hoe we alle EHBO-kits op stand kunnen houden.

 

Aangepaste verkiezingskalender

 

De sociale verkiezingen op Lanxess vinden plaats op 16 & 17 november.

 

Milieuthema’s

 

In Lillo werd een uraniumvervuiling vastgesteld. De oorzaak is het toevoegen van fosforzuren in de biologie. De specificaties voor de aankoop van dit product werden aangepast. Aan de overheid wordt gevraagd om de grenswaarden uit te breiden zodat pieken kunnen worden opgevangen.

Voor de verlading van azijnzuur worden vaste leidingen voorzien omdat deze een zeer lage geurdrempel heeft.

Vanaf 2021 zal ook composteerbaar afval gescheiden opgehaald worden. Zowel in de bedrijfsrestaurants als in alle keukens zal dit afval gescheiden verzameld worden.

 

Allerlei

 

 • Bij bouten en moeren van maat M12 worden momenteel verschillende normen gebruikt. Dit heeft als gevolg dat zowel sleutelmaat 18 als 19 gebruikt dient te worden. Hierbij gebeurde reeds verschillende incidenten en in september ook een arbeidsongeval door het afschieten van een sleutel 19 van een bout met sleutelmaat 18. Nu blijkt dat Lanxess nv. hier niet zelf kan kiezen welke bouten besteld worden. Dit wordt blijkbaar gestuurd vanuit Duitsland. In de toekomst zouden alle M12 bouten en moeren sleutelmaat 18 worden. Dit zal volgens ons voor nog meer incidenten zorgen en we vragen dan ook om te kiezen voor de DIN-norm die sleutelmaat 19 voorschrijft.
 • De spoeddienst van Kaai 142 is nog enkel overdag tussen 07:30u. en 21:30u. geopend. De preventiedienst bekijkt hoe hier met zal worden omgegaan.
 • We merken op dat bij een incident een beugel voor een leiding DN700 en een brandblusser van een stelling vielen. Tegelijkertijd was onder de stelling een vrachtwagen HCL aan het lossen. Deze stelling bleek niet in orde en ook deze 2 verschillende werken lijken ons een onveilige combinatie. We vragen om dit incident volgend cpbw te bespreken.
 • We merken op dat er in Kallo soms maar 1 brandweerman aanwezig is. Daarbovenop zijn er te weinig IP’ers op shift. De preventiedienst meldt dat er minimum 2 brandweermannen aanwezig dienen te zijn, maar dat dit tijdelijk niet haalbaar is. Er zullen nieuwe IP’ers opgeleid worden.
 • We vragen extra aandacht voor de organisatie van parking zuid tijdens de stilstand.
 • We vragen extra aandacht voor het gebruik van hijsstellingen.
 • Om de veiligheid van fietsers op de site te verhogen vragen we een beter onderhoud van deze fietsen. Op de site in Kallo vragen we om de muur van betonblokken te vervolledigen zodat hier minder gevaar is om tegen frontale kanten van deze betonblokken te stoten.
 • We vragen om de beloofde luidspreker in de refter van AXX te installeren. De werkgever meldt dit te zullen doen.

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 22 oktober 2020 om 09:30u.  

 

Kort verslag cpbw van 27 augustus 2020

Kobe Nys  /  31 augustus 2020

 

Freya Masson stelde zichzelf voor als opvolgster van Herwig Teugels (Milieu-expert). Ze zal zowel op linker- als op rechteroever deze functie uitoefenen.

 

Bespreking ontwerpverslag nr. 20/06 van de vergadering van 25 juni 2020

 

