Kort verslag cpbw van 27 augustus 2020

Kobe Nys  /  31 augustus 2020

 

Freya Masson stelde zichzelf voor als opvolgster van Herwig Teugels (Milieu-expert). Ze zal zowel op linker- als op rechteroever deze functie uitoefenen.

 

Bespreking ontwerpverslag nr. 20/06 van de vergadering van 25 juni 2020

 

 • Bij geurhinder van Kebony vragen we om ook hen snel in te lichten zodat ze de oorzaak snel kunnen opsporen.
 • We voelen aan dat het een hele tijd zal duren voor alle schakelaars van motoren zijn vervangen door modellen die conform zijn. We vragen dan ook een tijdelijke oplossing te voorzien, zodat deze schakelaars niet foutief als SMO kunnen gebruikt worden.
 • De preventiedienst zal samen met Logis bekijken wat kan opgenomen worden in de opleiding takelen. We vragen welke lasten we met deze opleiding mogen aanslaan en vanaf wanneer een rigger deze taak moet uitvoeren.
 • We vragen om de draaibare stoel op alle vorkliften te voorzien. Deze stoel kan ook geblokkeerd worden zodat deze niet draait indien ongewenst.
 • Het gebruik van SMO’s op 6kV motoren willen we graag nog bespreken met Johan Doms om in een volgend cpbw weer op te volgen.
 • De nieuwe arbeidskledij is op rechteroever door 1 op 4 medewerkers niet gepast. We vragen om nog een extra sessie om arbeidskledij te passen.
 • Een tBA-meettoestel is enkel voorradig bij de brandweer. We vragen om er ook te voorzien bij AXX.
 • Het gebruik van een algemeen SMO-slot voor de technische dienst dient nog met hen besproken te worden vooraleer dit groene slot gebruikt kan worden. Dit slot kan aan een verbruiker blijven hangen tot alle werkzaamheden van de technische dienst zijn afgerond. Nu worden de persoonlijke sloten aan het einde van de dag weggenomen ook al zijn de werken nog niet afgerond.
 • We merken dat de tBA-containers van een Chinese leverancier voor lekken blijven zorgen. AXX blijft deze problemen rapporteren en verwacht beterschap.
 • We blijven aankaarten dat de rode i-profielen die meer dan 25kg wegen niet meer mogen gehanteerd worden door stellingbouw. We vragen een oplossing zoals bijvoorbeeld aluminium profielen.
 • Het bestellen en herstellen van 24h bureaustoelen lukt nog steeds niet. Ook de beloofde reserve-stoelen blijken niet meer voorradig. We vragen om dit weer op te nemen met de firma Kantoff.
 • We merken op dat de combinatie van een mondmasker en een veiligheidsbril niet werkbaar is bij zware inspanningen. We vragen of het mondmasker indien voldoende afstand van andere personen uit mag. Hier wordt niet op geantwoord maar de preventiedienst meldt dat als je wordt aangesproken over het niet dragen van een mondmasker en je dit correct kan argumenteren, er geen probleem is.
 • Medewerkers van stellingbouw krijgen een uitzondering voor het dragen van een mondmasker bij zware inspanningen en bij voldoende afstand.
 • We vragen om beugeltjes te voorzien om het mondmasker aan te bevestigen in de nek of het achterhoofd. Dit om de overlast van de rekkertjes aan de oren te beperken.
 • Om “ruggespraak” correct te kunnen toepassen vragen we om de grenswaardelijsten na te kijken en bij te werken. Deze moeten overeen komen met de veiligheidsstudie.
 • Als een niet-Lanxess medewerker een gasmasker nodig heeft, kan deze bij de brandweer afgehaald worden. Dit is een antwoord op de vraag of een niet-Lanxess medewerker ook een masker krijgt als zijn/haar collega Lanxess medewerker op deze locatie wel een gasmasker bij de hand moet hebben.
 • Het transporteren van stellingsmateriaal met een verreiker is volgens de wegcode toegestaan tot 2,55m of als het voertuig 2,60m breed is, mag ook de lading 2,60m breed zijn. Als de lading breder is, moet een andere oplossing gezocht worden.
 • Tussen 10 & 20 september zal het cpbw rondgangen organiseren in de contractorparken om o.a. de corona-maatregelen te controleren.

 

Maandverslag preventiedienst van juni & juli

 

De maandverslagen van juni & juli werden goedgekeurd.

 

Arbeidsongevallen van juni & juli

 

GF : Een medewerker krijgt bij het lossnijden van een vezel glasdruppels op de hand en hierdoor ook glassplinters. Na verzorging kon deze terug aan het werk. De correcte werkwijze werd met deze persoon besproken. We merken op dat de medewerker zelf naar de medische dienst ging i.p.v. de 100 te bellen.

