Verhoging syndicale premie arbeiders!

In 2017 kregen de arbeiders een syndicale premie voor hun tewerkstelling in de chemie. Tot voor kort bedroeg het maximale wettelijke bedrag dat mocht betaald worden € 135. Die som bestond uit een forfaitair bedrag van € 25 voor alle arbeiders en een variabele premie van € 9,16 per gewerkte maand in 2016 in de chemische sector. Een volledig jaar werken in de sector betekende dus

€110 + €25 = €135.

Na lang aandringen van de vakbonden verscheen in het Staatsblad van 6 juli 2018 het ministerieel besluit dat het maximumbedrag voor de syndicale premie verhoogt tot € 145.

Hierdoor kan ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) het bedrag van de syndicale premie met terugwerkende kracht verhogen tot € 145. Vrijdag 28 september hebben we al een bedrag gestort van € 25, op 2 oktober hebben we een extra bedrag van € 10 gestort op voorwaarde dat jouw ACV-ledenbijdrage in orde is.

Vakbondswerk loont dus zeker en vast!

Wens je meer informatie? Surf dan snel naar www.acvbie.be.


Print   Email