 • Bij geurhinder van Kebony vragen we om ook hen snel in te lichten zodat ze de oorzaak snel kunnen opsporen.
 • We voelen aan dat het een hele tijd zal duren voor alle schakelaars van motoren zijn vervangen door modellen die conform zijn. We vragen dan ook een tijdelijke oplossing te voorzien, zodat deze schakelaars niet foutief als SMO kunnen gebruikt worden.
 • De preventiedienst zal samen met Logis bekijken wat kan opgenomen worden in de opleiding takelen. We vragen welke lasten we met deze opleiding mogen aanslaan en vanaf wanneer een rigger deze taak moet uitvoeren.
 • We vragen om de draaibare stoel op alle vorkliften te voorzien. Deze stoel kan ook geblokkeerd worden zodat deze niet draait indien ongewenst.
 • Het gebruik van SMO’s op 6kV motoren willen we graag nog bespreken met Johan Doms om in een volgend cpbw weer op te volgen.
 • De nieuwe arbeidskledij is op rechteroever door 1 op 4 medewerkers niet gepast. We vragen om nog een extra sessie om arbeidskledij te passen.
 • Een tBA-meettoestel is enkel voorradig bij de brandweer. We vragen om er ook te voorzien bij AXX.
 • Het gebruik van een algemeen SMO-slot voor de technische dienst dient nog met hen besproken te worden vooraleer dit groene slot gebruikt kan worden. Dit slot kan aan een verbruiker blijven hangen tot alle werkzaamheden van de technische dienst zijn afgerond. Nu worden de persoonlijke sloten aan het einde van de dag weggenomen ook al zijn de werken nog niet afgerond.
 • We merken dat de tBA-containers van een Chinese leverancier voor lekken blijven zorgen. AXX blijft deze problemen rapporteren en verwacht beterschap.
 • We blijven aankaarten dat de rode i-profielen die meer dan 25kg wegen niet meer mogen gehanteerd worden door stellingbouw. We vragen een oplossing zoals bijvoorbeeld aluminium profielen.
 • Het bestellen en herstellen van 24h bureaustoelen lukt nog steeds niet. Ook de beloofde reserve-stoelen blijken niet meer voorradig. We vragen om dit weer op te nemen met de firma Kantoff.
 • We merken op dat de combinatie van een mondmasker en een veiligheidsbril niet werkbaar is bij zware inspanningen. We vragen of het mondmasker indien voldoende afstand van andere personen uit mag. Hier wordt niet op geantwoord maar de preventiedienst meldt dat als je wordt aangesproken over het niet dragen van een mondmasker en je dit correct kan argumenteren, er geen probleem is.
 • Medewerkers van stellingbouw krijgen een uitzondering voor het dragen van een mondmasker bij zware inspanningen en bij voldoende afstand.
 • We vragen om beugeltjes te voorzien om het mondmasker aan te bevestigen in de nek of het achterhoofd. Dit om de overlast van de rekkertjes aan de oren te beperken.
 • Om “ruggespraak” correct te kunnen toepassen vragen we om de grenswaardelijsten na te kijken en bij te werken. Deze moeten overeen komen met de veiligheidsstudie.
 • Als een niet-Lanxess medewerker een gasmasker nodig heeft, kan deze bij de brandweer afgehaald worden. Dit is een antwoord op de vraag of een niet-Lanxess medewerker ook een masker krijgt als zijn/haar collega Lanxess medewerker op deze locatie wel een gasmasker bij de hand moet hebben.
 • Het transporteren van stellingsmateriaal met een verreiker is volgens de wegcode toegestaan tot 2,55m of als het voertuig 2,60m breed is, mag ook de lading 2,60m breed zijn. Als de lading breder is, moet een andere oplossing gezocht worden.
 • Tussen 10 & 20 september zal het cpbw rondgangen organiseren in de contractorparken om o.a. de corona-maatregelen te controleren.

 

Maandverslag preventiedienst van juni & juli

 

De maandverslagen van juni & juli werden goedgekeurd.

 

Arbeidsongevallen van juni & juli

 

GF : Een medewerker krijgt bij het lossnijden van een vezel glasdruppels op de hand en hierdoor ook glassplinters. Na verzorging kon deze terug aan het werk. De correcte werkwijze werd met deze persoon besproken. We merken op dat de medewerker zelf naar de medische dienst ging i.p.v. de 100 te bellen.

GF : Na het stoten tegen een uitstekend stuk staalbouw in een traphal loopt een medewerker verschillende breuken op in de hand. Na een gesprek bleek het om een ongelukkig ongeval te gaan. Maatregelen kunnen volgens de werkgever niet worden genomen.

ANON (contractor) : Een stellingbouwer krijgt een neervallend zwaar deksel (overdrukklep van een oven) op de voet. Deze persoon diende veschillende weken te revalideren. De overdrukkleppen van alle ovens op anon zullen voorzien worden van een hijsoog om deze vast te kunnen binden.

 

Incidenten van juni & juli

 

AXX : Na een zwavelzuurlek melden 10 contractoren zich met klachten van irritatie. Na verzorging kon iedereen terug aan het werk. Diktemetingen van de leiding zullen opnieuw gebeuren en indien nodig worden leidingstukken vervangen.

Na onderzoek in Duitsland van de oorzaak blijkt dat corrosie ontstaat door te weinig snelheid en wisselende afname.

Na afronding van dit onderzoek wordt de leiding of de installatie indien nodig aangepast.

We merken op dat de verontreinigde bodem rondom rond  niet werd afgedekt en afgegraven. Dit is wel de voorgeschreven procedure.

