Kort verslag cpbw van 24 september 2020

Kobe Nys / 29 augustus 2020 

 

De voorzitter opent de vergadering met de oproep om de Coronamaatregelen zeker vol te houden want ze blijken te werken. Op de site in Lillo is een onaangekondigde inspectie geweest. Er kwamen enkele opmerkingen, maar over het algemeen was het resultaat positief. We merken op dat vergaderzalen in Kallo regelmatig overbevolkt lijken. De rokerszones blijven ook plekken waar regelmatig een drukte heerst.

 

Bespreking ontwerpverslag nr. 20/08 van de vergadering van 27 augustus 2020

 

 • Schakelaars die foutief als SMO kunnen gebruikt worden zullen worden aangepast. Indien deze oplossing veel tijd in beslag neemt, vragen we toch naar een tijdelijke oplossing.
 • Bij geurhinder afkomstig van Kebony zullen zowel Lanxess als Kebony zelf metingen uitvoeren.
 • De draaibare stoel voor vorkliften zal op alle toestellen voorzien worden.
 • De nieuwe motor van de RTO op AZ zal op laagspanning werken en kan dus voorzien worden van een SMO.
 • SMO’s bij 6kV motoren blijven een probleem. De preventiedienst zal dit probleem onderzoeken.
 • Er worden terug 13 tBA containers verwerkt op AXX. De leverancier deed al enkele aanpassingen om deze veilig, zonder productcontact te kunnen verladen. Eventueel zal er terug naar een andere leverancier worden gezocht.
 • Over het invoeren van een groen slot voor de technische dienst zagen de Xact-coördinatoren geen meerwaarde. Dit onderwerp moet nog met de technische afdeling zelf besproken worden. De preventiedienst meldt dat ook toepassingen in SAP kunnen gebruikt worden om installaties vrij te geven.
 • Het onderhoud van de 24h. stoelen zal terug opgestart worden. Het aantal reservestoelen zal terug aangevuld worden. De manier om dit onderhoud aan te vragen, zal nog uitgewerkt worden.
 • Stellingbouwers kregen vorige maand een uitzondering voor het dragen van een mondmasker. Dit is weer geannuleerd. Iedereen op Lanxess dient een mondmasker te dragen.
 • “Ear savers” om het mondmasker aan de achterkant van het hoofd vast te haken werden verspreid over de site en kunnen dus verkregen worden.
 • Chauffeurs van verreikers werden nogmaals gewezen op wat wel en wat niet met een verreiker mag vervoerd worden.
 • Na inspectie van de contractorparken op rechteroever vragen we of er voldoende toiletten en douches zijn voorzien.
 • De locatie voor het bewaren van vluchtmaskers op AXX wordt nog besproken. De nood van deze vluchtmaskers is momenteel onduidelijk.
 • De temperatuurscanners zijn reeds enige tijd in werking. Enkele gebruikers die een rode melding kregen, gingen voor een 2e meting naar de medische dienst. Deze personen mochten aan het werk.
 • We vragen om alle dames opnieuw per mail uit te nodigen om de arbeidskledij te passen. Deze keer zal het damesmodel voorzien worden.
 • De nieuwe dameskleedkamer in Lillo is bijna klaar. De douches kunnen gebruikt worden als enkele gebroken tegels vervangen zijn. We merken op dat op 2 plaatsen (kastjes) na deze kleedkamer volzet zal zijn. Er zal dus snel een 2e kleedkamer voor dames nodig zijn. Door de aanwezigheid van verschillende diensten in het sociaal gebouw is er te weinig plek voor ruimtes die eigen zijn aan het sociaal gebouw. We vragen naar extra kantoorruimte op rechteroever.
 • Bezoekers die Lanxess betreden aan ingang zuid lopen daar verloren rond. Er zijn geen portiers aanwezig om deze bezoekers te ontvangen en de weg te wijzen. Een siteplan aan deze ingang lijkt ons nuttig.

