Kort verslag cpbw van 25 juni 2020

Kobe Nys

Bespreking ontwerpverslag nr. 20/05 van de vergadering van 28 mei 2020

 • In verband met de geurhinder afkomstig van de firma Kebony wordt er op 17 juli een onderhoud en een plaatsbezoek georganiseerd.
 • De opleiding takelen zal door de firma Logis gegeven worden. We vragen om het gebruik van een strop ook op te nemen in deze opleiding. Er is een inhaalbeweging nodig voor alle betrokken medewerkers die deze opleiding nog niet kregen. Het lijkt ons zinvol om deze opleiding 5 jaarlijks te herhalen.
 • Op het glasvezelbedrijf blijken 200 tot 300 schakelaars aanwezig die foutief als SMO kunnen gebruikt worden. Deze zullen worden aangepast.
 • Alle vorkliften op AXX worden voorzien van een draaibare stoel. We vragen een evaluatie in het cpbw van augustus.
 • Het blijkt niet mogelijk om bij 6kV motoren ter plaatse een SMO te voorzien. Wel wordt er ter plaatse een bord voorzien waar op vermeld staat dat de motor gesperd is. Bij nieuwere installaties zoals de nieuwe RTO op AZ is het wel mogelijk om de aarding te vergrendelen met een slot. Bij oudere installaties is dit nog niet mogelijk. Daar is het enkel zichtbaar dat de stroom naar de motor fysiek onderbroken is.
 • We vragen de werkgever om een risico-analyse te maken over het gevaar op verbranding in een installatie en de mogelijkheid om hiervoor nooddouches te voorzien.
 • Het onderzoek naar prédiabetes georganiseerd door de bedrijfsarts blijkt een succes. We merken op dat de medewerkers van glasvezel nog niet reageerden en we vragen om deze extra in te lichten.
 • De noodtelefoon in het contractorpark op RO is hersteld. De zichtbaarheid dient nog verhoogd te worden.
 • I.v.m. de nieuwe arbeidskledij zullen de pas-sessies op LO terug opgestart worden en de lockers werden besteld. Op RO zullen er na de zomer pas-sessies worden georganiseerd.
 • Voor medewerkers van de technische dienst bestaan er momenteel enkel persoonlijke sloten om een installatie te sperren voor werken. We vragen om ook een algemeen slot voor techniek te voorzien dat kan blijven hangen tot het einde van de werken, ook als deze werken meer dan 1 dag duren.
 • De werkgever meldt dat er in de spinnerij op GF voldoende tools zijn voorzien voor het vermijden van splinters in de hand.
 • Het onderhoud van 24h bureaustoelen werd door de voormalige leverancier gedaan. De nieuwe leverancier doet dit onderhoud niet. Dit zal opnieuw afgesproken worden.
 • De rode I-profielen die op een stelling worden geplaatst zijn eigendom van Lanxess, maar moeten door stellingbouw geplaatst worden. Omdat deze meer dan 25kg wegen mogen stellingbouwers deze niet meer hanteren. We vragen een oplossing.
 • Na de SENSOR-enquête op AXX vragen we een plan van aanpak. Ook Mensura vraagt betrokkenheid.
 • In het verkeersplan voor de stilstand op LO werd het verkeerslicht voor voetgangers opnieuw opgenomen. Dit zorgde vorig jaar voor heel wat frustratie vanwege het lange wachten. We vragen om deze wachttijden aan te passen.
 • De verwarming van de nooddouches op Anon zijn al enige tijd stuk. De nieuwe onderdelen blijken uit Italië te komen en dit neemt veel tijd in beslag.
 • Om de corona-veiligheid aan poort zuid op RO te verbeteren werden er affiches voorzien en worden personen aangesproken.
 • In de fietsenstalling op RO zullen er extra 12 tijdelijke stopcontacten worden voorzien om de batterijen van elektrische fietsen op te laden. Dit in afwachting van de nieuwe fietsenstalling.

 

Maandverslag van mei

Tijdens de stilstand worden volgende corona-maatregelen van kracht.

 • Mondmaskerplicht in het bedrijf zowel voor contractoren als voor eigen medewerkers
 • Er worden extra handenwas-voorzieningen geplaatst
 • Er zal 1 persoon worden voorzien voor het afhalen van arbeidstoelatingen
 • Er wordt extra lunchruimte voor contractoren voorzien
 • Affiches in verschillende talen worden verspreid

 

Arbeidsongevallen van mei

Het arbeidsongeval op Katoennatie van april waar de verpakking van PA6 gebeurt werd toegelicht.