 

Toelichting TA 2020 Lillo

 

De organisatie van de stilstand op rechteroever werd toegelicht met ook enkele nieuwe maatregelen :

 • Vrijwillige temperatuurscanning in een container aan ingang zuid en aan de goedereningang.
 • Bijkomende handenwasvoorzieningen voor contractoren.
 • Extra containers voor sanitair en eetgelegenheid voor contractoren.
 • De pauzes voor contractoren zullen gefaseerd zijn. Niet meer allemaal op hetzelfde moment.
 • Vaste personen voor het behandelen van arbeidstoelatingen.
 • De vraag om gereedschappen regelmatig te reinigen.

 

Werkgroep kledij

 

 • Een nieuwe helm met draaiknop werd goedgekeurd.
 • Er werd een tijdelijk alternatief voor P3 maskers voorzien. 3M kan momenteel niet leveren,  Osyline levert nu de maskers.
 • De leverancier van veiligheidsschoenen heeft een vernieuwde zool voorzien.
 • De nieuwe arbeidskledij werd gepast, maar we merken op dat er geen dameskledij werd voorzien. Dit zal worden rechtgezet.
 • Er zal terug zoals afgesproken 500ml. douchegel worden voorzien i.p.v. de 250ml.
 • Gasmaskerbrillen met oortjes worden niet meer toegestaan. We vragen dan ook om voor brildragers niet enkel een filtermasker met voorgemonteerde bril te voorzien maar ook een overdrukmasker met voorgemonteerde bril.

 

Allerlei

 

 • We vragen om op plekken waar verschillende personen aan hetzelfde toetsenbord en muis werken hygiënische of medische toetsenborden en muizen te voorzien. Deze zijn beter te reinigen zonder ze te beschadigen. De werkgever meldt dat een geprojecteerd toetsenbord ook een optie is.
 • We melden dat er in de droogruimtes en in de wc’s op het eerste verdiep van het sociaal gebouw zuid al enige tijd geen stroom en verlichting meer is.
 • De verlichting in de fietsenstalling op rechteroever gaat al enige tijd ongecontroleerd aan en uit. We vragen dit te herstellen.
 • We vragen om de documentatie over aangepast werk ter beschikking te stellen.
 • We merken op dat contractoren meer en meer aan zelfbewaking doen. Dit is niet toegestaan.
 • We merken op dat er steeds een veiligheidswacht moet voorzien worden voor het betreden van enge & besloten ruimten en voor brandgevaarlijke werken in ex-zones. We vragen of dit ook moet toegepast worden bij het werken met gevaarlijke producten.
 • We vragen om in de toekomst op een blauwe arbeidstoelating te voorzien dat het debiet van de luchtverversing wordt genoteerd. We vragen dan ook om anemometers te voorzien om deze verversing correct te kunnen meten.
 • We vragen wanneer de dameskleedkamers op rechteroever klaar zullen zijn. De werken zijn blijkbaar in hun laatste fase.
 • We vragen om in sociale ruimtes, kantoren, kontrolekamers & vergaderruimtes voldoende ventilatie te voorzien en ook een manier om deze te kunnen meten.

 

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 24 september 2020 om 09:30u.   

 

