Nu of nooit voor wie landingsbaan wil vóór 60 jaar

Wie 55 jaar is en een landingsbaan wil opnemen, moet snel zijn. In het zomerakkoord besliste de federale regering om de leeftijdsgrens voor een landingsbaan voor iedereen op te trekken naar 60 jaar, en dat al vanaf 1 januari 2019. 

Wie aan het einde van zijn loopbaan wat minder wil werken, kan dat door in een landingsbaan te stappen. Je schakelt dan over naar een halftijds arbeidsregime of vermindert je arbeidsprestaties met één vijfde. De RVA betaalt je een uitkering, bovenop je deeltijds loon. De landingsbaan is populair, oudere werknemers kunnen zo het werk makkelijker volhouden. 

Tot nu toe kon je op 55 jaar een landingsbaan opnemen als er hierover een cao was afgesloten in je sector. In de meeste sectoren is dat het geval. Maar in het zomerakkoord besliste de regering Michel om de leeftijdsgrens te verhogen naar 60 jaar, voor iedereen, en dat vanaf 1 januari 2019. Omdat je een landingsbaan tijdig moet aanvragen bij je werkgever, is de boodschap dus dat je snel moet zijn. Want beneden de 60 jaar moet je nog dit jaar (uiterlijk 31 december en geen dag later) je landingsbaan starten. 

Wat als ik nog een landingsbaan wil vóór 60 jaar?

In een onderneming met meer dan 20 werknemers. Volgens de wet moet je aanvraag voor een landingsbaan bij de werkgever drie maanden op voorhand binnen zijn. Dat betekent dus eind september 2018, tenzij je een akkoord met de werkgever hebt om de aanvraagtermijn in te korten.

In een onderneming met minder dan 20 werknemers. Hier zijn de gevolgen van de regeringsbeslissing voor de werknemers nog grover. Volgens de wet moet je aanvraag voor een landingsbaan bij de werkgever zes maanden op voorhand binnen zijn. In die bedrijven moet de werkgever dus akkoord gaan met de inkorting van de termijn om nog in aanmerking te komen voor een landingsbaan vanaf 55 jaar. Op die manier zou het nog mogelijk zijn dat als je werkgever op vrijdag 28 december 2018 akkoord is om de termijn in te korten tot één dag, de landingsbaan nog altijd kan ingaan op 31 december 2018. Als de werkgever dat niet wil, is een landingsbaan voor je zestigste niet meer mogelijk.

Ook zeer belangrijk: de landingsbaan van wie jonger is dan zestig, moet ook effectief van start gaan in 2018, dus ten laatste op maandag 31 december 2018. 

Wat met de uitkering van de RVA? 

De aanvraag voor de RVA-uitkering kan tot uiterlijk twee maanden na de effectieve ingangsdatum van de landingsbaan gebeuren, dus daar is minder haast mee gemoeid. 

Voor meer informatie kan je terecht bij je ACV vakbondsafgevaardigde.


Print   Email