GF : Na het stoten tegen een uitstekend stuk staalbouw in een traphal loopt een medewerker verschillende breuken op in de hand. Na een gesprek bleek het om een ongelukkig ongeval te gaan. Maatregelen kunnen volgens de werkgever niet worden genomen.

ANON (contractor) : Een stellingbouwer krijgt een neervallend zwaar deksel (overdrukklep van een oven) op de voet. Deze persoon diende veschillende weken te revalideren. De overdrukkleppen van alle ovens op anon zullen voorzien worden van een hijsoog om deze vast te kunnen binden.

 

Incidenten van juni & juli

 

AXX : Na een zwavelzuurlek melden 10 contractoren zich met klachten van irritatie. Na verzorging kon iedereen terug aan het werk. Diktemetingen van de leiding zullen opnieuw gebeuren en indien nodig worden leidingstukken vervangen.

Na onderzoek in Duitsland van de oorzaak blijkt dat corrosie ontstaat door te weinig snelheid en wisselende afname.

Na afronding van dit onderzoek wordt de leiding of de installatie indien nodig aangepast.

We merken op dat de verontreinigde bodem rondom rond  niet werd afgedekt en afgegraven. Dit is wel de voorgeschreven procedure.

 

Toelichting TA 2020 Lillo

 

De organisatie van de stilstand op rechteroever werd toegelicht met ook enkele nieuwe maatregelen :

 • Vrijwillige temperatuurscanning in een container aan ingang zuid en aan de goedereningang.
 • Bijkomende handenwasvoorzieningen voor contractoren.
 • Extra containers voor sanitair en eetgelegenheid voor contractoren.
 • De pauzes voor contractoren zullen gefaseerd zijn. Niet meer allemaal op hetzelfde moment.
 • Vaste personen voor het behandelen van arbeidstoelatingen.
 • De vraag om gereedschappen regelmatig te reinigen.

 

Werkgroep kledij

 

 • Een nieuwe helm met draaiknop werd goedgekeurd.
 • Er werd een tijdelijk alternatief voor P3 maskers voorzien. 3M kan momenteel niet leveren,  Osyline levert nu de maskers.
 • De leverancier van veiligheidsschoenen heeft een vernieuwde zool voorzien.
 • De nieuwe arbeidskledij werd gepast, maar we merken op dat er geen dameskledij werd voorzien. Dit zal worden rechtgezet.
 • Er zal terug zoals afgesproken 500ml. douchegel worden voorzien i.p.v. de 250ml.
 • Gasmaskerbrillen met oortjes worden niet meer toegestaan. We vragen dan ook om voor brildragers niet enkel een filtermasker met voorgemonteerde bril te voorzien maar ook een overdrukmasker met voorgemonteerde bril.

 

Allerlei

 

 • We vragen om op plekken waar verschillende personen aan hetzelfde toetsenbord en muis werken hygiënische of medische toetsenborden en muizen te voorzien. Deze zijn beter te reinigen zonder ze te beschadigen. De werkgever meldt dat een geprojecteerd toetsenbord ook een optie is.
 • We melden dat er in de droogruimtes en in de wc’s op het eerste verdiep van het sociaal gebouw zuid al enige tijd geen stroom en verlichting meer is.
 • De verlichting in de fietsenstalling op rechteroever gaat al enige tijd ongecontroleerd aan en uit. We vragen dit te herstellen.
 • We vragen om de documentatie over aangepast werk ter beschikking te stellen.
 • We merken op dat contractoren meer en meer aan zelfbewaking doen. Dit is niet toegestaan.
 • We merken op dat er steeds een veiligheidswacht moet voorzien worden voor het betreden van enge & besloten ruimten en voor brandgevaarlijke werken in ex-zones. We vragen of dit ook moet toegepast worden bij het werken met gevaarlijke producten.
 • We vragen om in de toekomst op een blauwe arbeidstoelating te voorzien dat het debiet van de luchtverversing wordt genoteerd. We vragen dan ook om anemometers te voorzien om deze verversing correct te kunnen meten.
 • We vragen wanneer de dameskleedkamers op rechteroever klaar zullen zijn. De werken zijn blijkbaar in hun laatste fase.
 • We vragen om in sociale ruimtes, kantoren, kontrolekamers & vergaderruimtes voldoende ventilatie te voorzien en ook een manier om deze te kunnen meten.

 

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 24 september 2020 om 09:30u.   

 


Print   Email