Kort verslag cpbw van 25 juni 2020

Kobe Nys

Bespreking ontwerpverslag nr. 20/05 van de vergadering van 28 mei 2020

 • In verband met de geurhinder afkomstig van de firma Kebony wordt er op 17 juli een onderhoud en een plaatsbezoek georganiseerd.
 • De opleiding takelen zal door de firma Logis gegeven worden. We vragen om het gebruik van een strop ook op te nemen in deze opleiding. Er is een inhaalbeweging nodig voor alle betrokken medewerkers die deze opleiding nog niet kregen. Het lijkt ons zinvol om deze opleiding 5 jaarlijks te herhalen.
 • Op het glasvezelbedrijf blijken 200 tot 300 schakelaars aanwezig die foutief als SMO kunnen gebruikt worden. Deze zullen worden aangepast.
 • Alle vorkliften op AXX worden voorzien van een draaibare stoel. We vragen een evaluatie in het cpbw van augustus.
 • Het blijkt niet mogelijk om bij 6kV motoren ter plaatse een SMO te voorzien. Wel wordt er ter plaatse een bord voorzien waar op vermeld staat dat de motor gesperd is. Bij nieuwere installaties zoals de nieuwe RTO op AZ is het wel mogelijk om de aarding te vergrendelen met een slot. Bij oudere installaties is dit nog niet mogelijk. Daar is het enkel zichtbaar dat de stroom naar de motor fysiek onderbroken is.
 • We vragen de werkgever om een risico-analyse te maken over het gevaar op verbranding in een installatie en de mogelijkheid om hiervoor nooddouches te voorzien.
 • Het onderzoek naar prédiabetes georganiseerd door de bedrijfsarts blijkt een succes. We merken op dat de medewerkers van glasvezel nog niet reageerden en we vragen om deze extra in te lichten.
 • De noodtelefoon in het contractorpark op RO is hersteld. De zichtbaarheid dient nog verhoogd te worden.
 • I.v.m. de nieuwe arbeidskledij zullen de pas-sessies op LO terug opgestart worden en de lockers werden besteld. Op RO zullen er na de zomer pas-sessies worden georganiseerd.
 • Voor medewerkers van de technische dienst bestaan er momenteel enkel persoonlijke sloten om een installatie te sperren voor werken. We vragen om ook een algemeen slot voor techniek te voorzien dat kan blijven hangen tot het einde van de werken, ook als deze werken meer dan 1 dag duren.
 • De werkgever meldt dat er in de spinnerij op GF voldoende tools zijn voorzien voor het vermijden van splinters in de hand.
 • Het onderhoud van 24h bureaustoelen werd door de voormalige leverancier gedaan. De nieuwe leverancier doet dit onderhoud niet. Dit zal opnieuw afgesproken worden.
 • De rode I-profielen die op een stelling worden geplaatst zijn eigendom van Lanxess, maar moeten door stellingbouw geplaatst worden. Omdat deze meer dan 25kg wegen mogen stellingbouwers deze niet meer hanteren. We vragen een oplossing.
 • Na de SENSOR-enquête op AXX vragen we een plan van aanpak. Ook Mensura vraagt betrokkenheid.
 • In het verkeersplan voor de stilstand op LO werd het verkeerslicht voor voetgangers opnieuw opgenomen. Dit zorgde vorig jaar voor heel wat frustratie vanwege het lange wachten. We vragen om deze wachttijden aan te passen.
 • De verwarming van de nooddouches op Anon zijn al enige tijd stuk. De nieuwe onderdelen blijken uit Italië te komen en dit neemt veel tijd in beslag.
 • Om de corona-veiligheid aan poort zuid op RO te verbeteren werden er affiches voorzien en worden personen aangesproken.
 • In de fietsenstalling op RO zullen er extra 12 tijdelijke stopcontacten worden voorzien om de batterijen van elektrische fietsen op te laden. Dit in afwachting van de nieuwe fietsenstalling.

 

Maandverslag van mei

Tijdens de stilstand worden volgende corona-maatregelen van kracht.

 • Mondmaskerplicht in het bedrijf zowel voor contractoren als voor eigen medewerkers
 • Er worden extra handenwas-voorzieningen geplaatst
 • Er zal 1 persoon worden voorzien voor het afhalen van arbeidstoelatingen
 • Er wordt extra lunchruimte voor contractoren voorzien
 • Affiches in verschillende talen worden verspreid

 

Arbeidsongevallen van mei

Het arbeidsongeval op Katoennatie van april waar de verpakking van PA6 gebeurt werd toegelicht.

Een medewerker van Katoennatie werd gegrepen door een verpakkingsrobot nadat hij door frustratie in de installatie aan een collega vroeg om de veiligheid van de deur te overbruggen. Door deze overbrugging kon deze persoon bij de robot wanneer deze in werking was. Het slachtoffer werd door Katoennatie ontslagen.

De werkgever merkt op dat het overbruggen van een veiligheid een zware fout is.

Wij merken op dat de installatie bij Katoennatie van Lanxess is en zullen deze bij volgende bedrijfsbezoeken dan ook aandoen.

 

Incidenten van mei

Het incident van juni bij Hydramine (AZ) werd vanwege de ernst reeds toegelicht.

Bij het wisselen van de omwalsingspompen explodeerde de pomp die uit dienst werd genomen.

3 medewerkers die ter plaatse werkten werden hierbij verwond. Ze liepen hierbij zowel snijwonden als chemische verwondingen op. Ook mentaal was dit ongeval een zware klap. De slachtoffers konden na verzorging het ziekenhuis weer verlaten. Zowel de slachtoffers als de betrokken ploeg worden mentaal ondersteund. We vragen om ook alle diensten die op deze plek wel eens dienen te werken voldoende toe te lichten over de gebeurtenis en de aanpassingen. Naast de pomp die explodeerde valt het ook op dat er heel wat naastliggende schade is zoals de keuken die zwaar beschadigd werd.

