Syndicale premie arbeiders

Rond deze tijd krijgen alle arbeiders een “attest van tewerkstelling” van het sociaal fonds van de scheikundige nijverheid. Dit attest vermeldt uw tewerkstelling in het jaar 2017 en dient voor de uitbetaling van de syndicale premie 2017. U kan dit attest daarom best zo snel mogelijk binnen brengen bij uw vakbond.

De leden van zowel ACV als ABVV die tewerkgesteld zijn bij LANXESS nv kunnen deze attesten in de daarvoor speciaal geplaatste bakken in de sociale gebouwen deponeren of afgeven op de syndicale burelen. De leden van het ACLVBhebben geen vertegenwoordiging op LANXESS nv en kunnen daardoor enkel terecht in hun plaatselijk kantoor.

Gelieve de gegevens op deze attesten te controleren en desnoods te verbeteren. Schrijf op beide luiken uw bankrekeningnummer in VAK F en vermeld in de rand van luik II bij welke vakbond u bent aangesloten. ZEKER GEEN BOEKJES OF LIDKAARTEN MEEGEVEN!!

De normale syndicale premie bedraagt 110 EURO voor een volledig jaar tewerkstelling en wordt uitbetaald vanaf 30 april 2018 In oktober 2018 zal er nog een bijkomend forfaitair bedrag van 25 EURO betaald worden. Zoals u ziet, krijgt een vakbondslid in totaal 135 EURO van het lidgeld terugbetaald door middel van deze premie.


Print   Email