Uitslag referendum flextijd

Uitslag referendum over ontwerpakkoord CAO compensatieregeling voor
shiftpersoneel.


JA:             59,26 %
NEEN:           40,40 %
ONGELDIG:         0,34%

Hiermee werd het ontwerpakkoord aanvaard en zal het omgezet worden in een
bindend akkoord dat vanaf 1 september 2018 van kracht gaat.


Print   Email