Als gevolg van dit incident komt het gegeven ‘ruggespraak’ aan bod.

We vragen om de huidige procedure hierrond te verduidelijken en te officialiseren door deze steeds schriftelijk toe te passen. Ook bij nacht en ontij. Indien ruggespraak nodig is bij een overbrugging zal de verantwoordelijke hiervoor schriftelijk toelating moeten geven, ’s nacht via e-mail.

De EP-formulieren dienen aangepast te worden want hier wordt ‘ruggespraak’ niet vermeld.

We merken op dat bij een overbrugging geen 4-ogen principe van kracht is. We vragen dat medewerkers van EP steeds gaan controleren of de juiste brug gestoken wordt en of er ruggespraak nodig is.

 

VIA’s

VIA07 Laden/lossen van opleggers, tank- en silowagens werd goedgekeurd.

 

Meldingen

De periode om elektronische arbeidstoelatingen te testen wordt verlengd tot 31/12/2020.

 

Allerlei

 • Nog voor de stilstand willen we met de preventiedienst een rondgang organiseren in de voorzieningen voor contractoren.
 • Medewerkers vragen naar persoonlijke flacons met ontsmettingsmiddel. De preventiedienst zal onderzoeken of dit wel kan in een ex-omgeving.
 • We vragen of Lanxess zich wil engageren om corona-tests voor anti-stoffen te doen, maar dit lijkt volgen Mensura niet zinvol.
 • We vragen te onderzoeken welke contractoren met een vaste werkplek op Lanxess een gasmasker dienen te hebben.
 • Na het uitbreken van Corona zijn de werken aan de dameskleedkamer op RO gestopt. We vragen een stand van zaken.
 • Tijdens de stilstand op GF zullen heel wat werken door eigen personeel uitgevoerd worden. Dit als gevolg van de tijdelijke werkloosheid. We vragen om deze werken zoals afgesproken nog voor de stilstand toe te lichten aan de leden van het cpbw.
 • We maken nogmaals de opmerking dat een verreiker geen transportmiddel is om stellingmateriaal tussen de bedrijven te vervoeren.
 • I-bussen en vrachtwagens belemmeren het zicht bij het buitenrijden van het terrein. Dit zowel op de Ketenislaan als op de Scheldelaan. We vragen om stroken te voorzien waar niet kan geparkeerd worden.
 • We vragen naar de status van de ‘Focusgroepen’. De preventiedienst meldt dat deze dit jaar terug opgestart worden.
 • We vragen de werkgever erop toe te zien dat contractoren tijdens warme periodes extra drinkpauzes krijgen.
 • We vragen de werkgever erop toe te zien waar contractoren overnachten tijdens de stilstandsperiode. Ook hier zijn de Corona-maatregelen van toepassing.

 

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 27 augustus 2020 om 09:30u.

