Kort verslag cpbw van 23 januari 2020

Ludo Bocken

Bespreking ontwerpverslag nr. 19/12 van de vergadering van 18 december 2019

- Een bezoek aan Kebony met leden van het CPBW zal in maart worden ingepland.

- Het aangepaste CVO voor anderstaligen zal een eerste evaluatie krijgen met daarna een nieuwe procedure met maatregelen.

- We vragen om bij inzet van een tweede verrijker op GF om ook deze te voorzien met extra contragewicht en extra technische aanpassing zodat omkippen wordt vermeden.

- Thema arbeidskledij: we vragen dat de ruimtes in het sociaal gebouw Lillo op de eerste en tweede verdieping opnieuw worden bekeken m.b.t. het plaatsen van extra kastjes voor de nieuwe arbeidskledij.

- Voor het plaatsen van de extra luidspreker in refter AXX is nog geen termijn vooropgesteld.
Er wordt melding gemaakt over de minder goede verstaanbaarheid van de spreektoestellen op AXX. 

- Steunploeg Kallo:
De texman van GF zal de poort bedienen indien de situatie zich zou voordoen dat de tweede persoon van security nog niet is gearriveerd en een ziekenwagen zich toch reeds heeft gemeld aan de poort. Op dat moment zal het lid van de steunploeg worden terug geroepen om de ziekenwagen te begeleiden naar de plaats van het incident. De opleiding voor de steunploeg loopt en de inzet kan vanaf maart. Het nooddossier zal worden aangepast.

- Het thema biomonitoring zal door de bedrijfsarts en de preventiedienst in overleg worden besproken.
- De werknemers vragen om de situatie aan de wareningang op Lillo – buitenrijden van vrachtwagens – opnieuw op te nemen. Verbetering is nodig op de site!
- Niet geëigende schakelaar gebruiken als SMO. Werknemers vragen wat we doen om dit uit te sluiten. Binnen de EP groep zal worden besproken hoe hier een oplossing voor te kunnen uitwerken.

- Werknemers vragen om het gebrachte punt: “ incident gaslek brander AXX “ op te nemen in het verslag. De werkgever komt hier nog op terug om meer verduidelijking te geven.

Maandverslag van december 2019

Werknemers vragen een alternatief voor het stroeve groene zuurpak.
Er zal een update gebeuren voor de opleiding gebruik zuurpak.

Arbeidsongevallen van december 2019

Zonder werkverlet:

-
SLO verdraait knie op Anon  op trap centrifuge.
Op de foto’s zien we steile trapjes. Vraag om te bekijken of er alternatieven zijn.

- SLO heeft voet omgeslagen bij het neerdalen van ladder op AXX.
Geen specifieke maatregelen. Externe verzorging en nadien aangepast werk.

- SLO op afvulling AXX kreeg bij het achterwaarts rijden met de heftruck nadien pijn in de hals.
Geen specifieke maatregelen.

Met werkverlet:

- GF: Bij het kuisen van een afgaskoeler werd een isolatiepot uitgebouwd.

Deze taak werd door twee personen uitgevoerd.
De isolatiepot zat gekneld en er werd gebruik gemaakt van een takel aan leuning.
Handvat brak af .
Pot tegen schouder van eerste persoon en vervolgens tegen knie van de tweede.

Werkpunten:

- Niet meer met takel werken en een aangepaste tool ontwikkelen voor deze job.
- Horizontaal takelen is niet toegestaan.
- Er moet een TRA worden opgesteld.
- Werknemers vragen wanneer er nog een opleiding takelen is gelopen op GF.
- Werknemers uitten n.a.v. dit ongeval  hun ongenoegen over het feit dat de betrokken werknemer na dit ongeval werd ontslagen. Aangepast werk kan geen verplichting zijn en is een vrijwillige keuze.

Incidenten van december 2019

Er waren geen incidenten in december.

Het tolueen incident van november op Capro werd overlopen. Hierbij kwam een kleine hoeveelheid tolueenoplossing vrij. Het niet afblinden van stutzen blijft een algemeen aandachtspunt.

JAP 2019 status

Er werd een overzicht getoond. Nog een groot aantal punten is nog niet afgewerkt!
Werknemers stellen zich vragen bij het punt “ verdraagzaamheid en racisme”.
Voor dit punt zal er worden bekeken of dit inhoudelijk beter kan.

VIA 49 pannen

Deze via wordt kort toegelicht. Goedkeuring volgend CPBW.

 

V.AP.09.26 drinkwater

Nog niet volledig uitgeklaard binnen LZO. Volgend CPBW verder bespreken.

Werkgroep kledij

Goedgekeurd:

Nieuwe montage handschoenen: de gele worden vervangen door UVEX XG20A
Helm met draaiknop: beugel en scherm  ook beschikbaar

Test:

T shirt lange mouwen antistatisch en vlam vertragend ( nog niet gelopen )

In onderzoek om te testen:

- noodvluchtademluchttoestel
- sweater antistatisch en vlam vertragend
- inlegzolen
- freeflowkap

Allerlei

We vragen:

 • of de camerabewaking op AXX voor de Chloorbunker nog loopt via Brussel? Dit wordt bevestigd door de werkgever. Er loopt een onderzoek om eigen camera’s te plaatsen en via de portiers te bewaken.
 • hoe we omgaan met de situatie waarbij werknemers werden afgekeurd voor hun fietsproef. De resultaten werden door de arbeidsarts herbekeken in functie van de mogelijke inzet. Het is de bedoeling dat de helft van de medewerkers op AXX inzetbaar moet zijn met gaspak.
 • meer info over de denkpiste om een soort box mee te geven aan contractoren – als alternatief voor de veiligheidswacht. We geven mee dat voorstellen zoals deze eerst in het CPBW moeten worden gebracht vooraleer ze te testen of wat dan ook.
  Er zal meer info worden gegeven door de preventiedienst in volgend CPBW.
 • om t.h.v. weegbrug Kallo het parkeerverbod in orde te brengen.
 • om t.h.v. PA6 bij einde klinkerpad straat 3 een extra zebrapad.
 • om te verduidelijken hoe het signaal “ einde alarm “ concreet is.
 • of er voor de zuuraflaatacties op hydramine bij de nieuwe RTO een TRA en werkvoorschrift werden opgesteld.
 • n.a.v. de consensus over het gebruik van SMO om voldoende aandacht hierover te hebben bij nieuwe projecten.
 • n.a.v. het thema “ Klimaat neutraal “ om opnieuw de mogelijkheid te onderzoeken om laadpalen te plaatsen op de LANXESS nv parkings.

 

 

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 27 februari 2020 om 10u.  

 


Print   Email