Een medewerker van Katoennatie werd gegrepen door een verpakkingsrobot nadat hij door frustratie in de installatie aan een collega vroeg om de veiligheid van de deur te overbruggen. Door deze overbrugging kon deze persoon bij de robot wanneer deze in werking was. Het slachtoffer werd door Katoennatie ontslagen.

De werkgever merkt op dat het overbruggen van een veiligheid een zware fout is.

Wij merken op dat de installatie bij Katoennatie van Lanxess is en zullen deze bij volgende bedrijfsbezoeken dan ook aandoen.

 

Incidenten van mei

Het incident van juni bij Hydramine (AZ) werd vanwege de ernst reeds toegelicht.

Bij het wisselen van de omwalsingspompen explodeerde de pomp die uit dienst werd genomen.

3 medewerkers die ter plaatse werkten werden hierbij verwond. Ze liepen hierbij zowel snijwonden als chemische verwondingen op. Ook mentaal was dit ongeval een zware klap. De slachtoffers konden na verzorging het ziekenhuis weer verlaten. Zowel de slachtoffers als de betrokken ploeg worden mentaal ondersteund. We vragen om ook alle diensten die op deze plek wel eens dienen te werken voldoende toe te lichten over de gebeurtenis en de aanpassingen. Naast de pomp die explodeerde valt het ook op dat er heel wat naastliggende schade is zoals de keuken die zwaar beschadigd werd.

Als gevolg van dit incident komt het gegeven ‘ruggespraak’ aan bod.

We vragen om de huidige procedure hierrond te verduidelijken en te officialiseren door deze steeds schriftelijk toe te passen. Ook bij nacht en ontij. Indien ruggespraak nodig is bij een overbrugging zal de verantwoordelijke hiervoor schriftelijk toelating moeten geven, ’s nacht via e-mail.

De EP-formulieren dienen aangepast te worden want hier wordt ‘ruggespraak’ niet vermeld.

We merken op dat bij een overbrugging geen 4-ogen principe van kracht is. We vragen dat medewerkers van EP steeds gaan controleren of de juiste brug gestoken wordt en of er ruggespraak nodig is.

 

VIA’s

VIA07 Laden/lossen van opleggers, tank- en silowagens werd goedgekeurd.

 

Meldingen

De periode om elektronische arbeidstoelatingen te testen wordt verlengd tot 31/12/2020.

 

Allerlei

 • Nog voor de stilstand willen we met de preventiedienst een rondgang organiseren in de voorzieningen voor contractoren.
 • Medewerkers vragen naar persoonlijke flacons met ontsmettingsmiddel. De preventiedienst zal onderzoeken of dit wel kan in een ex-omgeving.
 • We vragen of Lanxess zich wil engageren om corona-tests voor anti-stoffen te doen, maar dit lijkt volgen Mensura niet zinvol.
 • We vragen te onderzoeken welke contractoren met een vaste werkplek op Lanxess een gasmasker dienen te hebben.
 • Na het uitbreken van Corona zijn de werken aan de dameskleedkamer op RO gestopt. We vragen een stand van zaken.
 • Tijdens de stilstand op GF zullen heel wat werken door eigen personeel uitgevoerd worden. Dit als gevolg van de tijdelijke werkloosheid. We vragen om deze werken zoals afgesproken nog voor de stilstand toe te lichten aan de leden van het cpbw.
 • We maken nogmaals de opmerking dat een verreiker geen transportmiddel is om stellingmateriaal tussen de bedrijven te vervoeren.
 • I-bussen en vrachtwagens belemmeren het zicht bij het buitenrijden van het terrein. Dit zowel op de Ketenislaan als op de Scheldelaan. We vragen om stroken te voorzien waar niet kan geparkeerd worden.
 • We vragen naar de status van de ‘Focusgroepen’. De preventiedienst meldt dat deze dit jaar terug opgestart worden.
 • We vragen de werkgever erop toe te zien dat contractoren tijdens warme periodes extra drinkpauzes krijgen.
 • We vragen de werkgever erop toe te zien waar contractoren overnachten tijdens de stilstandsperiode. Ook hier zijn de Corona-maatregelen van toepassing.

 

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 27 augustus 2020 om 09:30u.


Print   Email