Overschrijding spilindex Chemie

De spilindex van de chemiesector werd overschreden in maart 2018. Alle uurlonen van de arbeiders, maandlonen van de bedienden, premies en andere vergoedingen die gekoppeld zijn aan de index zullen met 2 % verhoogd worden vanaf 1 april.

Tabel spilindex


Print   Email