Kort verslag van het CPBW van 28 mei

Kobe Nys

Bespreking ontwerpverslag nr.20/04 van de vergadering van 30 april 2020

 • De werkgever onderzoekt op welke locaties badgepalen moeten worden voorzien voor het aanmelden van vrachtwagenchauffeurs. Er is tevens een gesprek gepland met Covestro met als doel : het organiseren van een CVO (centraal veiligheidsonderricht) voor vrachtwagenchauffeurs.
 • Om de geurhinder van buurbedrijf Kebony te detecteren, vragen we om preventief metingen uit te voeren.
 • Een procedure voor een correcte bio-monitoring en de opvolging hiervan wordt uitgewerkt. We benadrukken dat de bio-monitoring een essentieel onderdeel van het jaarlijks medisch onderzoek is.
 • Ook op AXX werden een 600 tal schakelaars opgelijst die foutief als SMO (schakelaar mechanisch onderhoud) kunnen gebruikt worden. Ze zullen aangepast worden.  
 • De opleiding takelen zal met een nog te bepalen termijn herhaald worden. We vragen om de inhoud van de opleiding te evalueren. Momenteel lijkt deze opleiding niet toepasbaar in de praktijk.
 • Op AXX werd als test een vorklift voorzien van een draaibare stoel. We vragen een evaluatie en een eventuele uitbreiding voor andere vorkliften.
 • We merken op dat nooddouches en baden momenteel worden voorzien op plaatsen met contactgevaar voor zuren en basen. Op plaatsen met gevaar voor verbranding zijn deze niet voorzien. We vragen hier een verbetering.
 • De noodtelefoon in het contractortankpark is nog steeds stuk. We vragen een oplossing en een betere zichtbaarheid van deze telefoon. In afwachting van een oplossing moet ter plaatse duidelijk gemaakt worden hoe de hulpdiensten kunnen bereikt worden.
 • De werknemers blijven de vraag herhalen om de basisopleiding BA4 niet als e-learning te organiseren. Interactie bij deze opleiding heeft zeker nut.  De herhalingsopleiding hiervan kan wel digitaal. 
 • De nieuwe arbeidskledij en bijhorende kastjes voor Kallo kunnen besteld worden. In Lillo zullen na de Corona-crisis pas-sessies worden georganiseerd. In het sociaal gebouw van Lillo zullen zowel op het 1ste als op het 2de verdiep kastjes voor de nieuwe arbeidskledij worden voorzien.
 • Na een incident met de unimog op rechteroever vragen we naar voldoende onderhoud van dit oude voertuig. Medewerkers vragen om unimog en vrachtwagen te vervangen door één voertuig met beide functies.
 • Ter bestrijding van covid-19 vragen we om overal voldoende umonium 0,2% te voorzien om de werkplek te ontsmetten. Dit blijkt niet overal voldoende beschikbaar terwijl er zeker voldoende voorraad is. Alle medewerkers moeten aangemoedigd worden hun verantwoordelijkheid te nemen en de werkplek ruim voldoende te ontsmetten. Elke plek, elke dag, elke shift.
 • We vragen welke blijvende maatregelen er kunnen genomen worden zoals : automatische kranen, deuren,…
 • De service die momenteel geboden wordt voor het onderhoud van de 24-uur stoelen is onvoldoende.
 • I-profielen zwaarder dan 25kg mogen wettelijk niet meer gedragen worden door stellingbouwers. We vragen een oplossing.

Arbeidsongevallen van april

AXX :    Een medewerker van vulcaciten krijgt alkalisch water over zich van bovenliggend verdiep. Een ketel loopt over op vloer van zuurbouw. Er zal een automatische schakeling van de voeding worden voorzien zodat deze sluit bij maximum stand. 

Door een lek in de vloerafloop kwam het product op onderliggend verdiep terecht. Deze vloerafloop wordt hersteld.

Na spoelen en externe controle kon medewerker terug aan de slag.

 

GF : Een medewerker kreeg een glassplinter in de linker wijsvinger.

Na externe verzorging kon de medewerker terug aan de slag.

SENSOR-enquête AXX.

Deze tevredenheidsenquête werd toegelicht door Julie De Brie van Attentia.

50% van de medewerkers van AXX namen deel.

Er wordt een werkgroep opgestart om aandachtspunten die uit deze enquête komen te behandelen.

Toelichting psychosociale interventies 2019

De PAPSY (Bart Vriesacker van Mensura) verduidelijkte deze presentatie.

Zowel de PAPSY (preventie adviseur psychologische aspecten) als de vertrouwenspersonen hebben in 2019 verschillende dossiers verwerkt.

De nieuwe vertrouwenspersonen kunnen zich vinden in deze bijkomende functie. Ze hadden reeds regelmatig contact met de PAPSY en zullen 2 keer per jaar overleg onderhouden.

De goede samenwerking tussen de bedrijfsarts, de verpleging en de PAPSY wordt als een groot voordeel ervaren.

VIA07 Betreden van tankwagens

Om tankwagens te mogen betreden wordt het volgende ter goedkeuring voorgesteld :

 • Een tankwagen kan betreden worden als er een kooibeveiliging is voorzien (een scharnierend bordes).
 • Als een kooibeveiliging niet mogelijk is kan een externe trap voorzien worden (een vliegtuigtrap).
 • Indien bovenstaande beveiligingen niet mogelijk zijn, kan de vrachtwagen via laddertje en looppad met leuning betreden worden met valbeveiliging.

Deze maatregelen gelden zowel voor Lanxess personeel als voor externen (chauffeurs).

VIA16 Slangen en koppelingen voor stoom, water en stikstof

Andere dan besproken zwarte darmen voor water of stoom en gele darmen voor stikstof, kunnen toegelaten worden na goedkeuring van de interne preventiedienst, de slangenverantwoordelijke en melding in het cpbw. Deze zullen dan ook jaarlijks gekeurd worden.

VIA49 Pannen werd goedgekeurd.

 • Alle pannen moeten beschrift zijn met de drukklasse en het materiaal.
 • Gatpannen hebben ook een boring van 4mm in de steel en extra beschrift met info gat-opening.
 • Ophangsystemen van pannen mag niet met een boring in de steel, maar bij voorkeur een opgelast oog.

