Aangifte ziekte

Bij een langdurige ziekte is de werkgever verplicht een ASR document (Aangifte Sociale Risico's) in te vullen. Dit gebeurt digitaal.

Langdurige ziekte is een periode van inactiviteit die het gewaarborgd loon overschrijdt.

  • Vanaf de 15de kalenderdag voor een arbeider
  • Vanaf de 31ste kalenderdag voor een bediende

De ASR in de sector van de uitkeringen zijn scenario's waarmee de werkgever sociale gegevens meedeelt die toestaan het recht van de sociaal verzekerde op uitkeringen vast te stellen en het bedrag ervan te berekenen.

Deze uitkeringen vormen een vervangingsinkomen voor verzekerden in arbeidsongeschiktheid, in moederschapsrust en in vaderschaps- of adoptieverlof. De uitkeringen vangen ook het inkomensverlies op ten gevolge van een maatregel van moederschapsbescherming. Uitkeringen kunnen ook toegekend worden aan een verzekerde die gedurende een periode van arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk een activiteit hervat met toelating van de adviserende geneesheer.

Zonder dit document kan u dus geen uitkering krijgen van het ziekefonds! Onder normale omstandigheden bezorgt het ziekefonds een vraag aan de werkgever tot het invullen van dit document maar hier loopt het wel eens mis doordat:

  • De werkgever krijgt geen invitatie van het ziekefonds
  • De behandelende HR medewerker(ster) van de ziekteaangifte heeft geen volmacht om het ASR document in te dienen en het wordt vergeten.

Het gevolg voor de zieke medewerker is dat hij of zij langer dan noodzakelijk moet wachten op een uitkering.

Om toekomstige problemen met uitkeringen te vermijden vraagt HR om bij het doormailen van ziektebriefjes, bij langdurige ziekte, steeds de vermelding ASR te geven.

Verdere info over ziekte kan u hier vinden