 

Arbeidsongevallen van augustus

 

GF : Bij het schuiven van afvalstenen van oven 2 in een dumper krijgt een medewerker bij het wegrijden nog een steen op de voet met enkele breuken als gevolg. Toolboxen zullen gedetailleerder opgesteld worden en de aandacht op duidelijke communicatie wordt verscherpt.

GF : Bij het vastnemen van een afvalsteen van oven 2 krijgt een medewerker een snijwonde in de hand. Deze persoon droeg werkhandschoenen. Deze bleken onvoldoende, dus vragen we om snijbestendige werkhandschoenen te voorzien.

GF : Bij het starten van de dumper met trekkoord stoot een medewerker met de hand tegen een afschermkap.

 

Toelichting halfjaarverslag 2020 van Mensura

 

De arbeidsarts meldt dat door tijdsgebrek niet alle medische onderzoeken dit jaar kunnen plaatsvinden. Deze zullen dus in 2021 ingehaald worden.

We vragen Mensura en de preventiedienst hoe we alle EHBO-kits op stand kunnen houden.

 

Aangepaste verkiezingskalender

 

De sociale verkiezingen op Lanxess vinden plaats op 16 & 17 november.

 

Milieuthema’s

 

In Lillo werd een uraniumvervuiling vastgesteld. De oorzaak is het toevoegen van fosforzuren in de biologie. De specificaties voor de aankoop van dit product werden aangepast. Aan de overheid wordt gevraagd om de grenswaarden uit te breiden zodat pieken kunnen worden opgevangen.

Voor de verlading van azijnzuur worden vaste leidingen voorzien omdat deze een zeer lage geurdrempel heeft.

Vanaf 2021 zal ook composteerbaar afval gescheiden opgehaald worden. Zowel in de bedrijfsrestaurants als in alle keukens zal dit afval gescheiden verzameld worden.

 

Allerlei

 

 • Bij bouten en moeren van maat M12 worden momenteel verschillende normen gebruikt. Dit heeft als gevolg dat zowel sleutelmaat 18 als 19 gebruikt dient te worden. Hierbij gebeurde reeds verschillende incidenten en in september ook een arbeidsongeval door het afschieten van een sleutel 19 van een bout met sleutelmaat 18. Nu blijkt dat Lanxess nv. hier niet zelf kan kiezen welke bouten besteld worden. Dit wordt blijkbaar gestuurd vanuit Duitsland. In de toekomst zouden alle M12 bouten en moeren sleutelmaat 18 worden. Dit zal volgens ons voor nog meer incidenten zorgen en we vragen dan ook om te kiezen voor de DIN-norm die sleutelmaat 19 voorschrijft.
 • De spoeddienst van Kaai 142 is nog enkel overdag tussen 07:30u. en 21:30u. geopend. De preventiedienst bekijkt hoe hier met zal worden omgegaan.
 • We merken op dat bij een incident een beugel voor een leiding DN700 en een brandblusser van een stelling vielen. Tegelijkertijd was onder de stelling een vrachtwagen HCL aan het lossen. Deze stelling bleek niet in orde en ook deze 2 verschillende werken lijken ons een onveilige combinatie. We vragen om dit incident volgend cpbw te bespreken.
 • We merken op dat er in Kallo soms maar 1 brandweerman aanwezig is. Daarbovenop zijn er te weinig IP’ers op shift. De preventiedienst meldt dat er minimum 2 brandweermannen aanwezig dienen te zijn, maar dat dit tijdelijk niet haalbaar is. Er zullen nieuwe IP’ers opgeleid worden.
 • We vragen extra aandacht voor de organisatie van parking zuid tijdens de stilstand.
 • We vragen extra aandacht voor het gebruik van hijsstellingen.
 • Om de veiligheid van fietsers op de site te verhogen vragen we een beter onderhoud van deze fietsen. Op de site in Kallo vragen we om de muur van betonblokken te vervolledigen zodat hier minder gevaar is om tegen frontale kanten van deze betonblokken te stoten.
 • We vragen om de beloofde luidspreker in de refter van AXX te installeren. De werkgever meldt dit te zullen doen.

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 22 oktober 2020 om 09:30u.  

 


Print   Email