Meldingen

 • Tijdens de stilstandswerken op linkeroever zal er zoals vorig jaar met een aangepast verkeersplan gewerkt worden. Ook worden er opnieuw oversteeklichten voorzien. We vragen om de wachttijd aan deze lichten te beperken.
 • Na een Corona-onderbreking worden de SIRA-studenten terug toegestaan op de site.

Allerlei

 • In de fietsenstalling op rechteroever is er momenteel een tekort aan stopcontacten. We vragen om in afwachting van de vernieuwde fietsenstalling extra tijdelijke stopcontacten te voorzien.
 • Volgens de info van Wegen & Verkeer zal het plaatsen van de oversteeklichten op de Scheldelaan ter hoogte van parking zuid plaatsvinden in juni of augustus.
 • Op het anonbedrijf is de verwarming van de nooddouches al enige tijd defect. We vragen een oplossing.
 • Ter hoogte van de halte van De Waterbus op de Ketenislaan zal een oversteekplaats voor fietsers worden voorzien.
 • Passanten merken op dat de Corona-maatregelen ter hoogte van poort zuid van Lanxess op de Scheldelaan niet nageleefd worden. We vragen handhaving.

 

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 25 juni 2020 om 10u.  

Kort verslag cpbw van 30 april 2020

Deze vergadering werd gehouden met een beperkte afvaardiging wegens de coronamaatregelen.

 

Bespreking ontwerpverslag nr. 20/02 van de vergadering van 27 februari 2020

 • Onze vraag om meer badgepalen te voorzien op de verladingszones wordt verder onderzocht. Een vergadering hiervoor is voorzien op 6 mei met Covestro.
 • Een nieuwe datum om een bezoek te brengen bij Kebony zal in het najaar worden ingepland. Voor metingen bij geurhinder zal er een pompje bij GF beschikbaar zijn. De grenswaarde voor Furfuryl Alcohol is 10 ppm. De geurdrempel is 7,8 ppm. Kebony zal verwittigen wanneer er wordt gevent.
 • Het thema biologische monitoring wordt op de opvolglijst geplaatst. Er zal voor een beperkte groep een overleg worden ingepland.
 • Bij het gebruik van niet-geëigende schakelaars als SMO zullen de nieuwe met afdekplaatsjes worden besteld. Op Lillo zijn er momenteel 560 stuks. Op Kallo heeft men nog geen zicht hierop. Er wordt bekeken welke kost er nodig is om dit aan te passen.
 • We vragen nogmaals om de opleiding takelen niet eenmalig aan te bieden maar te bekijken om dit ook als herhalingsopleiding te organiseren.
 • Op AXX zal er een type draaistoel ( 35° ) voorzien worden in de vorkliften. Dit na een ongeval met achteruitrijden.
 • Het rapport van de evaluatie van het verkeersplan op LANXESS nv laat nog steeds op zich wachten.
 • Er zal op het volgende CPBW worden teruggekoppeld betreffende het 4 ogen principe bij werkzaamheden met verhoogd risico ( SMO ventilator nieuwe RTO )
 • Het punt “ laadpalen op parkings “ wordt op opvolglijst geplaatst.
 • Na een AO op AXX wordt de vraag gesteld om het inkapkabinet aan te passen. Dit wordt onderzocht.
 • Het gebruik van extra lange zuurhandschoenen wordt opnieuw gevraagd. ( werkgroep kledij )
 • Er zal nogmaals per mail een oproep worden verstuurd om vrijblijvend deel te nemen aan de bevraging rond prediabetes.
 • De bespreking over valbeveiliging op tankwagens, zowel op Kallo als Lillo, zal in het kader van VIA 07 in mei worden besproken.
 • We merken op dat de noodtelefoon contractorpark Lillo reeds meer dan twee maanden niet kan worden gebruikt en vinden dit onaanvaardbaar. In afwachting van herstelling dient een alternatief te worden voorzien. Ook nu in tijden van Corona wanneer er bepaalde firma’s niet werken.
 • We merken op dat de procedure waarbij arbeidskledij wordt besteld door de aankoopdienst dient te worden geëvalueerd. Het kan blijkbaar dat de volledige stok van een type broek door één bedrijf wordt gereserveerd waardoor andere medewerkers zonder kledij vallen. Ook de periode van 4 maanden of meer om aan nieuwe kledij te geraken, is naar onze inschatting veel te lang.
 • De grenswaarde voor tBA bedraagt 5 ppm. Deze waarde zal ook in de VIK en VIB documenten worden opgenomen.
   

