loonbarema´s bedienden

Na de aanval op de index, de wet betreffende de loonblokkering en de ingreep op jongerenlonen, stelt men nu eenzijdig dat oudere werknemers te duur zijn. Een drogreden om opnieuw in te grijpen op onze collectief onderhandelde lonen. 
In de arbeidsdeal van het zomerakkoord haalt de regering uit naar onze baremalonen en zit ze dus opnieuw in onze portemonnee!

De regering-Michel wil de lonen koppelen aan competentie en productiviteit en niet meer aan ervaring en anciënniteit. Loonbarema's zijn nochtans de basis van een modern loonbeleid. Het systeem is heel transparant: bij elke functie hoort een welbepaald loon, en je weet vooraf met welk bedrag jouw loon zal stijgen op basis van je beroepservaring en/of je anciënniteit. Bovendien zijn barema’s collectief onderhandeld en vastgelegd in cao’s van onbepaalde duur. 

Waarom moeten we onze barema´s verdedigen?

  • Zonder barema verdien je minder:  men schaft de automatische loonsopslag af
  • Prestatieverloning werkt bijna altijd demotiverend. Krijg je opslag? Zo ja, dan krijgt de ene meer dan de andere. Het zet werknemers dus tegen mekaar op. Je weet nooit zeker of je opslag krijgt en hoeveel, ook al heb je het voorbije jaar extra hard je best gedaan
  • Loonbarema’s bieden zekerheid: ze zijn objectief, eerlijk en transparant
  • Collectief overleg zorgt voor betere lonen: samen sta je sterker dan wanneer je alleen moet gaan onderhandelen !
  • Barema’s zijn minimum brutolonen vastgelegd in sector- of ondernemingscao’s : niets belet de werkgever  ‘on top’ opslag toe te kennen
  • Barema’s vastgelegd op basis van een genderneutrale classificatie, staan garant voor loongelijkheid tussen mannen en vrouwen
De aanval van de regering Michel is fout en onnodig. Raak niet aan onze loonbarema’s! Wij eisen respect voor onze collectief onderhandelde lonen!
 

Print   Email