Ontwerpakkoord compensatieregeling shiftpersoneel

Volgens de afspraak die gemaakt werd in de reguliere CAO 2017-2018 werden er onderhandelingen opgestart rond de invoering van een compensatieregeling voor extra prestaties door shiftpersoneel. Deze onderhandelingen hebben geleid tot een ontwerpakkoord. Volgens dezelfde CAO zal dit ontwerpakkoord voorgelegd worden aan de betrokken populatie. Indien dit ontwerp wordt goedgekeurd door 50%+1 zal het omgezet worden in een bindend akkoord.

Het referendum zal plaats vinden op:

16 april van 05:00u tot 07:00u en 13:00u tot 15:00u

17 april van 05:00u tot 07:00u

In de refter LO en RO.

Alle gesyndiceerde arbeiders en baremieke bedienden die in eender welk ploegstelsel tewerk gesteld zijn kunnen deelnemen aan dit referendum.

Medewerkers die niet in de mogelijkheid zijn om te komen stemmen op voorgenoemde data kunnen zich op voorhand melden in de syndicale burelen om hun stem uit te brengen.

Vanwege het korte tijdsbestek en het feit dat het akkoord grotendeels zichzelf uitwijst zijn we niet in staat nog klassieke rondgangen te organiseren.

Indien er toch nog opmerkingen of vragen zouden zijn kan je uiteraard altijd terecht bij de verschillende werknemersvertegenwoordigers in de bedrijven en zullen de onderhandelaars ook nog zoveel mogelijk langs komen in de bedrijven.

Natuurlijk zijn we ook ten allen tijde bereikbaar via telefoon:

Syndicaal bureel Kallo: 7019 Lillo: 7652/7653

Lees hier de volledige CAO


Print   Email