Maandverslag van februari en maart

 • Kristallijn siliciumdioxide ( GF) is formeel als carcinogeen gecatalogeerd.
 • De WPA meting op Chloroform ( Labo AXX ) werd overschreden en moet nog herhaald worden.

Arbeidsongevallen van februari en maart

Werkplaats West:

 • Met braam in contact en door handschoen gegaan
 • Zijn er snijbestendige handschoenen beschikbaar
 • Tool om dit te verbeteren ( takel ) werd reeds besteld
 • Na slijpwerkzaamheden steeds ontbramen

GF spinnerij 2:

 • Splinter in duim met externe verzorging
 • Er worden meer tools ter beschikking gesteld

Anon:

 • Bij het verplaatsen van pomp in tanktas, werd poot Unimog manueel ingeschoven
 • Pijn in heup
 • Kan deze oude Unimog technisch nog worden verbeterd, geautomatiseerd

GF spinnerij 1:

 • Splinter in vinger, zelf verzorgd
 • Dag nadien naar medische dienst en externe verzorging

Brandweer Kallo:

 • Bij reinigingswerken voertuig, SLO tegen uitgeklapte ruitenwisser gelopen
 • Externe verzorging kaai 142

AXX:

 • Bij bedienen van ringvloeistofpomp, oliedamp ingeademd.
 • Extern ter controle. ( vrees voor aniline )
 • Herhaling opstarten vacuümpomp7601

Anon:

 • Bij reinigingswerken aan boorzuurleiding verstopping vrijgemaakt
 • Heet product op hand met brandwonde, externe verzorging
 • Procedure opstellen m.b.t. verstopte leidingen met boorzuur.

Incidenten van februari en maart

Anon:

Dit is nog een incident van januari. Walsgasventilator gestart zonder beschermkap.
VIA 46 zal worden herbekeken.
We vragen om de best practice op andere bedrijven te bundelen.

AXX:

Er werd door werkzaamheden door bouwfirma een ventiel op drukmeting per ongeluk afgesloten. Hierdoor een beperkte uitstoot TBA. Er wordt bekeken hoe EP ventieltjes kunnen worden vergrendeld.

In het tankpark werd er bij containers uit China een lek vastgesteld . Beperkte uitstoot TBA.
De containers zullen eerst extern worden afgedrukt vooraleer ze worden ingezet.

Goedkeuring jaarverslag 2019 IDPBW en EDPBW

We vragen waarom er slechts 1 onderzoek werd geregistreerd bij werkpostmutatie.
De arbeidsarts zal dit nakijken.

Meldingen

 • Op Kallo 6KV wordt een badgepaal geplaatst.
 • Op de volgende CPBW vergadering zal de stres enquête van op AXX worden toegelicht.
 • De sociale verkiezingen gaan niet door op de voorziene data. De procedure wordt bevroren op dag X + 36.
 • Er wordt melding gemaakt van de veiligheidsweken.
 • Er wordt een PowerPoint getoond over de Covid-19 exit strategie op LANXESS nv.

  * hygiëne maatregelen onveranderd
  * social distancing 1,5 meter anders gebruik mondmasker
  * vanaf 4 mei hogere bezetting toegelaten
  * telewerk blijft de norm
  * werkgever voorziet stoffen mondmaskers
  * afhaalservice belegde broodjes en drank vanaf 11 mei in refter

Allerlei

 • Ongevallen woon- werk worden niet behandeld in het CPBW. We vragen om ook hier te bekijken of we uit een aantal geen algemene verbeterpunten kunnen halen .
 • We vragen naar een draaiboek en het voorzien van de nodige middelen n.a.v. COVID-19.
  Dit met oog op de toekomst indien er nog een golf zou volgen.
 • We vragen om bij ongevallen de medische dienst te verwittigen. SLO’ers dienen niet te voet of per fiets naar de medische dienst te gaan. Inzet van ID is de regel.
 • We vragen wanneer de geneeskundige onderzoeken opnieuw worden opgestart?
 • We vragen hoe de arbeidsarts de werknemers onderzoekt na langdurige afwezigheid?
 • We vragen om de situatie bij stellingbouwers te onderzoeken. Zij mogen geen gewichten meer tillen > 20kg. Dit gaat specifiek over de I profielen die bij het takelen worden gebruikt.
 • We vragen om het opvolgsysteem van de 24h stoelen te bekijken. ( herstellen – vervangen ) Loopt niet.
 • We vragen om AG te contacteren i.v.m. afhandeling arbeidsongevallen. De manier waarop naar werknemers wordt gecommuniceerd, is niet aanvaardbaar.

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 28 mei 2020 om 10u.